SAD-AFAG’a Hizmeti Geçenler

Ahmet Bolat: 5 Ekim 1970’de Mersin’de doğdu. 1997 yılında AFAG ve Akdeniz foklarıyla tanıştı. Bu tarihten önce basketbol antrenörlüğü yapan Ahmet Bolat, Akdeniz fokunu tanıdıktan sonra hem ticaretten hem de antrenörlükten vazgeçerek kıyıların korunması için çaba harcamaya ve profesyonel olarak çalışmaya başladı. 1998-2003 seneleri arasında Mersin Bozyazı ve civar kıyılarda kıyı habitatlarinin izlenmesi ve korunması ile Akdeniz foku koruma projelerinde aktif olarak tam zamanlı görev aldı. Yöreden biri olarak kıyı balıkçıları ve yerel yönetimlerle oldukça iyi diyaloğu olan Ahmet AFAG koruma projelerinde halkla ilişkiler ve bilinçlendirme çalışmalarında da bulundu. Şu anda Mersin’de yaşayan Ahmet, gönüllü olarak Akdeniz foku ve kıyı alanları koruma çalışmalarında SAD-AFAG’a desteğini devam ettirmekte.

Ali Cemal Gücü (Prof. Dr.): 16 Aralık 1962’de İzmir’de doğdu. A.C. Gücü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Deniz Biyolojisi Bölümü’nü bitirdi. 1994 yılında WWF ve SAD-AFAG desteği ile Foça Pilot Projesi’ne paralel olarak Mersin’de bir çalışma başlattı ve Akdeniz’in görece bozulmamış Kilikya sahillerinde etkin şekilde Akdeniz foku ve yaşam alanlarını koruma-araştırma çalışmaları sürdürdü. 1998’de ODTÜ Erdemli’deki araştırmacı arkadaşları (Hasan Örek, Funda Erkan ve daha sonra Gül Moran) ile birlikte 4 yıl SAD-AFAG’a katılarak AFAG Akdeniz Programı’nın başını çekti. 2002 senesinde SAD-AFAG ile ortaklaşa çalışmalardan tek taraflı ve bildirimsiz ayrılma kararı almış olup, 2002’den bu yana çalışmalarını kendi başına sürdürmektedir.

 Ahmet C. Yalçıner (Prof. Dr.)ODTÜ Kıyı ve Liman Araştırmaları Merkezi’nde öğretim görevlisi. Gerek ODTÜ-SAT gerek SAD’ın kurucuları arasında yer almış bir deniz dostu olarak Ahmet hoca AFAG’ın ODTÜ-Sualtı Topluluğu bünyesinde kurulduğu andan beri destek veren önemli kişilerin arasında. Birçok saha çalışmalari ve projelere bizzat katılarak AFAG’a katkıda bulundu. 2008 senesinde Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde deniz üstü araçların taşıma kapasitesi hesaplamalarında akademik birikimi ile derneğe, Foça’ya ve ÖÇKK Başkanlığı’na  destek vermiş oldu. Halen ODTÜ’de öğretim gorevlisi olarak çalışıyor ve SAD-AFAG’a ve SAD’ın diğer uzman çalışma gruplarına desteğini sürdürüyor.

 

Asuman Kabasakal: 1998 ile 2002 yılları arasında Foça Pilot projesinde, proje yürütücüleri Yalçın Savaş ve Harun Güçlüsoy’un asistanlığını yaptı. Projede profesyonel maaşlı çalışmasından başka, doğa ve foklara olan sevgisinden  dolayı aynı zamanda tam bir gönüllü ruhuna sahip. Halen Akdeniz foku ve yaşam alanlarının korunması konularında Foça’da yaşayan birisi olarak kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarımıza destek vermeye devam etmekte.

Avni Gök (Veteriner Hekim): 1989 yılında Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Önceleri Foça Belediyesi’nde Veteriner Hekim olarak çalıştı, ardından İzmir Belediyesi’ne geçti. 1993 senesinden beri AFAG çalışmalarına destek sağladı. SAD-AFAG tarafından gerçekleştirilen ölüm sonrası çalışmaların ve yardıma muhtaç foklara yapılan müdahalelerin bir kısmına katıldı ve destek verdi. 1994 ve 1999 yıllarında toplam beş ay SRRC’de rehabilitasyon çalışmalarında yer aldı ve 2004 yılında MOm tarafından Yunanistan’da yürütülen yavru Akdeniz foku rehabilitasyon çalışmasına katıldı. Hasta, yaralı ve öksüz Akdeniz foklarının bakımı, iyileştirilmesi ve nekropsi çalışmalarında görevlerde bulundu. SAD-AFAG ve Hollanda Fok Hastanesi arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde Hollanda Pieterburen’de iki ayrı defa uzun süreli uzmanlık eğitimi aldı. AFAG’ın AFBİKA hattına gelen ihbarlarda SAD-AFAG adına sahaya ulaştı. Gereken müdahaleyi veya nekropsileri yaptı. 2006 senesinde Badem’in bakımında tamamen, 2010 senesinde Kaş ve Bozyazı’da öksüz bulunan iki fok yavrusunun bakım ve rehab çalışmalarında kısmen görevde bulundu.

Ayhan Tonguç SAD-AFAG

Ayhan Tonguç: 26 Haziran 1948 yılında Kars’ta doğdu. Eczacılık fakültesine devam ederken amatörce tiyatro ile ilgilendi. Denize olan yoğun ilgisi nedeniyle uzun yıllar amatör olarak olta ve sualtı balıkçılığı yaptı. 1998’den günümuze kadar bazen tam zamanlı ve bazen yarı zamanlı olarak AFAG Foça ekibinde görev yaptı. Ayrıca AFAG’ın Foça dışındaki tüm lojistik destek gerektiren çalışma ve projelerinde Transit Van aracımızla çalışmaların içinde bulundu. Halen ekip içerisinde teknik ve lojistik konulardan sorumlu; özellikle hasta ve yaralı foklara zamanında ulaşma ve ilk yardım konularında görev yapıyor. Onun en büyük tutkularından olan alet koleksiyonunu ve el becerisini, fokların ve kıyı alanlarının korunması çalışmalarında şamandıra üretimi, tekne tamiri, kamera sistemi üretimi gibi amaçlarla kullanmaktan ve SAD-AFAG’a destek olmaktan keyif alıyor.

Bülent Akınoğlu (Prof. Dr.) : ODTÜ-SAT’ın kurucularından. SAT’ın 2. Akademik Danışmanlığını yaptı. Gerçek bir deniz ve doğa dostu. AFAG’ın çalışmalarını başından beri destekleyen, güç veren ve halen çalışmaların içinde bulunan nadir üyelerden bir tanesi. AFAG’ın 3 aylık bülteni Akdeniz Gezgini’nin isim babası. 6,5 metrelik yelkenli teknesi ile ülkemizin Akdeniz ve Ege kıyılarını defalarca arşınladı. Ailesiyle birlikte tam bir denizci ve AFAG destekçisi. Gerek projelerde gerekse genelde akademik bilgi birikimi ve hayat tecrübesini bizlerle paylaşarak önemli güç kaynağı olmaya devam ediyor. Son olarak 2009-2010 senelerinde yürütülen Gökova Bütünleşik Kıyı Deniz Alanları Yönetim Palanlaması projesinde proje eş lideri olarak destek verdi. Sertifikalı balıkadam. ODTÜ Fizik Bölümünde öğretim görevlisi, güneş enerjisi üzerine akademik çalışmaları ve bilimsel/popüler makaleleri vardır.

