Publications

SAD-AFAG

SCIENTIFIC PAPERS

Kıraç C and Savaş Y (1996) Status of the Monk Seal (Monachus monachus) in the neighbourhood of Ereğli, Black Sea coast of Turkey. Zoology in the Middle East, Max Kasparek Verlag, Heidelberg. Vol (12): 5-12. December, 1996. PDF

Kıraç CO, Savaş Y, Güçlüsoy H and Veryeri NO (2002) Observations on diving behavior of free ranging Mediterranean monk seals Monachus monachus on Turkish coastsThe Monachus Guardian (In Ed: W.M. Johnson) Monachus Science. The Monachus Guardian, Vol. 5(1): May 2002. Link

Güçlüsoy H, Kıraç CO, Savaş Y and Veryeri NO (2004) Status of the Mediterranean Monk Seal Monachus monachus (Hermann, 1779) in the Coastal Waters of Turkey. Ege University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004. Cilt/Volume 21 Sayı (3-4): 201-210. İzmir, 2004. PDF

Güçlüsoy H and Savaş Y (2004) Catalogue of the monk seals in the Foça Monk Seal Conservation Area, Turkey, from 1993 to 1999. The Monachus Guardian, Monachus Sceince. Vol. 7(2). 2004 PDF

Güçlüsoy H, Karauz ES, Kıraç CO and Bilecenoğlu M (2014) Checklist of marine tetrapods (reptiles, seabirds, and mammals) of Turkey. Journal of Zoology, TÜBİTAK. Turk J Zool (2014) 38: 930-938 TÜBİTAK doi:10.3906/zoo-1405-81. Ankara, Turkey. 28.11.2014. pp.930-938 PDF

Karamanlidis A, Dendrinos P, Larrinoa PF, Gücü AC, Johnson WM, Kıraç CO and Pires R (2016) The Mediterranean monk seal Monachus monachus: status, biology, threats, and conservation priorities. Mammal Review (2015) The Mammal Society and John Wiley & Sons Ltd.   PDF

Kıraç CO, Ok M (2019) Diet of a Mediterranean monk seal Monachus monachus in a transitional post-weaning phase and its implications for the conservation of the species. Endang Species Res 39:315-320. https://doi.org/10.3354/esr00971   Link

REPORTS

Kıraç CO, Veryeri NO, Savaş Y (2020) İzmir İli Alaçatı – Sığacık Bölgesi Kıyı Alanlarının Ekolojik Önemi. Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Teknik Rapor. Ankara. 6 Mart 2020. PDF Türkçe

Kıraç CO, Veryeri NO & Savaş Y (2020) Mediterranean Monk Seal Bycatch Along Turkish Coasts. Technical Report Submitted to The Republic of Turkey The Ministry of Agriculture & Forest – DG Fishery and Aqua Products by SAD-AFAG.Ankara, 2 April 2020 PDF English

Kıraç CO ve NO Veryeri (2010) “Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi” Sonuç Raporu. BBI Matra fonlu ÖÇKK Başkanlığı ve SAD-AFAG Projesi. SAD-AFAG Yayını. Ekim 2010, Ankara. 92 s. + Ekler.

Kıraç CO and Veryeri NO (2010) Putting PEEN to Practice in marine and coastal areas; A demonstration project ensuring the ecological resilience, coherence and sustainable future of Gökova Bay SEPA in Turkey. Final Report submitted to Republic of Turkey Authority of SEPA and Dutch BBI Matra. October 2010. Ankara. 92 pages + Annexes. PDF English

Savaş Y and Kıraç CO (1991) ODTÜ-SAT’ın Akdeniz keşiş foku Monachus monachusüzerine çalısmaları ve koruma bölgeleri için öneriler. Unpublished report submitted to National Monk Seal Committee of Turkey, May 1991: 1-23.

