Monthly Archives: Aralık 2009

Gökova Çiftçiler Paydaş Grubu Toplantısı Gerçekleşti


BBI Matra fonu ile ÖÇKKB, TKB, Eurosite, Rubicon ve SAD-AFAG tarafından ortaklaşa yürütülen Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi kapsamında “Paydaş Sorun Analizi Toplantıları Dizisi” 8 Aralık Salı günü saat 14:00- 17:00 saatleri arasında beşinci paydaş grubu olan Çiftçiler Grubu’nun toplanmasıyla sona ermiştir. Toplantıların organizasyonu ve davetler konusunda GAS-DER derneği önemli ölçüde yerel destek sağlamaktadır.

Çiftçiler Paydaş Grubu Toplantısı’na, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı temsilcisi Ayhan Toprak, bölge çiftçileri, Gökova Akyaka Sevenler Derneği Başkanı, emekli belediye üyeleri, Gökova Çiftçiler Kooperatif Başkanı ve SAD-AFAG proje ekibi katılmıştır. Toplantı SAD-AFAG’dan Gökova Proje Müdürü N. Ozan Veryeri, Bahar Suseven ve Proje Asistanı Eren Özden tarafından yönetilmiştir.

“Gökova Paydaş Sorun Analizi Toplantısı” Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması’nın üretilmesinde ve/veya kullanımında pay sahibi değişik paydaş gruplarının bizzat veya temsili katılımlarıyla 21 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların sadece Gökova’dan değil, tüm Gökova ÖÇK Bölgesini temsil edecek nitelikte farklı bölgelerden sektör temsilcilerinin katılım ve desteğine büyük önem gösterilmiştir.

Toplantı açılış konuşması katılımcıların kendilerini tanıtmasının ardından projeyi tanıtıcı genel bilgi katılımcılara aktarılmıştır. “Gökova Paydaşlar Sorun Analizi Toplantıları” kapsamında daha önce Akyaka’da düzenlenen paydaş toplantıları sonucunda çıkarılan “Grafiksel Sorun Analizi Tablosu” katılımcılara sunuldu ve projenin çalışma programı aktarılmıştır. Belirlenen yöntem aracılığıyla yerel paydaşlardan eşit ve adil olarak Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan “Çiftçilik” sektörüyle bağlantılı sorunların detaylı ve nitelikli paylaşım için paydaşların kim, ne, nasıl, nerede, ne zaman, neden soruları etrafında sorunlarını aktarımı sağlanmıştır. Sorunların Analizi kısmında farklı proje paydaşlarından aktarılan sorunlar tüm paydaşlar ile görüşülmüş hep birlikte irdelenerek sorunların ilişkilendirilmesi ve gruplandırılmaları vasıtasıyla sorun analizi oluşturulmuştur.

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi kapsamında “Paydaş Sorun Analizi Toplantıları” 8 Aralık Salı günü sona ermiştir.

Gökova “Turizmciler Paydaş Grubu” Toplantısı Gerçekleşti

 

BBI Matra fonu ile ÖÇKKB, TKB, Eurosite, Rubicon ve SAD-AFAG tarafından ortaklaşa yürütülen Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi kapsamında “Paydaş Sorun Analizi Toplantıları Dizisi” 7 Aralık Pazartesi günü saat 10:30- 13:30 saatleri arasında dördüncü paydaş grubu olan Turizmciler Grubu’nun toplanmasıyla devam etti. Toplantıların organizasyonu ve katılımların sağlanması konusunda GAS-DER derneği ile Akyaka Belediyesi Başkanlığı ve Akyaka Kent Konseyi önemli ölçüde yerel destek sağladı.

Turizmciler Paydaş Grubu Toplantısı’na, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Muğla Md.lüğünden Uzman Ayhan Toprak, Akyaka Belediye Meclisi Başkanı, Akyaka Kent Konseyi Başkanı Serdar Denktaş, Akyaka Muhtarı, Akyaka’dan otel işletmecileri, Akbük’ten pansiyon işletmecileri, yerel basın ve SAD-AFAG sektörel uzmanları katılmıştır. Toplantı ÖÇKKB’den Sezer Göktan tarafından, SAD-AFAG’dan Gökova Proje Müdürü N. Ozan Veryeri ve Proje Asistanı Eren Özden desteği ile yönetilmiştir.