Cem Orkun Kıraç : 1963 doğumlu. 1985’den bu yana ODTÜ-SAT bünyesinde. 1987’de Gökhan Türe, Elvan Yurdun, Yalçın Savaş ve Fatih Tunalı ile birlikte AFAG’ın kurucuları arasında yer aldı. Önce ODTÜ-SAT daha sonra SAD bünyesinde Akdeniz foku ve yaşam alanları araştırma ve koruma çalışmalarını kesintisiz devam etti. Hâlihazırda AFAG’ın genel koordinasyonundan sorumlu. Hükümetle ilişkiler, mevzuat, alan koruması, dernek çalışma sonuçlarının yayınlanması ve kıyı alanları yönetimi planlama çalışmalarına katılmakta. Ulusal Fok Komitesi’nin kurucu üyeleri arasında olup, Komitenin çalışmalarına dernek adına 1991’den bu yana aktif katılım sağlamaktadır. Farklı projeler gereği ülkemizde 4 denizimiz kıyılarında hemen hemen her kıyısında bulundu, gerek balıkçılar gerekse mülki idare amirleri ve yerel yönetimlerle birlikte çalıştı. Arazi çalışmalarında gerçekleştirdiği belgeleme ve fotoğraflama çalışmalarının önemli boyutunu Akdeniz foku, deniz-kıyı kuşları, doğal yaşam alanları ve kıyı kültürleri kapsamaktadır. 1997 Aralık ayından bu yana aynı zamanda Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nda Mühendis olarak çalıştı, 2015 de emekli oldu. Sertifikalı balıkadam. Kıyı alanları, Akdeniz foku ve deniz kuşları alanlarında araştırma, koruma ve kamuoyu oluşturma konusunda ulusal ve uluslararası yayınları mevcut. Kapsamlı bir Türkiye kıyıları fotoğraf arşivine sahip. Akdeniz foku doğal habitatların korunmasında halen AFAG’da aktif görevini sürdürüyor.

Çağrı Öner : 25 Eylül 1975’te doğdu. ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra bir süre bankacılık sektöründe çalıştı. Fakat aklı hep doğa ile meşgul olduğundan bankacılıktan ayrılarak Aralık 1999’da AFAG’a katıldı. Koordinatör yardımcılığı ve finanstan sorumlu olan Çağrı, ofsiteki asli görevlerinin yanısıra AFAG’ın bazı arazi çalışmalarına da katıldı. 2002’de Dernekten ayrılarak British Council’e transfer oldu.

Doğan Haluk Camuşcuoğlu : SAD’a üye olduktan sonra, özellikle Yönetim Kurulu üyeliği yaptığı 2002-2006 senelerinde ve sonrasında Badem’in bakımı, salınması ve doğal ortamında izlenmesi konusunda AFAG’a önemli destek ve katkıları oldu. 7. Genel Kurul’da Denetleme Kurulu başkan üyesi olarak görev aldı. AFAG’ın son dönem projelerinin hazırlanmasında ve yürütülmesinde fikri ve bedeni desteklerini esirgemedi. Badem’in 2008 yazında yoğun insan baskısından uzaklaştırılması konusunda hem masa başı hem de saha çalışmalarında önemli destekler sağladı. Ayrıca AFAG’ın son yıllarda başarıyla yürüttüğü ve tamamladığı projelerin hazırlık ve proje başvuru safhalarında deneyim ve bilgi birikimini sağlayarak kritik derecede katkılar sağladı. Gökova Bütünleşik Deniz-Kıyı Alanları Yönetim Planlaması projesinde danışmanlık görevinde bulunarak desteğini sürdürdü. Ayrıca SAD’ın Deniz Canlıları Rehabilitasyon Merkezi’nin oluşturulmasında ve kurulmasında öncü rol üstlendi.

Ece Saraoğlu: 1984 yılında Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu. Lisans eğitiminin son dönemlerinde WWF-Türkiye Ankara ofisinde gönüllü olarak doğa koruma çalışmalarına katkıda bulundu. Yüksek lisans çalışmalarını ODTÜ Biyoloji Bölümü’nde sığ göl ekolojisi üzerine sürdürmekte ve ODTÜ Limnoloji Laboratuvarı bünyesinde yürütülen projelerde arazi çalışmalarına katılmakta. ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları (DKSK) ile başladığı dağcılık sporunu Orta Doğu Arama-Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) bünyesinde sürdürmeye, fırsat yarattıkça dağlara gitmeye devam ediyor. Ağustos 2010’dan bu yana Gökova Projesi’nde proje asistanı olarak çalıştı. Kasım 2010’dan itibaren ise SAD dernek merkezinde genel olarak bütün projelerde asistanlık görevini sürdürdü. “Foça ÖÇK Bölgesinde Akdeniz Foku nun İzlenmesi ve Korunması” projesi gibi bazı çalışmalarda doğrudan saha çalışmalarına da katkıda bulundu. Temmuz 2001’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”na uzman yardımcısı olarak sınavı kazanarak STK’dan devlete geçiş yaptı. SAD’a ve AFAG’a gönüllü olarak desteklerini sürdürmekte.

Elif Tertemiz (c) SAD-AFAG

Elif Tertemiz: 1985 İskenderun doğumlu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu. 6 ay İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Kasım 2008’de SAD-AFAG ailesine tam zamanlı profesyonel çalışan olarak katıldı ve Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması proje asistanı olarak göreve başladı. Ayrıca, AFAG ile ilgili tüm diğer projelerin yürütülmesi, Ankara bürosunda iletişim, medya ve üyelerle ilişkilerden de sorumlu oldu. Gökova projesi öncesi ve başlangıç aşamaları ile International Monk Seal Conservation Alliance çalışmalarımızda görev aldı. Aralık 2009 itibariyle SAD-AFAG’dan ayrıldı ve ilk öğretim okullarında öğretmenlik yaparak doğa koruma konusunda gelecek kuşaklara bilgi ve tecrübelerini aktarıyor.

Elvan Yurdun: Elvan ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nde taze bir öğrenci iken dalıcı arkadaşları ile tanıştı ve 1985’de ODTÜ-SAT’a ilk katılanlar arasında oldu. ODTÜ-SAT bünyesinde 1987 Eylül’de AFAG’ın kuruluşunda yer aldı. İlk etkinliklerimizden biri olan Prof. Dr. B. Mursaloğlu hocaya yapılan AÜ Fen Fakültesi ziyaretlerine bizzat katıldı. Daha sonraki yıllarda özellikle İzmir’in farklı doğal kıyılarında görülen Akdeniz fokları gözlem kayıtlarını düzenli olarak bizlere iletiyor ve belirli bölgelerde Akdeniz fokunun güncel durumu hakkında görselli kanıtlar aktarıyor. Tecrübeli bir scuba dalıcısı ve sıkı bir deniz-doğa dostu.

 

 

Erdal Özhan (Prof. Dr.): 1980 li yılların başında ODTÜ Kıyı ve Liman Araştırmaları Merkezi’nde öğretim görevlisi iken ODTÜ-SAT’ın kurucuları arasında yer aldı ve 1985’de ilk akademik danışmanı oldu. 1987’de AFAG ın kurulması ile Grubun ilk senelerinde akademik danışman olarak ve manevi anlamda çalışmalarımıza önemli destek verdi. 2000’den sonra Muğla Üniv. Mühendislik Fakültesi’nde Dekanlık görevinden sonra emekli oldu ve 2006 senesinden bu yana kurucusu olduğu Akdeniz Kıyı Vakfı’nın başında çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak 2009 senesinde başlatılan Gökova Projemizde bize desteklerini sürdürdü, bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşmaya devam etti.