Kıraç CO and Veryeri NO (1996) Status Survey of Mediterranean Monk Seal Monachus monachusand Its Habitat Along Bodrum Peninsula, SW Turkey. Project Final Report Submitted to UNDP/GEF-SGP. December 1996. SAD-AFAG Publication. Ankara. 14 pages+Annexes PDF English

Kıraç CO, Veryeri NO (2012) Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Akdeniz Foku (Monachus monachus) Koruma ve İzleme Projesi Sonuç Raporu. UNDP-GEF ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PIMS 3697 Türkiye’de Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Sualtı Araştırmaları Danışmanlık Mühendislik Ltd. Ankara, Aralık 2012. PDF Türkçe

Savaş Y ve Kıraç CO (1992) ODTÜ Sualtı Topluluğu Akdeniz Foku Araştırma Grubu 1992 Yılı Faaliyet Raporu. Ulusal Fok Komitesi’ne Sunulan Rapor. ODTÜ-SAT/AFAG, 25 Aralık 1992. Ankara. 8 Sayfa. PDF Türkçe

Kıraç CO, Veryeri NO (2016) Güneybatı Marmara Denizi ve Karabiga Kıyılarında (Biga, Çanakkale) Biyolojik Çeşitlilik ve Deniz-Kıyı Habitatları Araştırma Sonuç Raporu. SAD Yayını. Nisan 2016. Ankara. 45 Sayfa + Ek. PDF Türkçe

Kıraç CO, Veryeri NO, Güçlüsoy H, Savaş Y (2013) Akdeniz Fokunun Türkiye’de Korunması Ulusal Eylem Planı. UNEP RAC/SPA,  Orman ve Su İşleri Bakanlığı DKMP,  SAD-AFAG. 53 Sayfa+Ek. Ankara, Mayıs 2013. PDF

Kıraç CO, Veryeri NO, Güçlüsoy H and Savaş Y (2013) Conservation of Mediterranean Monk Seal in Turkey National Action Plan. The Republic of Turkey Ministry of Forest & Water Works, RAC/SPA, SAD-AFAG. 48 Pages+Annex. Ankara, May 2013.

UNDP. 2005. Ex Post Yalıkavak Case Study on Conservation of Monk Seals in Bodrum Peninsula. An Independent Evaluation Report Issued by Nature Conservation Center submitted to UNDP, Washington. 13.06.2005. 21 pages. PDF English

BOOKS

Ünal V ve Kıraç CO (2013) Sorumlu Amatör Balıkçılığa Geçiş; Bilinçli Amatör Balıkçılık Denizlerimizi Geleceği (Editörler). Türkiye’de Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi Kaş Pilot Projesi. Sualtı Araştırmaları Derneği Yayını. ISBN 978-605-89540-4-5. Haziran 2013, Ankara. 80 sayfa.

Ünal V and Kıraç CO (2013) Transition to Responsible Recreational Fishing; Conscious recreational fishing is the future of our seas (Editors). Development of Responsible Amateur Fishery, Kaş Pilot Project. Underwater Research Society. ISBN 978-605-89540-4-5. June 2013, Ankara. 80 pages. PDF

Kıraç CO ve Bizsel KC (2014) Sorumlu Balıkçılığa Geçiş; Bilinçli Balıkçılık Denizlerimizi Geleceği (Editörler). Türkiye’de Sorumlu Balıkçılığın Geliştirilmesi Datça Pilot Projesi. Sualtı Araştırmaları Derneği Yayını. ISBN 978-605-89540-5-2. Mart 2014, Ankara. 84 sayfa. Link PDF

Kıraç CO and Güçlüsoy H (2008) FOÇA and MEDITERRANEAN MONK SEAL; Conservation and Monitoring of the Mediterranean monk seals (Monachus monachus) in Foça Special Environment Protection Area. SEPA Authority Publication. December 2008. Ankara. 48 pages. PDF

Kıraç CO ve Güçlüsoy H (2008) FOÇA ve AKDENİZ FOKU Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Akdeniz Fokunun (Monachus monachus) Korunması ve İzlenmesi. ÖÇKK Başkanlığı Yayını. Aralık 2008, Ankara. 48 Sayfa. PDF

Kıraç CO and Veryeri NO (2009) KARABURUN PENINSULA and MEDITERRANEAN MONK SEAL (Monachus monachus). Environment and Forestry Ministry Publications. December 2009, Ankara. 40 pages. PDF

Kıraç CO ve Veryeri NO (2009) KARABURUN YARIMADASI ve AKDENİZ FOKU (Monachus monachus). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları. Aralık 2009, Ankara. 40 Sayfa.

