Monthly Archives: Haziran 2010

Kıyı Habitatlarının Sınıflandırılması saha çalışması tamamlandı

 


12 -15 Haziran 2010 tarihleri arasında Semiha Demirbaş, Eren Özden, Eray Çağlayan ve Murat Ataol’dan oluşan ekip saha çalışmasının ilk günü Özel Çevre Koruma Kurumu uzmanlarından Emrah Manap, Suda Ekici ve Nurhan Şen beraberliğinde Gökova Körfezi’nin Özel Çevre Koruma Alanı sınırlarına giren bütün kıyılarını yaklaşık 78 deniz mili yol alarak  taramışlardır. Çalışmada Barselona Sözleşmesinin Akdeniz’de özel çevre koruma alanları ve denizel çevrenin korunması eylem planı kapsamında geliştirilen Standart Veri Giriş Formunda bulunan kıyısal sınıflama baz alınmıştır. Sınıflandırmada kıyı habitatları; kıyısal sulak alanlar, tuzcul bataklıklar, kumsallar, çakıl sahiller, falezler ve kayalık kıyılar gibi tipolojik sınıfların yanısıra bitki örtüsü de akdeniz biyocoğrafyasının çeşitliliğini göz önünde bulunduran sınıflara ayırılmıştır. Bu temel sınıflama Gökova özelinde uzmanlar tarafından geliştirilerek çizelgeki algoritma oluşturulmuştur.
Araştırma bölgesinin genelinin kayalık kıyı formasyonuna sahip olduğu ancak özellikle kuzey kıyının bir bölümü ve güney kıyılarda Çatı mevki civarındaki oluşumun daha ziyade aşınmış kayalık kıyı olduğu gözlenmiştir. Bu bölgelerde dik yarlar, akarsu deltalarında sulak alanlar  ve karstik su çıkışlarının olduğu bölgelerde de sazlıklar alanın başlıca göstergeleridir.Bunun haricinde kaya süprüntüleri ile de çok sayıda küçük ve dar çakıl birikintileri kıyı çizgisini oluşturan başlıca formasyonlardır.  Çalışmada Gökova körfezinin bakir kıyılarının taranmasının yanısıra, iskele, yatlar ve günürbirlik teknelerin bağlama ve demirleme lokasyonları, kıyı üzerinde bulunan plaj, restoran, kamp yeri, yerleşim yeri vb  antopojenik faaliyetlerde kayıt altına alınmıştır.

Gökova Paydaş Çözüm Analizi Toplantıları tamamlandı

Sualtı Araştırmaları Derneği –Akdeniz Foku Araştırma Grubu ve Rubicon Vakfı ortaklığında yürütülen “Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi” (Gökova ICMM Projesi) kapsamında 9-10-11 Haziran 2010 tarihlerinde Muğla İli- Gökova Beldesi- Akyaka Beldesinde Gökova Paydaş Çözüm Analizi Toplantıları düzenlenmiştir.

Gökova Bölgesi’nde aktif olarak hizmet veren/alanı kullanan sırasıyla Turizmciler, Günübirlik Tur Tekneleri,  Yelkenciler ve Balıkçılar sektör grupları ile toplantılar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen toplantılara Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Sürdürülebilirliğinin Kolaylaştırılması Projesi, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı– Çevre Koruma, Araştırma, İnceleme Dairesi, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı – Muğla Özel Çevre Koruma Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve yerel sivil toplum kuruluşlarından GAS-DER ve Akyaka Kent Konseyi ve yerel paydaşlar katılım sağlamıştır. Gökova ICMM Projesi – Paydaş Çözüm Analizi Toplantılarına toplamda 63 kişi ile gerçekleştirilmiştir.

Bölgeyi kullanan Turizmciler, Yatçılar, , Balıkçılar ve Çiftçiler gruplarıyla 2009 yılı Aralık ayında bölgede gerçekleştirilen Sorun Analizi toplantılarının devamı niteliğinde olan bu toplantılarda yerel paydaşlarımızın aktardığı sorunların sentezlenmesi ile ortaya çıkan temel sorunlar görüşülmüş ve bu sorunların çözüm analizleri gerçekleştirilmiştir. Turizmciler, Günübirlik Tur tekneleri, Yelkenciler ve Balıkçılar grupları ile yapılan toplantıda paydaşlar tarafından teklif edilen temel çözümler kullanım ve hizmet standartlarının oluşturulması, denetimlerin düzenli olarak yapılması, kalite ve kapasite artırımı, tekne bakım, onarım ve çekek yerlerinin düzenlenmesi, çevre düzeni planının revize edilmesi, su sporları konusunda halkın bilinçlendirilmesi, turistik aktiviteler için zamansal ve mekansal düzenlemeler yapılması, yasal boşlukların giderilmesi, yasadışı balık avcılığı ve satışına karşı kampanya yürütülmesi ve egzotik türlere yönelik çalışmalar yapılması olarak sıralanmıştır.