Monthly Archives: Eylül 2015

Türkiye’de deniz koruma ve rezerv alanları durumuna bakış

Tüm Dünya’da enerji, gıda ihtiyacı ve iklim değişimi kıskacında Deniz Rezerv Alanları kuvvetle tartışılmaya başlanacaktır. Amerika Okyanus ölçeğinde koruma kullanma ve yönetim planları yapmaktadır. Avusturalya’da büyük resifin yönetimi hususunda tartışmalar alevlidir.

ÇED, Bilirkişi Raporları ve Ekosistemlerin Korunması İlişkisi

A-33-Yeşilovacık-HT01M-17-Karabiga-HT01 ÇED ve Bilirkişi Raporları “doğa koruma” bakımından sanıldığından çok daha önemli. Ülkemizde üretilen ÇED Raporlarının kalitesi ve yeterliliği ise çok tartışmalı bir konu. SAD bu konu üzerinde özel olarak durmakta ve derinlemesine bir mevzuat çalışması yürütmekte.

Karabiga Kıyılarının Kaderini Belirleyecek Davada Bilirkişi Çalışması Gerçekleşti

M-17-Karabiga-HT01 24 Eylül 2015’de Çanakkale Karabiga’da bitişik nizam yapılması planlanan termik santrallere karşı açılan davanın bilirkişi heyeti saha çalışması gerçekleşti. Davayı ve bölgedeki kıyı alanları tahribat olasılığını yakından takip eden SAD da bilirkişi çalışmasını izledi ve görüşlerini belgelerle aktardı.