 

Eren Özden: 1986 Ankara doğumlu. Üniversitenin son yılını ve diploma tezini Nova Gorica Üniversitesi (Slovenya-İtalya) Çevre Bilimleri bölümünde tamamladıktan sonra 2009 yılında Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı altında yürütülen deniz ve kıyı alanları yönetimi projelerinde 7 ay süresince stajer olarak çalıştı; iletişim, organizasyon, finans ve ofis yönetimi alanlarında görev aldı. SAD-AFAG bünyesine Aralık 2009’da Gökova ÖÇKB Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesiyle katıldı. Bu tarihten, yüksek lisans eğitimi için yurtdışına gittiği Ağustos 2010’a kadar Gökova Proje asistanı olarak çalıştı. Ayrıca AFAG ile ilgili diğer projelerin yürütülmesinden ve Ankara bürosunda iletişim, medya ve üyelerle ilişkilerden sorumlu olarak aktif görevde bulundu. Çalışma yaşamının yanısıra gerçek bir deniz ve doğa sever ve korumacı. Haziran 2010’da Macaristan’a burslu olarak mastır programına kabul edilince projemizden ayrıldı.

Erkin Tonguç :

Fatih Tunalı: 1965 doğumlu. 1987 yılında Gökhan Türe, Cem Kıraç ve Yalçın Savaş’la birlikte AFAG’ın kurucuları arasında yer aldı. 1988’deki Dilek Yarımadası Milli Parkı ve Olimpos Beydağları MP kıyılarındaki saha çalışmalarında aktif görev aldıktan sonra 1990’a kadar AFAG’da değişik çalışmalara katıldı. Daha sonra profesyonel balıkadamlık ve dalgıç eğitmenliği yaptı. Bir süre Almanya ve Maldivler’de bulunduktan sonra 2000 senesinde ülkeye dönerek Kalkan’da dalış merkezi açtı. Kurucusu olduğu AFAG’a dışarıdan gönüllü olarak destek olmaya devam etti. Yuvasına dönen Fatih gerek saha çalışmaları gerekse güncel Akdeniz foku gözlem kayıtları sağlamada önemli katkıları devam etmektedir. Aynı zamanda özellikle Kaptaş ve Kalkan civarlarındaki kıyı mağaralarına yasadışı yapılan fok mağara dalışlarını yakından izlemekte ve vukuatları önlemede gerek bireysel gerekse SAD-AFAG üzerinden engelleme çalışmaları yapmaktadır. Fatih aynı zamanda profesyonel balıkadam, dalış eğitmeni ve fotoğrafçı. SAD-AFAG Kalkan Temsilcisi.

Fulya Kaya Massozi (Veteriner Hekim): Yaban ve evcil hayvanların bakımı, tedavisi ve nekropsileri konusunda uzman veteriner hekim ve aynı zamanda SAD-AFAG Yalıkavak Temsilcisi. Hollanda’da bulunan Fok hastanesi Leniet Hart Fok Hastanesi’nde foklar (Phocidae familyası) tedavi, bakım ve beslenmesine ilişkin özel eğitim aldı. 2005’den bu yana Türkiye’de Yalıkavak’ta ailesi ile birlikte yaşamakta ve kendine ait bir veteriner kliniğini işletmekte. SAD-AFAG’ın özellikle hasta, yaralı ve öksüz Akdeniz foku müdahalelerinde aktif desteğini sürdürerek derneğin önemli bir boşluğunu doldurmasına yardımcı olmaktadır. Bodrum Yalıkavak’ta kendi sahibi olduğu Animana Veteriner Polikliniği’ni işletmekte ve profesyonel veteriner hekim olarak çalışmaktadır. Funda Erkan: ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü (DBE) fok araştırma ekibi olarak AFAG’la birleşme sürecinde (1998-2002) AFAG Akdeniz Programı’nda çalışmalarda bulundu. O dönemde araştırma çalışmaları ve kamuoyu oluşturma/bilinçlendirme faaliyetlerinde aktif görev aldı.

Gökhan Günay: 10 Ekim 1987 Kdz.Ereğli doğumlu. Ece Saraoğlu’nun SAD’dan ayrılması ile Temmuz 2011’de SAD’a profesyonel yarı zamanlı çalışan olarak işe başladı. Lisans eğitimini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde okudu. Birçok toplulukta yer alan Gökhan Günay , ayrıca birçok Sivil Toplum Kuruluşuyla ortak etkinlikler yürüttü ve gönüllülük yaptı. Yurtdışında AB fonlu projelerde yer aldı ve ayrıca  T.C.  Şam Büyükelçiliğinde staj yaptı. 2010 senesinde derneğe profesyonel çalışan olarak katıldı ve gerek SAD gerekse AFAG’da projelerde asistanlık görevini yürüttü, aynı zamanda AFAG halkla ilişkiler sorumluluğunu üstlendi. 2012 senesinde SAD’dan ayrılarak Birlesmis Milletler Multeci Yuksek Komiserligi’nde Yerlerstirme Asistanı olarak Mayıs 2013’te BM’ye yeni görevine geçti. 

Gül Moran: 8 Kasım 1969 İstanbul doğumlu. Stirling Üniversitesi 1993 Biyoloji bölümü mezunu. 2000’de Güllük Körfezi’nde balık çiftliklerine “ziyarette” bulunan foklarla ilgili Cem’le temasından sonra AFAG’la tanıştı. Güllük-Kıyıkışlacık’ta AFAG’la birlikte arazi çalışmaları ve koruma faaliyetlerinde bulundu. Daha sonra ODTÜ DBE’ne girerek 2001-2002 yıllarında Ali Gücü ekibiyle birlikte AFAG Bozyazı Proje ofisinde ve arazi çalışmalarında bir süre gönüllü olarak çalıştı.

Güneşin Aydemir: Güneşin Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu. SAD-AFAG’da 2000 senesinde kısa sayılacak, yaklaşık 1 senelik bir profesyonel çalışma hayatında bulundu. Derneğin Ankara Koordinasyon Ofisi’nde Proje Yürütücü Asistanı olarak görev aldı. Daha sonra ATLAS, Yeşil ATLAS, Buğday Derneği ve Doğa Derneği’nde görevlerde bulundu.

Harun Güçlüsoy (Doç. Dr.): 6 Mayıs 1972’de İzmir’de doğdu. 1991 de ODTÜ-SAT/AFAG’a katıldı. 1998 yılında Akdeniz Fokunun Foça’da Korunması konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2006 senesinde DEÜ-DBTE’nde deniz memelilerini konu alan tezi ile doktor oldu. Mezuniyet sonrası tam zamanlı SAD-AFAG Foça Pilot Projesinde ardından derneğin diğer Akdeniz foku projelerinde tam veya yarı zamanlı olarak görevler aldı. 2012’de AFAG çalışmalarından ayrıldı.

Hasan Bolat: 2005-2007 seneleri arasında abisi Ahmet Bolat ile birlikte, SAD-AFAG Mersin Programı projelerinde tam zamanlı olarak profesyonel personel olarak görev aldı. Saha araştırma ve izleme çalışmalarında bulundu. Ayrıca yöre balıkçıları ile temasta olarak gerek balıkçıların sorunlarını inceledi gerekse Akdeniz foku gözlem kayıtları toplayarak dernek merkezine raporladı.