“Gökova Paydaş Sorun Analizi Toplantısı” Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması’nın üretilmesinde ve/veya kullanımında pay sahibi değişik paydaş gruplarının bizzat veya temsili katılımlarıyla 13 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların sadece Akyaka’dan değil, Gökova ÖÇK Bölgesini temsil edecek nitelikte farklı bölgelerden sektör temsilcilerinin katılım ve desteğine önem gösterilmiştir.

Toplantı açılış konuşmasının ardından projeyi tanıtıcı genel bilgi katılımcılara aktarılmış ve Proje Genel Tanıtım Dökümanı paydaşlarla paylaşılmıştır. Yörede daha önce yürütülen projeler ve mevcut projenin içeriksel ve hedefsel farklılıkları gösterilmiştir. Toplantı düzeni toplantıyla ilgili genel hususlar ve izlenecek yöntem olan sorun ağacı tekniğinin açıklanmasından sonra serbest şekilde sorunların dökümlenmesi, kategorize edilmesi ve bulunması sağlanacağı belirtilmiştir. Belirlenen yöntem aracılığıyla yerel paydaşlardan eşit ve adil olarak Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan “Turizmcilik” sektörüyle bağlantılı sorunların detaylı ve nitelikli paylaşım için paydaşların kim, ne, nasıl, nerede, ne zaman, neden soruları etrafında sorunlarını aktarımı sağlanmıştır. Sorunların Analizi kısmında farklı proje paydaşlarından aktarılan sorunlar tüm paydaşlar ile görüşülmüş hep birlikte irdelenerek sorunların ilişkilendirilmesi ve gruplandırılmaları vasıtasıyla sorun analizi oluşturulmuştur.

Yapılan çalışma sonucunda Gökova Özel Çevre Koruma  Bölgesi Turizmcileri tarafından sorunların merkezinde olan üç temel başlıkta problemler ifade edilmiştir. Bunlar; Kirlilik, Yönetsel Sorunlar ve Sosyo- Kültürel İletişim sorunları olarak sıralanmıştır.

Proje Paydaş Sorun Analizi Toplantıları dizisi 8 Aralık Salı günü Akyaka’da saat 10:00 – 12:00 saatleri arasında “Yerel Halk ve STK’lar” ve 14:00 – 17:00 saatleri arasında Gökova’da “Çiftçiler” paydaş grublarının toplanmasıyla tamamlanacaktır.

Gökova Balıkçılar Paydaş Grubu Toplantısı Gerçekleşti

 

BBI Matra fonu ile ÖÇKKB, TKB, Eurosite, Rubicon ve SAD-AFAG tarafından ortaklaşa yürütülen Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi kapsamında “Paydaş Sorun Analizi Toplantıları Dizisi” 6 Aralık Pazar günü saat 13:30- 17:30 saatleri arasında ikinci paydaş grubu olan Balıkçılar Grubu’nun toplanmasıyla devam etmiştir.

Balıkçılar Paydaş Grubu Toplantısı’na, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı temsilcileri, Akbük Balıkçılar Kooperatif Başkanı, Akyaka Balıkçılar Kooperatifi Başkanı, Muğla Üniversitesi Suürünleri Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Erdem, SAD-AFAG sektörel uzmanları ve bölgelerini temsilen yöredeki balıkçılar katılmıştır. Toplantı Yrd. Doç. Vahdet Ünal tarafından, AFAG’dan Gökova Proje Müdürü N. Ozan Veryeri ve Proje Asistanı Eren Özden desteği ile yönetilmiştir.

“Gökova Paydaş Sorun Analizi Toplantısı” Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması’nın üretilmesinde ve/veya kullanımında pay sahibi değişik paydaş gruplarının bizzat veya temsili katılımlarıyla 22 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların sadece Akyaka’dan değil, tüm Gökova ÖÇK Bölgesini temsil edecek nitelikte farklı bölgelerden sektör temsilcilerinin katılım ve desteğine büyük önem gösterilmiştir.

