SAD İç Tüzükleri

Sualtı Araştırmaları Derneği 1994 tarihli Tüzüğü ile belirlenmiş amaçları, çalışma biçimleri ve kurulları ile çalışır.

Ancak yürütme ve uygulamada bazı ayrıntılara gereksinim duyulduğundan 2011 tarihinde düzenlenen ve kararı alınan 5 ayrı SAD İç Tüzüğü ve 1994 tarihli SAD Törel İlkeleri Derneğin temel çalışma ve yürütme esaslarını aktarır.

SAD bünyesinde profesyonel veya gönüllü çalışma yapanlar, SAD üyeleri ile dernek üyesi olmayan ancak dernekle ortak çalışma yapanların göz önünde bulundurması gerek SAD Törel İlkesi ve İç Tüzükleri aşağıda verilmiştir.

 

1 SAD TÖREL İLKELER

2 SAD İÇ TÜZÜK NO 2 — GÖRSEL KULLANIMI VE TELİFİ

3 SAD İÇ TÜZÜK NO 3 — MAKALE YAYIN

4 SAD İÇ TÜZÜK NO 4 — DERNEK TEMSİLİYETİ

5 SAD İÇ TÜZÜK NO 5 — BÖLGE TEMSİLCİLERİ

6 SAD İÇ TÜZÜK NO 6 — ARAŞTIRMA GRUPLARI

7 SAD İÇ TÜZÜK NO 7 — AFAG SAHA ÇALIŞMALARI EŞGÜDÜM