Doğa Koruma Milli Parklar Gn Md lüğünün Kapanmaması İçin Çalıştık

Uzun yıllardır Orman Bakanlığı çatısı altında işlev gören ve önemli bir birim olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn Md lüğünün OGM altına alınarak kapatılması gündeme geldiğinde SAD, oluşturulan geniş STK platformuna katıldı.

Haziran 2019 da 1950 li yıllardan bu yana çalışan ve ülkemizde doğa korumada en önemli birimlerden biri olan Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü nün (DKMP) kapatılarak, Tarım Orman Bakanlığı’nın bağlı kuruluşlarından Orman Genel Müdürlüğü altında Daire Başkanlığı seviyesine düşürüleceği bilgisi geldi. Ayrıca taslak olarak hazırlanmış Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi tam metni de görüldü.

Bunun gerçekleşmesi halinde biyolojik çeşitlilik ve habitatların korunmasında ülkemizde ciddi zaafiyetler olacağı değerlendirildi. Zira birçok önemli doğa koruma konulu Uluslararası Sözleşmenin odak noktası kuruluşu DKMP Gn Md lüğü olduğu bilinmekte. Doğa Araştırmaları Derneği’nin önderlik yaptığı “DKMP Kapanmasın” adında oldukça büyük bir platform oluşturulurken SAD da bu platforma üye oldu ve Haziran ayından Ekim ayına kadar bir dizi toplantılar gerçekleşti. Öncelikle STK’lar kendi arasında gerekçeleri ve strateji oluşturma toplantıları gerçekleştirdi.

Ardından ciddi bir lobi çalışması ve TBMM dahil birçok kurum kuruluşa ziyaretler gerçekleştirildi. Bunlardan en önemlisi olan ve 10 Ekim 2019 da TBMM Çevre Komisyonunda gerçekleşen gündemli bir toplanıya katılan 8 STK dan biri olarak bizzat SAD katılım sağladı. Meclisteki Çevre Komisyonu toplantısında aktif olarak mutabık kalınan STK görüşleri aktarıldı. Çevre Komisyonu Başkanı ile ayrıca eski DKMP Genel Müdürlerinden MV Nevzat Ceylan dahil AKP ve CHP milletvekilleri, “DKMP Kapanmasın” platformunun gerekçeli itirazını dikkate aldılar ve DKMP nin yapısının bozulmadan aynı şekilde devam etmesinin önemini dile getirdiler. Ayrıca, bazı AKP milletvekillerinin karşı görüşünden dolayı, tartışmalı olsa da bu kararın tutanaklara tavsiye kararı olarak geçilmesine karar verilerek bu önemli adım kayıtlara alındı. 2020 Şubat ayı itibariyle DKMP halen aynı şekilde görevine devam etmektedir.