Toplantı açılış konuşmasının ardından projeyi tanıtıcı genel bilgi katılımcılara aktarılmış ve Proje Genel Tanıtım Dökümanı paydaşlarla paylaşılmıştır. Bölgede daha önce yürütülen projeler ile mevcut projenin içeriksel ve hedefsel farklılıkları gösterilmiştir. Toplantıyla ilgili genel hususlar ve izlenecek yöntem olan sorun ağacı tekniğinin açıklanarak serbest şekilde sorunların aktarılabileceği, kategorize edilebileceği ve tartışılabileceği bir ortam sağlanmıştır. Belirlenen yöntem aracılığıyla yerel paydaşlardan eşit ve adil olarak Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan “Balıkçılık” sektörüyle bağlantılı sorunların detaylı ve nitelikli paylaşım için paydaşların kim, ne, nasıl, nerede, ne zaman, neden soruları etrafında sorunlarını aktarımı sağlanmıştır. Sorunların Analizi kısmında farklı proje paydaşlarından aktarılan sorunlar tüm paydaşlar ile görüşülmüş hep birlikte irdelenerek sorunların ilişkilendirilmesi ve gruplandırılmaları vasıtasıyla sorun analizi oluşturulmuştur.

Yapılan çalışma sonucunda Gökova Özel Çevre Koruma  Bölgesi Balıkçıları tarafından sorunların merkezinde olan iki temel başlıkta problemler ifade edilmiştir. Bunlar; Sosyo- Kültürel ve Yönetsel sorunlar üst başlıkları altında ele alınmıştır.

Proje Paydaş Sorun Analizi Toplantıları dizisi 7 Aralık Pazartesi günü saat 10:30 – 13:30 saatleri arasında “Turizmciler” paydaş grubunun toplanmasıyla devam edecektir.

Gökova Tekneciler ve Yatçılar Paydaş Grubu Toplantısı Gerçekleşti

 

BBI Matra fonu ile ÖÇKKB, TKB, Eurosite, Rubicon ve SAD-AFAG tarafından ortaklaşa yürütülen Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi kapsamında “Paydaş Sorun Analizi Toplantıları Dizisi” 5 – 8 Aralık 2009 tarihleri  arasında proje alanı dahilinde olan Akyaka ilçesinde düzenlenmektedir.

Proje alanında düzenlenen bu toplantılara yerelden büyük bir ilgi ve geniş katılım sağlandı. Toplantılar dizisi sırasıyla Tekne ve Yatçılar Grubu, Balıkçılar Grubu, Turizmciler Grubu, Yerel Halk ve STK’lar Grubu ve Çiftçiler Grubundan meydana gelecek şekilde sektörel olarak sınıflandırılmış beş adet toplantıdan oluşmaktadır.

Toplantılar dizisi 5 Aralık Cumartesi günü saat 10:00 – 13:00 saatleri arasında ilk paydaş grubu olan Tekneciler ve Yatçılar Grubu’nun toplanmasıyla başlamıştır.

Tekne ve Yatçılar Paydaş Grubu Toplantısı’na, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı temsilcileri, Belediye Meclisi temsilcisi, Marmaris Deniz ve Ticaret Odası temsilcileri, Çamlı Köyü Muhtarı, Kıran Köyü Muhtarı, Akyaka Deniz Taşımacıları Kooperatifi Başkanı ve üyeleri, Çamlı Deniz Taşımacıları Kooperatifi Başkanı ve üyeleri, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı, Gökova Yelken Kulübü Başkanı, Azmak tur tekneleri temsilcisi, işletme tekneleri temsilcileri, Bodrum mavi tur kaptanları temsilcisi, tekne sahipleri, yerel basın, Gökova Akyaka Sevenler Derneği Başkanı ile dünyayı yelkenli tekneleri dolaştıktan sonra Gökova’ya yerleşen ünlü denizcilerimiz Sadun Boro ve Haluk Karamanoğlu ile Okluk koyundan diğer denizciler-yelkenciler katılmıştır. Toplantı GAS-DER Başkanı ve proje danışmanlarından Bahar Suseven ile SAD-AFAG’dan Gökova Proje Müdürü N. Ozan Veryeri tarafından, Proje Asistanı Eren Özden’in desteği ile yönetilmiştir.

“Gökova Paydaş Sorun Analizi Toplantısı” Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması’nın üretilmesinde ve/veya kullanımında pay sahibi değişik paydaş gruplarının bizzat veya temsili katılımlarıyla 33 katılımcıyla gerçekleştirildi. Katılımcıların sadece Akyaka’dan değil, tüm Gökova ÖÇK Bölgesini temsil edecek nitelikte farklı bölgelerden sektör temsilcilerinin katılım ve desteğine büyük önem gösterildi.