Hasan Örek (Dr.): 1996 yılında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesini bitirdi. 1997-2000 yılları arasında Yüksek Lisans eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Arazi çalışmaları, toplantılar ve raporlamalarla emek katmış birisi olarak ezeli ve ebedi bir “fokçu” olduğu bilinir. Özellikle Akdeniz fokların izlenmesinde mağara kontrolleri ve fok gözlem çalışmalarına yoğun katılımda bulundu. Akdeniz fokunun rahatsız edilmeden izlenmesi kapsamında mağaralara foto-kapanlar kurulmasında hem ODTÜ-DBTE hem de SAD-AFAG bünyesinde emeği geçmiştir. Akdeniz kıyılarında yapılan çalışmalarda ODTÜ- Erdemli fok grubu ile yapılan işbirliğinde 1998-2002 yılları arasında Mersin kıyılarında Akdeniz foku üzerine çalışmalar yaptı, SAD-AFAG’a desteğini esirgemedi. Halen ODTÜ-DBE’de akademik çalışmalarını sürdürmekte.

İlksen Dinçer Baş: AFAG’ın gerek ODTÜ-SAT gerekse SAD döneminde çocukların eğitimi, kamuoyu oluşturma ve tanıtım faaliyetlerinde uzun süre sorumlu olarak son yıllarda ise gönüllü olarak destek verdi. Yoğun olarak 1991-1992-1993 senelerinde Foça Fok Festivallerinde AFAG standlarında görev aldı, çocuk tiyatroları yazdı, yönetmenlik yaptı ve oynadı. Daha sonra Foça Pilot Projesinin başlaması ile projedeki eğitim çalışmaları kapsamında çalışmalarda bulundu. Hala aynı konularda AFAG’ın önemli destekçileri arasındadır.

İrfan Yıldırım: İrfan tam bir Gökova’lı, doğa dostu ve deniz çocuğu. 1972 Marmaris, Karacasöğüt doğumlu. SAD-AFAG’la tanışması Yalçın Savaş la AFBIKA projemiz sayesinde 2003 senesinde oldu. Hiç tereddütsüz SAD-AFAG AFBIKA üyesi olduktan sonra desteklerini devam ettirdi ve Akdeniz foku gözlemlerini bizlere aktardı. Daha sonra SAD-AFAG’a genç Akdeniz foku Badem’in Gökova’da yaz aylarında açık deniz havuzlarında bakımı ve kış aylarında ise doğaya salındığında doğal yaşamda izlenmesi ve DCRM deki fok bakım çalışmalarından dolayı desteği çok daha fazla oldu. Ayrıca 2010 ve 2011 de SAD-DEMAG’ın “Tom Misha Maviye Dönüş” projesinde yunus rehabilitasyon çalışmalarında desteklerini sağladı.

İsa Alemdar: Antalya’da profesyonel dalış eğitmenliği ve rehberlik yapıyor. 2019’dan bu yana SAD-AFAG’ın saha çalışmalarına ve Antalya Körfezi’nde Akdeniz foku ve yaşam alanlarının korunmasına destek veriyor. Tam bir deniz ve doğa dostu olan İsa hoca dalış faaliyetlerinde fokların mağaralarında insanlar tarafından rahatsız edilmesine karşı bilgilendirici ve bilinçlendirici bir tutumla tüm dalıcı turistlere bilgi vermekte. SAD-AFAG’ın Falezler dalıcı temsilcisi olan tecrübeli dalış rehberi arkadaşımız ayrıca Antalya Körfezi’nde görülen fok gözlem kayıtlarını Dernek merkezine süratli bir şekilde ileterek bu nadir deniz memelisinin Antalya merkezdeki mevcut durumu hakkında güncel verilerin çoğalmasına da büyük katkı vermektedir. Aynı zamanda bir doğa rehberi olduğundan sadece dalıcılar değil aynı zamanda karada yapılan turizm etkinliklerinde diğer turist gruplarını da bilinçlendirme çalışmalarında bulunmaktadır.

 

Kemal Gökhan Türe SAD-AFAG

Kemal Gökhan Türe: 1962 Tekirdağ doğumlu. ODTÜ-SAT ve SAD’ın kurucusu ve fikir babası. 1987’de AFAG’ın kurucuları arasında yer aldı. Gerek danışmanlık ve fikir önderliği, gerekse saha çalışmalarında AFAG’a en önemli katkıda bulunanların başında gelir. 2002 senesinden bu yana ise yerleştiği Kaş’tan ve Kekova civarından fok gözlem kayıtları verdi, bölge hakkında biyolojik çeşitlilik ve çevre sorunları ilgili güncel bilgiler sağladı. Faaliyet gösterdiği ve yaşadığı bölge olan Kaş-Kekova’dan ayrıca deniz ve kıyı alanları ile ilgili güncel tehditleri, olumsuz gelişmeleri düzenli olarak AFAG’a aktardı. Kaş Temsilcilik görevi ile SAD-AFAG’a uzun seneler katkıları devam etti. Ayrıca Doğa Derneği’nin yayını olan “Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları” kitabında Kaş ÖDA ve Kekova ÖDA alanları bölümünün eş yazarlarından biri oldu. Sualtı arkeolojisi, batık araştırmaları, mağara araştırmaları ve dalgıçlığı, teknik dalış gibi konularda Türkiye’nin en yetkin isimlerinden ve bu konularda birçok makalesi ve tercümeleri var. Kaş ve Kekova civarında Dragoman Seyahat Acentası nın başında Murat Draman la birlikte deniz, kıyı ve su sporlarını yönetti ve yürüttü. 11 Mayıs 2014’de aramızdan ayrılan Gökhan Türe’nin gerek ODTÜ-SAT’a gerekse SAD’a fikri ve fiziki emekleri ve kazandırdıkları hiçbir zaman unutulmayacak.

Kenan Yapıcı: Kenan AFAG’ın sayılı profesyonel ve tam zamanlı çalışan elemanlarından biri oldu. Aslen Föça’nın yerlisi olan Kenan kıyı balıkçılığı yaparken doğaya olan tutkusundan AFAG tarafından yürütülen Foça Pilot Projesi’nde çalışmaya başladı. 1995-1997 senelerinde görev yaptıktan sonra tekrar balıkçılığa geri döndü ve kuzey Ege’nin mavi sularında büyük balıkçı teknelerinde tayfa olarak çalışmaya başladı.

Marianne Thenuissen: SAD-AFAG gönüllülerinden biri olarak Hollanda’dan Foça’ya geldi ve 1994-1997 seneleri arasında 3 sene aralıksız Akdeniz foku koruma ve araştırma çalışmalarımıza destek verdi.

Mehmet Sarı: Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun. 2005’den bu yana SAD-AFAG Mersin Aydıncık temsilcisi olan Mehmet Sarı aynı zamanda Aydıncık’lı bir küçük kıyı balıkçısı. Son olarak yapılan kooperatif seçimlerinde Aydıncık SÜ Koop. Başkanı ve ayrıca Mersin bölgesi su ürünleri kooperatifleri üst birlik başkan yardımcılığına seçildi. Sıkı bir doğa korumacı olan Mehmet Sarı aynı zamanda SAD-AFAG ve Aydıncık Kaymakamlığı ile ortaklaşa çalıştırılan DK01 (Deniz Koruma 01) adlı denetim teknesinin kaptanlığını yapıyor. Mehmet bugüne kadar bir çok yasadışı trol, dinamitçilik ve sepetçilik olayını ihbar etti veya caydırma başarısı gösterdi. SAD-AFAG Aydıncık temsilcisi olarak ayrıca bölgede görülen fokların kayıtlarını düzenli olarak dernek merkezine aktarıyor. Hasta, yaralı veya ölü fokları bulduğunda, yine gözetim veya nekropsi için ilk müdahale ve bilgilendirmede bulunarak önemli katkılar sağlıyor. İyi derecede Fransızca bilen Mehmet Sarı halen AFAG bölge temsilciliği ve deniz denetleme görevlerini sürdürüyor. Hayatını doğa korumaya adamış ve istikrarlı şekilde bunu yapan ülkemizdeki nadir insanlardan biri…

Münevver Çakır: 02 Şubat 1985 doğumlu. Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu, halen aynı alanda yüksek lisansa devam ediyor. AFAG’la ilk kez 2006 yılında tanıştı ve o tarihten beri zaman zaman aktif ve gönüllü olarak AFAG’a katkıda bulunmaya devam etti. 2007 ve 2008 senelerinde yarım zamanlı olarak AFAG’da profesyonel çalıştı. 2008 Haziran ayından bu yana Ankara’da AFAG’ın üyelik, halkla ilişkiler ve Akdeniz Gezgini bülteni çalışmalarında gönüllü olarak destek vermektedir.

