Çalışma Yöntemleri

SAD-AFAG’ın 4 temel çalışma yöntemi bulunmaktadır;

1. Saha araştırmaları: Belli bir takvim içinde sınırları belirlenmiş bir alanda SAD-AFAG araştırmacıları tarafından sahada yapılan her türlü çalışmayı içerir. Saha çalışmaları 4 ana başlıkta yürütülmektedir;

1. Akdeniz fokunun varlığı, populasyonu ve dağılımı
2. Akdeniz fokunun yaşam alanları, kıyı alanları ve mağaraların tespiti
3. Akdeniz foku ve yaşam alanlarının tehdit analizi
4. Başta kıyı balıkçıları olmak üzere yöre halkı yapılan istihbarat çalışmaları.

Ayrıca; saha çalışmalarında Akdeniz foku için kullanılan en etkili yöntem aktif gözlemdir. Araştırmacılar daha çok Akdeniz fokunu doğal yaşam alanında insanlardan uzak ücra kayalık kıyılarda gözlemler. Tüm Akdeniz foku yaşam alanlarını aynı anda gözlemlemek para, zaman ve personel açısından imkansız olduğu için belirli alanlarda çalışmalar sürdürülür. Bununla birlikte; dalış merkezleri personeli, profesyonel kıyı balıkçıları, amatör balıkçılar ve sualtı avcıları, sahil güvenlik personeli gibi kişilerin foklarla ilgili şahitliklerinin tüm detayları ile derlenmesi, türün güncel dağılımının izlenebilmesi için oldukça önemlidir.

2. Koruma çalışmaları: Koruma çalışmalarının başında mevzuat geliştirme ve lobi faaliyetleri gelir. İlgili resmi kurumlarda ikili görüşmeler veya toplantıların yanısıra çok taraflı gerçekleşen toplantılarda mevzuat çalışmaları, koruma önerileri ve yönetim planları önerilir. Yapılan lobi çalışmaları siyasi mekanizmaları ve karar vericileri doğanın korunması yönünde etkilemek veya harekete geçirmek için kullanılır. SAD-AFAG, mevzuat ve lobi çalışmalarına en az saha çalışmaları kadar önem vermektedir. Araştırma yapıp bilgi üreten ve bunları belge, proje ya da eyleme dönüştüren AFAG; Akdeniz foku ve yaşam alanları ile ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası anlaşmaları inceleyerek türün ve yaşam alanlarının korunması için her türlü çalışmaya öncülük etmektedir. Lobi etkinliğinin amacı; bu mevzuatların ulusal ve uluslararası düzeyde ne kadar uygulandığı ve meri mevzuat ve uygulamaların düzenli olarak işleyip işlemediğini izlemektedir. Çalışmalar sonucu elde edilen verilere göre, görüş ve öneriler ilgili kişi ve kurumlara iletilir. Karar alıcı mekanizmaları devreye sokarak bu sayede daha etkili bir kıyı yönetimini hedefleyen AFAG, karar alıcı ve uygulayıcıların toplumun değişik kesimlerinin bilgi ve görüşlerinden yararlanmasının, topluma karşı daha duyarlı olmalarını beraberinde getireceğine inanmaktadır.

3. Kamuoyu oluşturma ve bilinçlendirme: Koruma çalışmalarının yanı sıra, medya ve basın yayın yolu ile kamuoyu oluşturma ve halkı bilinçlendirme çalışmalarını da devam ettiren AFAG; konferanslar, kampanyalar ve diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülen çalışmalar ile halkı ve bununla birlikte her türlü kurum ve kuruluşu bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. Derneğimiz, daha bilinçli bir halk kitlesi ile daha sağlıklı ve korunmuş kıyılara ulaşma hedefi ile bu güne kadar birçok farklı yerde bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmüştür. Karaburun, Foça, Bodrum, Fethiye, Kaş, Kemer, Aydıncık ve Bozyazı gibi tatil beldelerinde, yerel halkı, balıkçıları ve turistleri Akdeniz Foku ve yaşam alanları ile ilgili konularda bilgilendirmek amacı ile çeşitli çalışmalar sürdüren AFAG, ayrıca stanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerde de bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır.

4. Yaralı, hasta, öksüz fokların kurtarılması ve bakımlarının yapılması: SAD-AFAG Türkiye kıyılarında 1991 yılından bu yana, hasta, yaralı veya öksüz foklara yardım ve gözlem çalışması; ölü fokların bulunması durumunda ise nekropsi yaparak bulguları raporlamaktadır. Şimdiye kadar, 8 ölü fok üzerine nekropsi çalışması yapılmıştır; bunlardan kimi olay yerinde ölü olarak bulunmuş, kimisi ise bulunduktan hemen sonra ölmüştür. Ve iki fok doğaya bırakıldıktan hemen sonra  başarıyla kurtarılıp rehabilite edilmiştir; bunlardan biri İzmir Aliağa bölgesinde; diğeri ise Marmaris Gökova bölgesindedir. SAD-AFAG personeli Harun Güçlüsoy’a, Ozan Veryeri ve Foça Belediyesi Veterineri Dr. Avni Gök’e 1990’lı yıllarda fok bakım ve rehabilistasyonu konularında Danimarka’da Pieterburen ‘de Zeehonden Creche ‘de Lenie’t Hart tarafından eğitim verilmiştir.

SAD-AFAG, Türkiye kıyılarında daha etkili kurtarma ve rehabilitasyon hizmeti vermek için 2004 yılında LH Zeehonden Creche ile bir protokol imzalamıştır.
SAD-AFAG daha sonra, 2005 yılında AFBIKA (Akdeniz Foku Bilgi & Kurtarma Ağı) sistemini kurmuştur. Bu program kuruluşundan beri genişletilmektedir. Birçok kıyı alanında 140 tan fazla üye bu önemli programa çalışma ortağı olmayı kabul etmiş ve önemli destek vermiştir.
SAD-AFAG AFBİKA programı üyeleri 24 saat hizmet veren telefon hattına (0533 488 5858) canlı veya ölü fok gözlemlerini bildirmektedir.