Toplantı açılış konuşmasının ardından projeyi tanıtıcı genel bilgi katılımcılara aktarılmış ve Proje Genel Tanıtım Dökümanı paydaşlarla paylaşılmıştır. Toplantıyla ilgili genel hususlar ve izlenecek yöntem olan sorun ağacı tekniğinin açıklanmasından sonra belirlenen yöntem aracılığıyla yerel paydaşlardan eşit ve adil olarak Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan “Tekne ve Tur” sektörüyle bağlantılı sorunların aktarılması sağlanmıştır. Sorunların Analizi kısmında farklı proje paydaşlarından aktarılan sorunlar tüm paydaşlar ile görüşülmüş hep birlikte irdelenerek sorunların ilişkilendirilmesi ve gruplandırılmaları vasıtasıyla sorun analizi oluşturuldu.

Yapılan çalışma sonucunda Gökova Özel Çevre Koruma  Bölgesi Tekneciler ve Yatcıları tarafından sorunların merkezinde olan dört temel başlıkta problemler ifade edilmiştir. Bunlar; Ekolojik Sorunlar ve Kirlilik, Altyapı Sorunu, Yönetim Modeli Eksikliği ve İletişim problemleri olarak sıralandı.

Proje Paydaş Sorun Analizi Toplantıları dizisi 6 Aralık Pazar günü saat 13:30 – 17:30 saatleri arasında “Balıkçılar” paydaş grubunun toplanmasıyla devam edecektir.

Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi Paydaş Toplantıları Başladı

 

GÖKOVA ÖÇKB DENİZ VE KIYI ALANLARI BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM PLANLAMASI

PAYDAŞ TOPLANTILARI DİZİSİ

 

 

Aşağıdaki ilgi grupları ve paydaşlara yönelik mevcut durumun ve sorunların tespiti amacıyla birer toplantı düzenlenecektir.

(PROBLEM ANALİZİ TOPLANTILARI: 5 TOPLANTI)

 

Turizmciler 

Otel, pansiyon ve apart sahipleri

Restoran sahipleri

Yazlıkçılar

Rüzgar sörfçüleri

Eko-turizm, trekçiler, kuş gözlemcileri

 

Balıkçılar 

Büyük balıkçılar

Küçük balıkçılar

Zıpkıncılar

 

Çiftçiler-Tarımcılar  

 

Tekneciler 

Yatçılar

Günübirlik turcular

 

Yerel halk ve STK’lar

 

Toplantı sonuçlarına göre Problem Analizi yapılacaktır.

 

Projede paydaş olan ve yukarıda sıralanan hedef grupları ile birer defa daha toplantı düzenlenecektir. Bu toplantılarda her bir hedef grubun beklentilerinin alınacaktır. Sektörel olarak kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken faaliyetler ve hedefler belirlenecektir. Bu toplantıya paydaşların yanı sıra projede ortak olan kurum ve kuruluşlar da katılım sağlayacaklardır.

(HEDEF ANALİZİ TOPLANTILARI: 5 TOPLANTI)

Gökova ÖÇKB kıyı ve deniz alanı yönetim planı hazırlandıktan sonra paydaşlara ve ortaklara tanıtım yapmak amacıyla bölgede toplantı düzenlenecektir.

(FİNAL TOPLANTISI)

 

 

Toplantılar Tekneciler Balıkçılar Turizmciler Yerel halk-STK Çiftçiler
Problem Analizi Toplantıları 5 Aralık 2009

10:00–13:00

6 Aralık 2009

10:00–13:00

7 Aralık 2009

10:00–13:00

8 Aralık 2009

10:00–12:00

8 Aralık 2009

14:00–17:00

Anket çalışmaları Şubat 2010 a kadar bitip raporunun hazırlanması planlanmaktadır.
Hedef Analizi Toplantıları 12 Nisan  2010 13 Nisan  2010 14 Nisan  2010 15 Nisan  2010 16 Nisan  2010
Yönetim Planı Çalıştayı Haziran 2010
Final Toplantısı Eylül 2010