Monthly Archives: Ekim 2009

Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi Eğitimcilerin Eğitimi Semineri Tamamlandı

Sualtı Araştırmaları Derneği – Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) ve Hollanda’da yerleşik Rubicon Vakfı ortaklığında yürütülen, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın da desteklediği Hollanda Hükümeti fonları ile yürütülen “Avrupa ekolojik ağının pratiğe uygulanması: Bu proje, ekolojik dengeyi ve uyumlulugu, Gökova Körfezi Özel Çevre Koruma Alanı’nın sürdürülebilir geleceğini koruma altına almayı hedefleyen bir gösterge projesidir” adlı proje kapsamında düzenlenen “İlgili Paydaşların Bütünleşik Kıyı ve Deniz Alanları Yönetimi Planlaması Konusunda Kapasite Artırımını Hedefleyen Eğiticilerin Eğitimi Semineri”Özel Çevre Koruma Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Akyaka Belediyesi, Muğla Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Denizcilik Müsteşarlığı, Tarım İl Müdürlüğü, İl Çevre Orman Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, GAS-DER, Akyaka Kent Konseyi, Akdeniz Kıyı Vakfı ve Deniz Ticaret Odası temsilcilerinin katılımıyla 3-5 Ekim 2009 tarihinde başarıyla sonuçlanmıştır. Gökova Bütünleşik Yönetim Planının üretilmesi ve kullanımında pay sahibi olan değişik paydaş gruplarından 69 temsilci;
·        Bütünlesik Yönetim Planı prensiplerini gözden geçirme,
·        Bu bilgileri bütünleşik yönetim planları yaklaşımları ve yaratıcı yaklaşımlar ile bütünleştirme,
·        Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planları ile ilgili deneyimleri aktarmak ve paylaşma
konularında Tour De Valat temsilcisi Christian Perrenou ve EUCC (Kıyı ve Deniz Birligi)’nden Mike Mannaart’tan farklı örnekleri irdeleyerek, Bütünlesik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planının neden önemli olduğunu ve bu yaklaşımın neden Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi konusu ile kıyaslanması gereğini irdelemişlerdir.

Gökova ÖÇKB kuzey kıyıları (c) Umberto-Galli Orsi Rubicon

Ayrıca Muğla Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atilla Yücel, 2006–2009 senelerinde gerçekleşen AB SMAP destekli proje deneyimlerini, Gökova’da basta Akyaka, Azmak ve Sedir adası olmak üzere bölgede kıyı alanları bütünleşik yönetimi üzerine edinilen tecrübe ve proje çıktılarını aktarmışlardır. ODTÜ Kıyı ve Liman Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ve ÖÇKK Baskanlığı’ndan Şb. Md. Sezer Göktan ile birlikte, ülkemizde kıyı-deniz alanları yönetim planlamasının önemli unsurlarından deniz üstü araçların taşıma kapasitesi konusunu aktarmışlardır. 3 günlük çalıştay 5 Ekim günü Gökova Körfezi kuzey kıyıları boyunca yapılan bir arazi gezisiyle son bulmuştur.