Monthly Archives: Nisan 2009

SMAP III Gökova Projesi Kapanış Toplantısı Muğla’da Gerçekleşti

06 – 07 Mart 2009 tarihlerinde Muğla Üniversitesi tarafından koordine edilen, Muğla Valiliği, Ula Kaymakamlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu ve Akyaka Belediyesinin ortağı olduğu Avrupa Birliği SMAP III Gökova İç Körfezi ve Sedir Adası için Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim ve Eylem Planının hazırlanması projesinin 3. Çalıştayı gerçekleştirildi. Mart 2009’da tamamlanan projenin bir anlamda kapanış toplantısı olan 3. Çalıştayı Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. SMAP3 projesinin 3. Çalıştayına, Hollanda BBI Matra desteği ile SAD ve Rubicon ortaklığında yürütülen Gökova Projesi yürütme ekibinden Cem O. Kıraç, Harun Güçlüsoy, Ozan Veryeri, D. Haluk Camuşcuoğlu, Prof. Dr. Bülent Akınoğlu, Doç.Dr. Murat Bilecenoğlu, Yrd. Doç. Dr. Vahdet Ünal ve SAD-AFAG Mersin Aydıncık Temsilcisi Mehmet Sarı katıldı.

İki gün süren proje 3. Çalıştayı, farklı şehirlerden farklı kurumların yoğun bir katılımı ile gerçekleştirildi. Çevre ve Orman Bakanlığı, ÖÇKKB, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ula Kaymakamlığı, Akyaka Belediyesi, Mersin Valiliği ve Akyaka Kent Konseyi’nin yanısıra STK’lardan SAD-AFAG, WWF gibi kurumlar katılım sağlamıştır. Birinci gün açılış konuşmaları, Vali Yrd. Faruk Necmi Kurt, Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şener Oktik, Çevre Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürü Fevzi İşbilen, ÖÇKK Başkan Vekili Ahmet Özyanık, Gökova Proje Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atila Yücel tarafından yapıldı. Daha sonra proje çalışma konuları olan, Doğal Yaşam, Sedir Adası, Azmaklar, Sosyo- Ekonomik araştırmalar, Deniz Kirliliği ve Atıklar, Tarımsal Faaliyetler, Balıkçılık, Kıyı Erozyonu, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Eğitim ve Bilinçlendirme başlıklarında çalışan akademisyenler tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Özellikle Gökova iç körfezine dökülen azmaklardaki tekne trafiği üzerinde duruldu ve bu konu geniş tartışmalara neden oldu. Çalıştayın ilk gününde proje çalışma gruplarının elde ettiği bulgular sunularak üzerinde tartışıldı. 7 Mart ikinci gün ise Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planlamasına yönelik ulusal ve uluslararası ölçeklerde idari yapılanma ve finansal yapıya ilişkin panel oturumları gerçekleştirildi. Proje 3. Çalıştayı sonunda proje yürütme ekibinin “Gökova Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Eylem Planı” dokümanı üzerine kapsamlı görüşme ve tartışmalar yapıldı.

6 ve 7 Mart günlerindeki sunu ve panelde SAD aktif şekilde katılım sağlamış olup, dernek 24 senelik birikim ve tecrübesini proje yürütücüleri ve katılımcılara aktarma şansına sahip oldu. Muğla Üniv.nin yürüttüğü SMAP III kapsamında tamamlanan proje çıktılarının SAD-AFAG ve Rubicon ortaklığında halihazırda BBI Matra desteğiyle yürüyen Gökova Deniz-Kıyı Alanları Yönetim Planlaması projesine önemli katkılarda bulunacağı düşünülmektedir.

8 Mart tarihinde ise Muğla Üniversitesi organizasyonu ile 3. Çalıştay katılımcıları Akyaka ve Azmak derelerinde saha gezisinde bulunarak proje alanını daha yakından tanıma fırsatı buldular.