 

Nail Sevingel: Ankara 1987 yılı doğumlu. Lise öğrenimini 2004 yılında Mustafa Kemal Lisesinde tamamlayıp ön lisans eğitimini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Almus Su Ürünleri Meslek Yüksek Okulunda birincilik ile tamamlamıştır. Lisans eğitimini DGS sonucu kazandığı Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde Su Ürünleri Mühendisi olarak tamamladı. 2011 yılında Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Su Ürünleri Ana Bilim Dalı master programını tamamladı. Deniz biyolojisi ve balık bilimi üzerine araştırmalar yapmaktadır. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu lisanslı sporcusudur. Balık sistematiği ve sualtı gözlemlerinde balık türlerinin tanımlanmasında olan tecrübesi ile projelerde aranan bir araştırmacıdır. Iyi bir denizci ve saglam bir nefesli dalgıç. SAD-AFAG proje calismalarina 2009 dan bu yana ozellikle sahada aktif destek vermektedir. Sualtı Araştırmaları Derneğinde serbest dalış ile düzenli olarak Akdeniz Foku gözlemleri köpekbalığı gözlemleri ve kayıtları yapmaktadır. SAD-AFAG ve SAD in Gokova bölgesinde çalışmalara destek oldu. Genç fok Badem’in izlenmesi ve koruma çalışmalarında oldukça önemli katkılar vermiştir.

Nesimi Ozan Veryeri (Dr.): 16 Ocak 1973 doğumlu Ozan, ODTÜ Endüstriyel Tasarım bölümünü bitirdi. Mezuniyetine yakın ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde ODTÜ-SAT/AFAG’ın verdiği bir seminer sırasında Cem’le yaptığı hararetli bir tartışma onu AFAG’a ve nesli azalan Akdeniz foklarına yöneltti. AFAG bünyesindeki birçok kısa ve uzun süreli arazi çalışmasına katıldı. 1999 yılında verdiği ufak aranın ardından 2000 yılında Karaburun Proje Ofisinin açılmasıyla AFAG ailesine tekrar katıldı. 1996-97 senelerinde UNDP-GEF destekli “Bodrum Yarımadası Akdeniz foku ve Yaşam Alanları Araştırma” projesinde ve Çavuş Adası Petrol Kirliliği Operasyonunda aktif görevler aldı. 2002 senesinde Ege Üniv. Çevre Bilimleri Bölümünden Akdeniz foku ve kıyı alanlarının korunması konusunda mastırını tamamladı. Şu anda Karaburun temsilcisi olarak halen bizlerle birlikte çalışmakta. Nefesle dalmak, doğa fotoğrafçılığı ve tekne ile dolaşmak Ozan’ın önemli uğraşıları. Sertifikalı balıkadam ve serbest dalıcı. Bütünleşik kıyı alanları yönetimi yanısıra Akdeniz fokunun araştırılması, korunması ve kamuoyu oluşturma konularında ulusal ve uluslararası bir çok yayını mevcut. SAD-AFAG Karaburun Temsilcisi. Ayrıca bakıma muhtaç veya yaralı Akdeniz foku kurtrma, doğaya salma ve izleme çalışmalarına aktif katkı sağlamakta, 2008-2011 seneleri arasında ise çoğunlukla SAD-AFAG projelerinde profesyonel ve tam zamanlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Sertifikalı balıkadam. Halen aktif olarak gerek saha çalışmaları gerekse proje geliştirme ve koruma çalışmalarında görev üstlenmektedir. 2014-2018 seneleri arasında SAD YK Başkanlık görevini yürüttü. Halen Karaburun, İzmir Körfezi, Seferihisar civarında Akdeniz foku ve yaşam alanlarının korunmasında etkin çalışmalarda bulunmaktadır.

Nilay Köse: Deneyimli bir scuba dalıcı ve doğa-deniz sever olarak 2000 li yıllardan bu yana Sığacık ve Seferihisar bölgelerinde Akdeniz foku ve yaşam alanları olan kıyıların korunması hakkında SAD-AFAG a önemli bilgiler ve gözlemler aktardı. Kendi çalışma bölgelerinde Akdeniz fokunun korunması ve halka tanıtımını yapmaktadır. 2020 yılından bu yana Sığacık Bölge Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Bu arada halen profesyonel dalıcı eğitmeni olarak mesleğini devam ettirmektedir.

 

Nuray Güven (Dr.): 1973 doğumlu. Çocukluğundan bu yana taşıdığı doğa sevgisi ile Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nü tamamladı. Dernekle ilişkisi Deniz Memelileri Araştırma Grubu ile başladı. Türkiye’deki su samurlarının durumu ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi ve yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılında SAD-AFAG Karaburun Proje Ofisinde görev yapmaya başladı. Daha sonra SAD-AFAG bünyesinde Akdeniz fokları üzerine yaptığı araştırma çalışmaları ile Hacettepe Üniv. den doktorasını tamamladı.  2012 senesinde Karaburun’dan ayrılarak Avustralya’ya göç etti ve bu ülkeye yerleşti.

Oğuz Yiğiterhan (Prof. Dr.): ODTÜ-SAT dan bu yana kıdemli bir AFAG’lı olan Oğuz tam bir doğa korumacı. Karyalı Oğuz olarak bilinir ve Datça Yarımadası’nın doğasını özellikleri deniz-kıyı habitatlarını soruyor. Datça Yarımadası özellikle Palamutbükü ve Knidos kıyılarında fok gözlem kayıtlarını toparlayarak SAD-AFAG fokdata verilerine önemli katkı sağlıyor. Fok mağaralarına infra red kamera tuzak takılması ve mağara sörveylerinde sahada bizlere önemli desteği oldu ve olmaya devam ediyor. Kendisi ayrıca uzun yıllar ABD ve Katar’da oşinografik araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu.

Özge Kır: Ankara Üniv. Biyoloji Bölümü mezunu. 2019 yılı Nisan ayında SAD-AFAG’ın COMSTR1 projesine tam zamanlı çalışan olarak katıldı. Özellikle AFAG Fok Evlat Edinme programında evlat edinme süreçlerini takip etti. İzmir Körfezi ve Fethiye Körfezi’nde Akdeniz foklarının korunması ve izlenmesi projesinde saha çalışmalarının Ankara dan desteklenmesi ve idari konularda aktif görev aldı. Ayrıca kıyı alanlarının ve doğal habitatların korunması amaçlı ÖDA Savun projesinin kitap çalışmasında editör görevinde bulundu.

 

Semih Kefi: Tam zamanlı AFAG personeli olarak 1996-1998 seneleri arasında Foça Pilot Projesinde görev aldı. Foça’nın yerlisi ve babası bir kıyı balıkçısı olan Semih, denizi ve deniz canlılarını büyük şehir insanlarından daha farklı ve yakından tanıyordu. Bu yüzden Akdeniz foku ve deniz-kıyı ekosostemlerini korumayı amaçlayan bu projede görev alması bizler için ayrı bir önem taşıdı.

