Monthly Archives: Temmuz 2010

Gökova Projesi KAY Planlama ve Zonlama Toplantısı gerçekleştirildi

 

 

 
Sualtı Araştırmaları Derneği Ankara ofisinde 27 Temmuz 2010 tarihinde düzenlenen “Gökova ICMM Projesi Yönetim Planlaması” başlıklı toplantıya SAD bünyesinden Gökova ICMM proje ekibi olarak Cem Orkun Kıraç, Ozan Veryeri, Eren Özden, Semiha Demirbaş Çağlayan ve Dernek Genel Sekreteri Serpil Kozludere; Özel Çevre Koruma Kurumu’ndan ilgili uzman ve planlamacılar Emrah Manap, Dilek Meral Erden, Sibel Meriç ve Özel Çevre Koruma Kurumu Köyceğiz Bölge Müdürlüğünden Ayhan Toprak katıldı.

Toplantı başlangıcında proje müdürü Ozan Veryeri tarafından proje hakkında genel bilgiler, günümüze kadar yapılan faaliyetler, projede gelinen son durum ve CBS uzmanı Semiha Demirbaş tarafından CBS bilgi sistemleri altyapısı katılımcılarla paylaşıldı.

Alan kullanımı ile ilgili çekek yerleri, balıkçı barınağı, Akdeniz foku, Kum köpekbalığı, kuşlar ve su samurlarının yaşam-üreme alanları, balıkçılığa kapalı alanlar, balıkçıların av sahaları, yatlar ve günübirlik teknelerin demirleme alanları,  kuşlar, su sporları kullanım alanları ve mekansal planlama konularında elde edilen veriler toplantı dâhilinde paylaşıldı ve bu başlıklarla ilgili karşılıklı görüşler sunuldu.

Proje ekibi tarafından hazırlanmış olan Gökova Körfezinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi olası faaliyetler tablosu, ilişkili deniz ve kıyı kullanımları ve bu faaliyetlerin mekansal kullanım kararlarını kapsar şekilde toplantı esnasında sunuldu.

Proje eş lideri Cem Kıraç tarafından toplantı kapanışı öncesinde, proje yönetim planında, alansal kullanım kararları, mevzuata ilişkin öneriler, yönetim mekanizması, 5 senelik eylem planı ve teknik verilerin yer aldığı eklerden bulunacağı belirtildi.