IMG-20150824-WA0002

Karabiga termik santral projeleri ve kıyı koruma çalışmalarına ilişkin bilgilendirme

M-17-Karabiga-HT01 Tandoğan Hukuk Bürosu İtirazı. SAD-AFAG  kuruluş amaçları paralelinde bakir ve hassas deniz ve kıyı alanlarında plan kararları ve gelişmelerin izlenmesi üzerine araştırma ve izleme çalışmaları süregelmektedir.

_ZAK3349

SAD-AFAG Muğla İli Çalışmaları

EA-48-Muğla-KEP SAD-AFAG, 5-7 Ekim 2015 tarihleri arasında Fethiye’de yapılacak olan “Akdeniz Foku Muğla İli Tür Koruma Eylem Planı” toplantılarına katılım sağlayarak Akdeniz fokunun Muğla kıyılarındaki durumu ve türün yaşam alanları üzerine bilgi ve tecrübelerini paylaşacaktır.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Türkiye’de deniz koruma ve rezerv alanları durumuna bakış

Tüm Dünya’da enerji, gıda ihtiyacı ve iklim değişimi kıskacında Deniz Rezerv Alanları kuvvetle tartışılmaya başlanacaktır. Amerika Okyanus ölçeğinde koruma kullanma ve yönetim planları yapmaktadır. Avusturalya’da büyük resifin yönetimi hususunda tartışmalar alevlidir.

20140829_185820

ÇED, Bilirkişi Raporları ve Ekosistemlerin Korunması İlişkisi

A-33-Yeşilovacık-HT01M-17-Karabiga-HT01 ÇED ve Bilirkişi Raporları “doğa koruma” bakımından sanıldığından çok daha önemli. Ülkemizde üretilen ÇED Raporlarının kalitesi ve yeterliliği ise çok tartışmalı bir konu. SAD bu konu üzerinde özel olarak durmakta ve derinlemesine bir mevzuat çalışması yürütmekte.
IMG-20150824-WA0000

Karabiga Kıyılarının Kaderini Belirleyecek Davada Bilirkişi Çalışması Gerçekleşti

M-17-Karabiga-HT01 24 Eylül 2015’de Çanakkale Karabiga’da bitişik nizam yapılması planlanan termik santrallere karşı açılan davanın bilirkişi heyeti saha çalışması gerçekleşti. Davayı ve bölgedeki kıyı alanları tahribat olasılığını yakından takip eden SAD da bilirkişi çalışmasını izledi ve görüşlerini belgelerle aktardı.