Semiha Demirbaş (c) SAD-AFAG

Semiha Demirbaş (Dr.): 1985 doğumlu. Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü mezunu. Gökova Bütünleşik Kıyı ve Deniz Alanları Yönetim Planlaması Projesi bünyesinde IT ve GIS uzmanı olarak Mart 2009’da SAD-AFAG’a katıldı. Görevini sürdürürken peyzaj planlama ve coğrafi bilgi sistemleri konusunda eğitimine devam etti. Kasım 2010 tarihinde Gökova Bütünleşik Kıyı ve Deniz Alanları projesinin tamamlanması ile birlikte dernekte görevi sona erdi.

 

 

Serpil Kozludere: ODTÜ-SAT’ın kurucuları arasında. SAD-AFAG’a 2009 senesinden itibaren aktif destek olmaya devam ediyor. Özellikle Badem’in bakımı ve rehabilitasyonu ile Mersin kıyılarında bulunan bakıma muhtaç ve ölü bulunan foklarla ilgili çalışmalarda AFAG’a çok destek oldu. Sıkı bir doğa korumacı, dalgıç ve fotoğrafçı olan Serpil uzun senelere dayanan geçmiş tecrübesi ile ve özellikle TAI den emekli olduktan sonra SAD bünyesinde tüm gruplara halen destek olmaya devam ediyor. Özellikle Gökova Karaca’da bulunan SAD DCRM’de bakımları yapılan yunusların rehabilitasyon ve besleme çalışmaları ile merkezin bakımı ve çalışır vaziyette tutulmasında olağanüstü emek ve çabaları var. 8. ve 9. Dönemlerde SAD Yönetim Kurulu’nda YK üyesi olarak görev yaptı. 2010 ve 2011 yıllarında öksüz yavru fokların sahada ilk yardımı ve kurtarılmalarına yönelik AFAG’a önemli destekleri oldu. 2014 Ocak ayından bu yana gerek SAD gerekse AFAG proje ve çalışmalarına değişik konularda aktif desteğini sürdürüyor. 2019-2020 senelerinde AFAG’ın COMSTR1 projesinde İzmir Körfezi ve Fethiye Körfezi’ndeki saha çalışmalarında aktif rol aldı.

Servet Deniz: 2007 senesinde Gökova kuzey sahillerinde doğaya salınan genç Akdeniz foku Badem’in izlenmesi ve insanlarla olan istenmeyen etkileşimini kotrol altında tutma görevini üstlendi. 2007 yaz aylarında bu konuda yoğun emek veren Servet’in katkılarını ve çabalarını unutamayız.

1012202_398520873582603_473160990_n

 Sezer Çete: SAD-AFAG’ın Datça temsilcisi. 1994’den bu yana Datça Yarımadası ve Gökova körfezindeki olumlu olumsuz tüm gelişmelerden Sezer sayesinde haberdar oluyoruz. Samimi ve sıkı bir doğa korumacı olan Sezer, Datça Bozburun ÖÇK alanında doğal habitatların bozulmasına karşı oldukça önemli görevler üstlenmiş ve tam bir gönüllü ruhuyla desteğini devam ettirmiştir. Bölgedeki fok gözlem kayıtları ve ölü bulunan foklarla ilgili bilgileri büyük özenle dernek merkezine aktarmakta. Halen AFAG Datça temsilcisi ve Datça Yarımadası ve özellikle Palamutbükü hakkında gerek Akdeniz foku gerekse fok yaşam alanları (yani el değmemiş kıyılar) hakkında önemli bilgiler aktarmaya devam etmektedir.

 

Şevki Avcı: 1990 da tanıdığımız kıyı balıkçısı ve doğa dostu Şevki abi’nin yeri başka. 30 yılı aşkın Akdeniz fokları ve yaşam alanlarının korunmasında hem sahada hem masa başında bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaştı. Foça ÖÇK Bölgesinde deniz ve kıyı alanları saha çalışmalarımızın büyük çoğunluğunda balıkçı teknesi Merhaba ile hep SAD-AFAG’ın yanında oldu ve destek verdi. Güncel Akdeniz foku verilerini ivedi şekilde Dernek merkezine aktararak türün korunmasında önemli veriler sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Foça’nın en iyi bilinen ve sevilen kıyı balıkçılarından Şevki Avcı gerçek bir doğa dostu ve deniz sever.

 

 

Uğur Yolak: 1975’te Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu. 2002- 2004 yılları arasında AFAG’da merkez ve proje ofislerinin Finansal ve Yönetsel İşler sorumlusu olarak görev yaptı. Birçok Avrupa Birliği, UNDP projelerinde bulundu ve birçok ulusal ve uluslararası toplantıda AFAG’ı temsil etti. Ernst&Young denetim şirketinden transfer ettiğimiz AFAG’ın en sevilen profesyonellerinden biri. Saha çalışmalarına da katılan Uğur YOLAK, Akdeniz foklarını yakından görebilme mutluluğuna ulaşan nadir insanlardan biri. İhtiyaç duyduğumuz her zaman idari ve mali konularda tecrübe ve bilgilerini bizimle paylaşmaya devam ediyor.

Vedat Kolcuoğlu: 21.11.1960 Yılında Adana’da doğdu.1977-1980 yılında Hollanda’da Eğitimini yarıda bırakıp Türkiye döndü ve Sualtı ile çalışmalarına 1991-1995 yılında Mersin Boğsak Beldesi’ nde başladı. 2 Yıldız Eğitmen balıkkadam olarak Ateş EVİRGEN ve Tahsin CEYLAN ile Sualtı fotoğrafçılığı eğitimi aldı. SAD-AFAG ile 1997 yılında tanıştı ve bu tarihten itibaren Cem KIRAÇ ve SAD-AFAG ekibi ile aktif olarak Mersin, Adana, Samandağ bölgelerinde çevre koruma ve Akdeniz fokları konusunda sahil balıkçılarını bilgilendirme, eğitim konularında TRT radyo ve birçok ulusal ve bölgesel tv ve yazılı medya da AFAG tanıtım alanlarında faliyet gösterdi. Boğsak-Anamur arası sit alanı olma projesinde çalıştı. SAD-AFAG ile Ata sığlığı dalışı ve araştırma ekibinde çalıştı. Halen Çukurova bölgesinde kıyı balıkçıları ve sualtı ekibi ile halkla ilişkiler ve kıyı koruma Akdeniz foku sevdalısı olarak çalışmalarında bulunmakta. AFAG Adana Temsilcisi olarak görevine devam etmekte.

Yalçın Savaş: 1966 Balıkesir doğumlu. 1987’de AFAG’ın kurucuları arasında yer aldı ve başından bu yana AFAG’ın en aktif üyelerinden biri oldu. 1993 senesinde AFAG içinden profesyonel olarak Akdeniz foku projelerinde tam zamanlı olarak çalışan ilk personel. 1993-2006 arasında Foça Pilot Projesinin yanısıra birçok uluslararası ve ulusal projede yürütücü olarak çalıştı. Bu vesile ile uzun süre yaşadığı Foça’nın dışında Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de hemen hemen tüm kıyılarda ve önemli yerleşim yerlerinde sürdürülen araştırmalarda bulundu ve balıkçılarla temas halinde oldu. Ulusal Fok Komitesi’nin kurucu üyeleri arasında olup, komitenin çalışmalarına dernek adına 1991-2003 arasında aktif katılım sağladı. 1993’den bu yana 2006 senesine kadar AFAG’daki tam zamanlı ve profesyonel görevlerinden dolayı Foça’da yaşadı. SAD-AFAG’da Koruma Birimi sorumlusu olarak gerek araştırma gerek saha koruma faaliyetlerinde bulundu. 2006 senesinde tam zamanlı olarak çalışmayı bırakarak, AFAG’a gönüllü olarak destek vermeye, uzmanlık konularında danışmanlık yapmaya ve Akdeniz foku ve yaşam alanlarının korunması çalışmalarına devam etmektedir. 2009-2010 senelerinde SAD-AFAG ın yürütücülüğünü yaptığı Gökova Bütünleşik Kıyı Deniz Alanları Yön.Planlaması projesinde posidonia ve tehdit belirleme danışmanı olarak görev yaptı. Sertifikalı balıkadam ve sanayi dalgıcı. Kıyı alanları, Akdeniz foku, araştırma, koruma ve kamuoyu oluşturma, sürdürülebilir balıkçılık ve posidonia deniz çayırları konularında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları mevcut. SAD’a ve AFAG’a danışmanlık dışında bazı saha çalışmalarında görev alarak desteğini sürdürmekte.

