SAD Ofisinde Çalışmak Üzere Eleman Aranıyor

SAD-AFAG ın Akdeniz foku koruma ve izleme projeleri için Ankara merkezli tam zamanlı Proje Asistanı işe alınacaktır.

Görev tanımı:

  • Projeler etkinlik ve zamanlama takibi ile proje yürütücüsüne destek ve bilgilendirme yapılması,
  • Proje ön muhasebesinin takibi, mali müşavirlikle koordinasyon yapılması ve proje finansal raporlarının hazırlanması,
  • Gerektiğinde Proje yürütücüsü veya proje ekibi ile belli kıyı yerleşimlerinde ilgili saha çalışmalarına katılım sağlanması,
  • Resmi kurumlarla yazışmaların hazırlanmasına destek ve yazışmaların arşivlenmesi,
  • Ankara Dernek merkezi veya sahada ilgili toplantıların düzenlenmesi,
  • Gereksinim olduğunda resmi kurumlar, üniversiteler veya STK’ların ilgili toplantılarında SAD’ı temsilen katılım sağlanması.

İstenen özellikler:

  • Kurumsal ve kişisel düzeyde iyi iletişim kurmak, doğa korumayı benimsemiş ve ekip çalışmasına uyumlu olmak,
  • Muhasebe, bütçe takibi ve mali işlerde en az iki yıllık tecrübeye sahip olmak,
  • Word, Power Point ve Excel kullanım becerisine sahip olmak,
  • Ağırlıklı olarak Ankara ofis mesaisi olması yanısıra belirli dönemlerde kıyılarda gerçekleşecek çalışmalara katılım sağlayabilmek.

İlgilenenler özgeçmişleri ile birlikte [email protected] adresine başvurabilirler. Ön elemeden geçen adaylar ayrıca SAD Dernek merkezinde görüşmeye davet edilecektir.