Kıraç CO ve Veryeri NO (2019) Türkiye Kıyılarında Önemli Doğa Alanlarını​​ Koruma ve Savunma. Sualtı Araştırmaları Derneği Yayınları. Aralık 2019, Ankara. PDF Türkçe

 

CONFERENCE PROCEEDINGS

Kıraç CO and Güçlüsoy H (2007) Regulation on Ships Navigation to Reduce Risk of Marine Accidents in Favour of Marine and Coastal Ecosystems on the Aegean Coasts in Turkey. CIESM 38th Conference Proceedings. Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 38, 2007. March 2007, İstanbul. PDF English

Kaboğlu G, Güçlüsoy H, Bizsel KC, Eronat H, Kıraç CO and Savaş Y (2007) Information Technology for Endangered Marine Species: AFBIKA Geo-Database. CIESM 38th Conference Proceedings. March 2007, İstanbul. PDF English

Kaboglu G, Bizsel KC, Kıraç CO, Kozludere S, Akbaşoğlu S, Ergün G, Özden GB, Göktan S ve Yalçıner AC (2012) Deniz Korunan Alanlarında Tekne Taşıma Kapasitesi ve Türkiye’deki Deneyimler. (Ed: L. Balas) Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi KAY 9. Kongre. 14-17 Kasım 2012. Hatay, Türkiye.  PDF Türkçe

Kıraç CO, Orhun C, Toprak A, Veryeri NO, Orsi UG, Ünal V, Erdem M, Çalca A, Ergün G ve ark. (2010) Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı ve Deniz Alanları Bütünleşik Yönetimi Planlaması. (Ed. L. Balas) Türkiye Kıyıları Ulusal Konferansı. KAY Türk Milli Komitesi. 27 Nisan – 1 Mayıs 2010. Trabzon.  PDF

Kıraç CO, Ünal V, Veryeri NO, Güçlüsoy H ve Yalçıner AC (2012) Gökova’da Yürütülen Kıyı Alanları Yönetimi Temelli Projeler Envanteri ve Korumada Verimlilik. (Ed: L. Balas) Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi. KAY 9. Kongre. 14-17 Kasım 2012. Hatay, Türkiye.  PDF

Kıraç CO (2011) Conservation of the Mediterranean Monk Seal Monachus monachus in Türkiye and the Role of Coastal & Marine Protected Areas (In Ed: Erich Hoyt, Proceedings of the Second International Conference on Marine Mammal Protected Areas). ICMMPA 2. November 7-11, 2011, Fort-de-France, Martinique. p. 41  PDF English

Güçlüsoy H, Moscrop A, Kıraç CO, McLanaghan R, Hürsever V, Danbolt M, Türksoy E, Lewis T, Boisseau O, Kızılkaya Z (2008) Türkiye’nin Güney Batı Kıyılarında Akdeniz Keşiş Foku ve Yaşam Alanları Araştırması. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi. Türkiye Kıyıları’08 Kongresi Bildirileri Kitabı. Ed. L. Balas. 27-30 Mayıs 2008, Ankara. PDF Türkçe

Savaş Y,  Kıraç CO, Kaboğlu G, Bizsel KC, Eronat AH ve Güçlüsoy H (2006) Akdeniz Foku Bilgi ve Kurtarma Ağı (AFBİKA): Mayıs 2005-Nisan 2006 Sonuçları. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Kongresi. Türkiye Kıyıları’06 Kongresi Bildirileri Kitabı. Ed. L. Balas. Mayıs 2006, Ankara. PDF Türkçe

Kaboglu G, Güçlüsoy H, Bisel KC, Eronat H, Kıraç CO, Savaş Y (2007) Information Technology for Endangered Marine Species Management: AFBIKA Geo-Database. CIESM38 Conference. Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 38, 2007. March 2007, İstanbul. PDF

