Monthly Archives: Ocak 2016

Mustafa Koç ve Akdeniz fokunun korunmasına destekleri

Akdeniz foku (Monachus monachus) nesli dünya ölçeğinde kritik olan bir deniz canlısı. Derneğimiz tam 29 yıldır aralıksız bu nadir deniz memelisinin ülkemiz kıyılarında korunmasına çalışıyor. Bu koruma sürecinde Mustafa Koç SAD-AFAG ve Akdeniz foklarının ülkemizde korunmasına destekte en öne çıkan sivil şahsiyet oldu.

SAD Basın Duyurusu

 

23 Ocak 2016 tarihinde SAD tarafından İzmir’de gerçekleştirilecek olan Panel hakkında Basın Duyurusu.

ÇED ve Bilirkişi Raporlarında Sorunlar ve Çözümler Paneli

ÇED ve Bilirkişi Raporları, önemli doğal değerlere sahip alanlarda gerçekleşecek bir projenin ekosisteme ve nesli azalan türlere etkilerini aktarmada oldukça önemli araçlar. Ancak son yıllarda yanlış, eksik ve yanıltıcı raporların doğal alanlarımızın bir anda geri dönüşü olmayacak şekilde yok olmasına neden olduğu görülmekte.

Stratejik ÇED Taslak Yönetmeliğine ve ÇED Yönetmeliğine Görüşler

ÖDA SAVUN Kasım ve Aralık 2015 ile Ocak 2016 tarihlerinde ÇED İzleme ve Değerlendirme Gn. Md.lüğünce düzenlenen “Stratejik ÇED Eğitimi ve Yönetmeliği” toplantılarına katılım sağlayan SAD, söz konusu Yönetmelik geliştirme çalışmalarına katkı vermiş ve görüşlerini aktif olarak aktarmıştır.