Yeşim A. Çağlayan: 25 Şubat 1974 doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu. Üniversite yıllarında AFAG’la tanıştı ve gönüllü çalışmalar yaptı. İlk çalışmalarını tamamen gönüllü, sonra staj ve part-time gerçekleştirdikten sonra 1998-2004 yılları arasında AFAG Ankara ofisinde profesyonel olarak görev yaptı. Halkla ilişkiler, Akdeniz Gezginin yayına hazırlanması, üyelik işleri ve Akdeniz Foku Evlat Edinme programlarında uzun seneler çalıştı. 2004 senesinde SAD-AFAG’dan Avrupa çapında faaliyet gösteren bölgesel çevre koruma kuruluşu Regional Environmental Center (REC) Türkiye ofisine geçti ve hala bu kuruluşta çalışmakta. AFAG’ın en kadim gönüllü, yarı zaman ve tam zamanlı profesyonel ekip üyelerinden biri olarak yeri ayrıdır. Özellikle kamuoyu oluşturma, Akdeniz fokunun tanıtımı ve organizasyonel işlerde AFAG’a gönüllü destek vermeye devam etmekte.

Yeşim Aslan: 16 Kasım 1980 doğumlu. Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu. Hayatında sinemanın büyük yeri olan Yeşim AFAG’da 2003- 2005 yılları arasında İletişim Sorumlusu olarak görev yaptı. Akdeniz Gezgini bültenin hazırlanması ve yayınlanması, uluslararası projelerde halkla ilişkiler sorumlusu olması ve üyelik işleri gibi görevlerde başarıyla çalıştı. Yeşim Çağlayan’dan sonra Akdeniz foku evlat edinme kampanyasını başarıyla sürdürdü. SAD-AFAG’dan sonra Greenpeace Akdeniz Ofisi’nde iş hayatına devam etti.

 

Yeşim Çoban Yıldız: ODTÜ Çevre Mühendisliğinde öğrenci iken ODTÜ-SAT AFAG’a katılan Yeşim, AFAG’ın öncü gönüllülerinden. ODTÜ-SAT döneminde grubun kuruluş yıllarından hemen sonra AFAG’ın Karadeniz, Ege ve Akdeniz’deki birçok saha çalışmalarına araştırmacı olarak aktif şekilde katıldı. Ayrıca, birçok çevre eğitimi, bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturma etkinliklerine katılarak Akdeniz foku ve yaşam alanlarının  kıyılaramızda korunması kapsamında “eğitim” bacağında da önemli katkı ve destekleri oldu. Daha sonra, ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Şu anda eşi Oğuz’la birlikte İzmir Aliağa’da yaşıyor.

Volkan Korkmaz: Volkan gerek SAD Bodrum temsilcisi olarak gerekse bölgesinde Akdeniz foklarıyla ilgili bilgiler sağlayarak AFAG’a destek oluyor. Her zaman pozitif kişiliği ve saha çalışmaları lojistik becerisiyle gönüllerde taht kurdu. 2014 senesi itibariyle halen SAD-AFAG Bodrum Temsilcisi. Derneğin Bodrum Yarımadası ve civarında Akdeniz foku araştırma ve koruma konuları başta olmak üzere birçok konuda yardım ve destekleri oldu ve olmaya devam ediyor. Özellikle Badem ve rehabilitasyonu yapılan Tom ve Misha yunusların açık deniz havuzları konusunda emekleri geçti. Bodrum’da profesyonel dalış eğitmeni ve dalış okulu işletmecisi.

 

Yener Çeltikçi: Yener gerek SAD Ankara Temsilcisi gerekse uzun yıllar AFAG’ın destekçilerinden oldu. Tecrübeli bir dalıcı ve dalış okulu sahibi olarak Akdeniz fokunun yaşadığı kıyılarda özellikle dalış camiasına ve yerli-yabancı dalıcılara Akdeniz fokunu ve koruma çalışmalarını anlatıyor ve kamuoyu oluşturuyor. Oldukça önemli bir etkinlik olan AFBİKA yani Akdeniz foklarının yer ve zaman bilgileri ile gözlemlerini AFAG merkezine iletmekte. Halen Bodrum’da profesyonel dalış eğitmeni ve dalış okulu işletmecisi.

 

 

 

Zafer Kızılkaya: 06 Haziran 1969 Ankara doğumlu. ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu. 1989 ile 2012 arasında kesintili olarak belirli aralıklarla AFAG saha çalışmalarına katıldı. 2012’de SAD çalışmalarından ayrıldı.

 

SAD-AFAG’a DESTEK OLANLAR

Prof. Bahtiye Mursaloglu (c) Cem O.Kıraç, 1997 SAD-AFAG

Prof. Dr. Bahtiye Mursaloğlu: Akdeniz foku üzerine gerçekleştirdiği araştırma projeleri ve saha çalışmalarında elde ettiği deneyimi ODTÜ-SAT ve ayrıca SAD dönemlerinde AFAG’a aktardı. Bilgilerini ve tecrübelerini paylaşmada bizlere çok önemli destek verdi ve ışık tuttu. 1918 Bolu doğumlu hocamız Ziraat Fak. ve Fen Fak. Biyoloji Bölümü olarak iki üniversite mezunu. Akdeniz foku ve habitatları ile bu nadir türün biyolojisi hakkında AFAG’la kıymeti ölçülemeyecek bilgi paylaşımında bulundu. 1999 senesinde Ankara’da vefat etti. Hocamızı rahmetle anıyoruz. Her zaman kalbimizde yaşayacak ve kendisini örnek almaya devam edeceğiz. https://monachus-guardian.org/mguard03/03obitua.htm

 

Prof. Dr. Fikret Berkes:

 

Prof. Dr. Burçin Erol:

 

 

Prof. Dr. Şükran Cirik:

 

Prof. Dr. Vahdet Ünal:

 

 

 

 

Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu:

Doç. Dr. Kemal Can Bizsel:

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erdem:

Dr. Murat Draman:

Levent Yüksel:

Prof. Dr. Bülent Cihangir:

Oğuz Yıldız: ODTÜ Çevre Mühendisliğinde öğrenci iken ODTÜ-SAT AFAG’a katılan Oğuz, AFAG’ın 1991-1994 arasında saha çalışmalarına katılarak araştırmalarımızda önemli bir gönüllü desteği verdi. Özellikle 1992’deki Orta Karadeniz (Gerze-Akçakoca arası) kıyılarındaki araştırmada gözlem ve balıkçılarla görüşme çalışmalarında özverili katkıları oldu.

