İç Tüzükler

Sualtı Araştırmaları Derneği 1994 tarihli Tüzüğü ile belirlenmiş amaçları, çalışma biçimleri ve kurulları ile çalışır.

Ancak yürütme ve uygulamada bazı ayrıntılara gereksinim duyulduğundan 2011 tarihinde düzenlenen ve kararı alınan aşağıdaki 5 ayrı İç Tüzük yayınlanmıştır.

SAD bünyesinde profesyonel veya gönüllü çalışma yapanlar, SAD üyeleri ile dernek üyesi olmayan ancak dernekle ortak çalışma yapanların göz önünde bulundurması gerek SAD İç Tüzükleri aşağıda verilmiştir.

 

SAD İÇ TÜZÜK NO 2 — GÖRSEL KULLANIMI VE TELİFİ

SAD İÇ TÜZÜK NO 3 — MAKALE YAYIN

SAD İÇ TÜZÜK NO 4 — DERNEK TEMSİLİYETİ

SAD İÇ TÜZÜK NO 5 — BÖLGE TEMSİLCİLERİ

SAD İÇ TÜZÜK NO 6 — ARAŞTIRMA GRUPLARI