Orfoz ve Beyaz Lagos Bir Süreliğine Nadasa Alındı

4/2 Amatör Su Ürünleri Avcılığı Tebliğine görüş verme çerçevesinde SAD aynı zamanda denizlerimizde stokları ciddi azalma gösteren Orfoz Ephinephelus marginatus ve Beyaz lagos Ephinephelus aeneus genel durumu ve avcılığı üzerine diğer ilgili  kuruluşlarla birlikte görüş verdi. AMATÖR SAD, GELBALDER, ASOF ve SAD mutabakatlı görüşü Bakanlıkça kabul edildi.

Önceleri sualtı avı tamamen yasak olan Orfoz, 2014-2016 arasında yapılan Sirkülerde 1 adedine izin çıkmıştı. Ancak, bir önceki Su ürünleri Avcılığı Tebliğinde avcı başına 1 adet Orfoz avının gerçekten çok ciddi suistimal edildiği ülke çapında fark edildi. Öyle ki, zıpkınla balık avcılığı derneklerinden önde gelenleri bile duruma isyan eder düşünceye geldiler. Sonuçta 2015 sonlarından itibaren ilgili dernek ve kurumlar bunun üzerine çalışmalara başladılar.

Nihayetinde, 19 Şubat 2016 tarih ve SAD-16/04 sayılı üst yazımız ve ekleriyle Balıkçılık Tebliğlerine resmi görüşlerimiz GTH Bakanlığına iletildi. GELBALDER (Geleneksel Balıkçılığı Yaşatma Derneği), AMATÖR SAD (Amatör Sualtı Avcıları Derneği), ASOF (Amatör-Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu) ve SAD (Sualtı Araştırmaları Derneği) mutabakatla verdikleri ortak görüşle ve Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan Su Ürünleri Avcılığı Tebliği ön toplantılarında düşüncelerini yazılı ve sözlü beyan ettiği üzere Orfoz ve Beyaz lagos türlerinin önümüzdeki Sirküler döneminde (2016-2020) avcılığı kapatıldı. Toplantılara katılan STK’ların teklifi Bakanlık tarafından kabul edilerek 13.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu aşamadan sonra artık tezgahlarda görülecek herhangi bir Orfoz ve Beyaz lagos doğrudan yasadışı balık anlamına geleceğinden özellikle İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ve Jandarma denetim ekiplerinin kara denetimlerinde, restoran tezgahları ve balık mezatlarında bu türleri gördüklerinde şüpheye mahal olmayacak şekilde cezai işleme geçebilecekleri anlamına gelmekte.

***

SAD 4:1 Dördüncü Bölüm Avlanması Yasak Türler

SAD 4:1 Dördüncü Bölüm Avlanması Yasak Türler

SAD 4:1 Madde 25 orfoz lagos yasak

4/1 Ticari Su Ürünleri Tebliği: 13.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlandığı üzere, Orfoz ve Beyaz lagosun avının tamamen yasaklandığını içeren 16. ve 25. Maddeler.

***

***

SAD 4:2 List of Banned Fishes 2016-2020

4/2 Amatör Su ürünleri Avcılığı Tebliği: 13.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlandığı üzere, Orfoz ve Beyaz lagosun avının tamamen yasaklandığını içeren 7. Madde
***

Ülkemizde her geçen sene özellikle Doğu Akdeniz kıyılarında olmak üzere Akdeniz ve Ege kıyılarında artan sayı ve popülasyonda Lesepsiyan ve gemilerle gelen istilacı deniz canlıları artışı gözlenmekte. Akdeniz’e ait olmayan bu canlıların baskılanmasında en önemli yöntemlerden birisi, aslen ülkemiz denizlerinde yaşayan ancak stokları azalma eğiliminde olan Orfoz, Lagos, Sinarit, Mercan, Çupra gibi yerli türlerin stoklarında iyileşmeye olanak sağlamak. Deniz ekosisteminin güçlenmesine ve toparlanmasına yönelik bütüncül yaklaşımlar aynı zamanda Akdeniz foku, Deniz kaplumbağaları ve bazı Köpekbalığı türleri gibi nesli azalan deniz canlılarının korunmasında da daha sağlıklı ve güvenilir çözümler üreteceği açıktır.

Cem O. Kıraç, N. Ozan Veryeri SAD-AFAG

20 Ağustos 2016

balik Epinephelus marginatusOrfoz Epinephelus marginatus

***

Foto 15 epi_aen_3072_1

Beyaz lagos Epinephelus aeneus

Slayt02

Slayt04

3 Orfoz sloganlı künyeli sad-ekog

Slayt08

*

**