Amaç Öner: ODTÜ’de öğrenci iken tanıştığı AFAG’a 1993 senesinde katıldı. Özellikle WWF desteği ile yürüyen Foça Pilot Projesi olmak üzere birçok araştırma ve koruma projelerimize destek verdi, strateji oluşturmada katkıları oldu. Foça Pilot Projesinde arazi çalışmalarında bulundu. Kamuoyu oluşturma ve çevre eğitimi çalışmalarında İlksen’le birlikte önemli çalışmalara imza attı. Foça’da yapılan Foça Fok Festivalerinde AFAG standlarının tasarımında ve bu bilgi standlarında görev yaparak gerek Akdeniz foku gerekse yaşam alanlarının korunmaları, tehditler ve yapılan araştırma-koruma projelerini anlattı. 1998 senesinde üniversiteden mezun olduktan sonra İzmir’e taşındı ve çalışma hayatına geçti. Halen AFAG’ı ve Akdeniz foklarını tanıtma konusunda desteklerini sürdürmektedir.

Deniz Selkan Polatkan: SAD’ın eski KAYAG (Kıyı Alanları Yönetimi Araştırma Grubu) koordinatörü aynı zamanda AFAG üyelerinden. Özellikle kıyı alanlarının imara açılmaması ve kıyı alanları yönetimi konularında AFAG’a 1998 ile 2004 seneleri arasında büyük destek verdi. Bodrum Yalıkavak’ta bulunan ve Akdeniz fokları önemli yaşamalanlarından olan Küdür Yarımadası’nın 1. derece SIT ilan edilmesinde önemli araştırmaları oldu ve hizmet verdi.

A. Nasuh Mahruki: SAD’ın öncü üyelerinden Nasuh Mahruki derneğin Karst Dive (Antalya mağaraları keşif dalışları) gibi birçok araştırma projesinde aktif rol aldı. SAD-AFAG’ın tasarladığı ve Nisan 1997’de uyguladığı Çavuş Adası Petrol Kirliliği Temizlik Operasyonunda da aktif görev aldı ve temizliğe katıldı. Özellikle dalgalı denizin teknelerin ada kıyısına yanaşmasına izin vermediği günlerde, profesyonel dağcılık tecrübesi ve bilgisi ile tüm temizlik ve lojistik ekibi ada yamacından deniz kıyısına indirip çıkarmada ve adadaki kirliliğin planlanmasında önemli rol üstlendi.

Burak Kasımhocaoğlu: SAD’ın ilk üyelerinden Burak, SAD-AFAG’ın Gümüşlük  Çavuş Adası’ndaki petrol kirliliği temizlik operasyonu için profesyonel mesleği gereği petrol kirliliğine müdahale ve temizlik konusunda uzman bilgisi sağladı. Aynı zamanda SAD-AFAG’ın tasarladığı ve Nisan 1997’de uyguladığı Çavuş Adası Petrol Kirliliği Temizlik Operasyonunda aktif görev aldı ve temizliğe katıldı.

Gökhan Kaboğlu:

Nihat Dirim:

Metin Tütün:

Gökhan Demirağ:

Şevki Avcı:

Soner Çınar:

Duygu Çınar:

Sühendan Karauz:

Kemal Günay:

Atila Kara:

Mehmet Şişli:

Güzden Varinlioğlu:

Yeşim Çoban:

Atila Uras:

Erkin Tonguç:

İmren Aykut:

Osman Pepe:

Zeynep Karahan Uslu:

Melih Akalın:

Tansu Gürpınar:

Ahmet Dayanır:

Ümit Ülkütaşır:

Adem Ağır:

Fehmi Şahin:

Aybars Altıparmak:

Aysel Esengil:

Tolga Kıraç:

Tanju Meral Kıraç:

Tahsin Ceylan:

Lenie’t Hart / SRRC:

Lies Vedder, Veteriner / SRRC:

Richard Dijkema: Fok Bakım Ünitesi Sorumlusu / SRRC: Çevresel Teknikler bölümünden mezun olduktan sonra, 1995’de Pieterburen Hollanda Fok Hastanesi (SRRC)’nde gönüllü olarak çalıştı. 1996’da asistan hemşire, 1998’de birimden sorumlu hemşire oldu. 2004 yılından günümüze kadar SRRC’de Fok Bakımı Sorumlusu (Head of the Seal Care) olarak görev yaptı. Badem’in bulunduğu 5 Aralık’tan sadece 24 saat sonra İzmir Foça’ya çok hızlı bir şekilde intikal ederek 5 ay boyunca yavru fok Badem’in bakım sorumluluğunu, beslenmesi ve hastaliklarin tedavisini üstlendi.

Çiğdem Akçura / Karaburun YG21: Ayhan Açura / Karaburun YG21:

Hemmo Munthing: IFAW

Lesley O’Donnel: IFAW

Caudron Abigail: IFAW

Sururi Akdoğan: Bodrum Yalıkavak’lı doğa korumacı. SAD ve AFAG’la her zaman işbirliği içinde ve yakın çalışma mesaisinde bulundu. Akdeniz foklarının Yalıkavak, Küdür Yarımadası ve civar adalardaki durumunu yakından bilir ve takip ederdi. Bilgilerini her zaman AFAG’la paylaşarak ekibe çok faydası oldu. 2012’de vefat etti. Sururi abiyi rahmetle anıyoruz. Kendisini her zaman hatırlayacağız.

Metin Akçalı: Bodrum’lu doğa korumacı. TTKD Bodrum Şubesi başkanlığını yaptı. Akdeniz foklarının bölgede korunmasında SAD-AFAG ile belli ölçüde işbirliği yaptı.

Selda Meral: “Akdenizli” adlı belgeselin yapımcılığı ve yönetmenliğini yapmıştır. Bu belgesel Akdeniz fokunun Türkiye’de kıyı halkı özellikle balıkçılarla ilişkisini anlatan aynı zamanda SAD-AFAG faaliyetlerini yansıtan önemli bir belgesel.

Mustafa Ünlü: “Akdenizli” adlı belgeselin yapımcılığı ve yönetmenliğini yapmıştır. Belgesel Akdeniz fokunun Türkiye’de kıyı halkı özellikle balıkçılarla ilişkisini anlatan aynı zamanda SAD-AFAG faaliyetlerini yansıtan önemli bir belgesel.

Cengiz Tapan:

Gökmen Argun: GEF-SGP Türkiye Koordinatörü olarak bir çok SAD ve SAD-AFAG projesine katkı sağladı. Tam bir doğa korumacı ve STK kapasite artırıcı insan.

Muzaffer Ağluç: Muzaffer, Belediye Başkanının verdiği görevlendirme ve kendi yüreği ile Foça Akdeniz Foku Rehabilitasyon Merkezi’nin inşaatı sorumluluğunu aldı ve bunu başarılı işbirliği ve büyük özveri ile tamamladı. Muzaffer’in öksüz foklar Badem, Dilara ve Tina üzerinde büyük emeği var. Halen Foça Belediyesi’ndeki asli görevini mühendis olarak görevini sürdürmekte.

Yurdakul Kabasakal: Yurdakul abi AFAG’ın gönüllü belgesel yönetmeni olarak, derneğimiz ve Akdeniz foklarının yurt çapında tanıtımında oldukça önemli rol oynadı. SAD-AFAG’ın yapımcılığını üstlendiği “Gümüşlük; Mavi ve Siyah” belgeseli ve “Badem Foça’dan Geçti” adlı belgeselin yönetmenliklerini yaptı.

William M. Johnson: The Monachus Guardian internet sitesinin editorü ve kurucusu. Ayrıca i-monk alliance kurucularından.

Matthias Schnellmann: TMG internet sayfasının web masteri, yöneticisi ve The Monachus Guardian kurucusu. Ayrıca i-monk alliance kurucularından.

Volkan Hürsever: 2007 senesinde öksüz yavru fok Badem’in bakımında SAD-AFAG etkinliklerinde destek oldu.