Gökova’da Balıkçılığa Kapalı Alanların İlanına İlişkin Arşiv

Gökova’da birçok STK ve Üniversitenin kıyı ve deniz ekosistemlerini araştırma ve koruma projesi oldu. Bunlardan ikisi  Gökova ÖÇK Bölgesi içinde Balıkçılığa Kapalı Alanlar (BKA) oluşturulan Sualtı Araştırmaları Derneği’nin 2009-2010 yıllarında sürdürdüğü projeler oldu.

Türkiye’de öncü olarak ilan edilen Balıkçılığa Kapalı Alanlardan birisi Karaburun Mordoğan Ardıç (Ayıbalığı) mevkisidir. Dolayısı ile, bazı STK’ların kamuoyunu yanılttığı ve yanlış yönlendirdiği üzere, Gökova’da 2012 de ilan edilen Balıkçılığa Kapalı Alanlar, ülkemizin ilk balıkçılığa kapalı alanları değildir. SAD-AFAG’ın ilk başvuru yazısı ardından 2001’de İzmir Mordoğan Ardıç mevkisi BKA ilan edilmiştir.

Ayrıca; Gökova’da SAD-AFAG’ın yürüttüğü “Gökova’da Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlaması” ve “Gökova’da Denizel Ekosistemn Güçlendirilmesi” projeleri ile ilan edilen 6 adet Balıkçılığa Kapalı Alanların evveliyatına ilişkin yazışma, bilgi ve belgeler ise aşağıdadır.

  • Sualtı Araştırmaları Derneği’nin Tarım Bakanlığı ve Özel Çevre Koruma Kurumu’na başvurduğu Gökova BKA teklif yazısı
  • Gökova Deniz ve Kıyı Alanları Projeleri üzerine 2010 KAY Kongre Bildirisi
  • Gökova Deniz ve Kıyı Alanları Ekolojik Bileşenler, Zonlama ve Sosyo Ekonomik Arazi Kullanımı GIS Haritaları

 

DCIM100MEDIA