Monthly Archives: Ekim 2015

Karabiga termik santral projeleri ve kıyı koruma çalışmalarına ilişkin bilgilendirme

M-17-Karabiga-HT01 Tandoğan Hukuk Bürosu İtirazı. SAD-AFAG  kuruluş amaçları paralelinde bakir ve hassas deniz ve kıyı alanlarında plan kararları ve gelişmelerin izlenmesi üzerine araştırma ve izleme çalışmaları süregelmektedir.

SAD-AFAG Muğla İli Çalışmaları

EA-48-Muğla-KEP SAD-AFAG, 5-7 Ekim 2015 tarihleri arasında Fethiye’de yapılacak olan “Akdeniz Foku Muğla İli Tür Koruma Eylem Planı” toplantılarına katılım sağlayarak Akdeniz fokunun Muğla kıyılarındaki durumu ve türün yaşam alanları üzerine bilgi ve tecrübelerini paylaşacaktır.