Karauz Kıraç S and Kıraç CO (1995) The Population and Distribution of Breeding Sea Birds on Foça Islands, Aegean Sea, Turkey. MEDMARAVIS IVth. International Sea Bird Conference, Hammamet, Tunis. UNEP RAC/SPA. 11-16 April 1995. PDF

Karauz S & Kiraç C (1999) Breeding, wintering and migration of Mediterranean Gull Larus melanocephalus in Turkey. In (Eds: Meininger PL, Hoogendoorn W, Flamant R & Raevel P) Proceedings of 1st International Mediterranean Gull Meeting, La Portel, Pas-De-Calais, France. 4-7 September 1998. Published by EcoNum, Bailleul (France) November 1999. PDF

Karauz S, Kiraç CO & Eken G (1998) Mediterranean Gull Larus melanocephalus, Slender-billed Gull Larus genei and Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica in Turkey. (In Eds: P.Yesou & J.Sultana) Proceedings of the 5th MEDMARAVIS International Sea Bird Conference, Gozo, Malta. Medmaravis & BirdLife Malta. 29 Sept.-3 Oct 1998. PDF

Karauz S, Kıraç C, Aydemir G, Arıhan O ve Savaş Y (1998) Bodrum Yarımadası  Kıyıları ve Adalarının Ornitolojik Açıdan Değerlendirilmesi. Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu. (Ed: Filibeli, Bayram, Dölgen ve Elbir) Bildiriler Kitabı 1. Cilt. DEÜ Çevre Müh., DEÜ ÇEVMER ve Bodrum Belediyesi, Bodrum SÜ Araş. Enst. 15-19 Şubat 1998. İzmir. s. 331-348 PDF

Karauz S, Kıraç CO ve Theunissen M (1998) Foça Adalarının Ornitolojik Açıdan Değerlendirilmesi. (Ed. E. Özhan) Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Kongresi. Türkiye Kıyıları 98 Konferansı Bildiriler Kitabı. ODTÜ, Ankara. 22-25 Eylül 1998 PDF

Karauz S, Eken G and Kıraç CO (1997) The Audouiin’s Gull on Turkish Coastline. Audouiin’s Gull Action Plan Meeting, Poster Presentation, Birdlife Spain & Spanish Government. 8-13 June 1997, Melilla, Spain.

Isfandiyaroglu S, Ortega Perez M and Kiraç CO (2015) The Status of Mediterranean Shag (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) along the Turkish Black Sea Coast and the Update of the Marine IBA’s. 2nd World Seabird Conference, October 26-30, 2015, Cape Town, South Africa. p.71-72 PDF

Kıraç CO, Savaş Y, Güçlüsoy H & Veryeri NO (1998) Distribution and Status of Monk Seal Monachus monachus (Hermann 1779) Along Turkish Coasts. 1st World Marine Mammal Science Conference, Workshop on the Biology and Conservation of the World’s Endangered Monk Seals. Monaco, 19-20 January 1998, Abstracts p. 44 Link

Güçlüsoy H and Kıraç CO (2006) Monk Seal Conservation in the Mediterranean; Experience and Perspectives in Turkey. International Monk Seal Conference held within Blue Week by UNEP, Bern Convention, Barcelona Convention and IFAW. 17-19 September 2006. Antalya, Turkey

Savaş Y, Kıraç C, Veryeri NO ve Güçlüsoy H (1998) Akdeniz Fokunun Bodrum Yarımadasında Durumu. A. Filibeli, A. Bayram, D. Dölgen ve T. Elbir (editörler), Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Bodrum, Türkiye, 15-19 Şubat 1998 II: 469-477.

Kıraç CO & Veryeri NO (2015) Development of responsible recreational fishery in Turkey; Concrete achievements through Kaş Kekova Pilot Project. MEDPAN General Assembly Meeting: Regional Experience Sharing Workshop; Moving towards sustainable tourism in Mediterranean MPAs. 24-26 November 2015, Sinis, Sardinia, Italy. PDF

Kıraç CO ve Veryeri NO (2016) Akdeniz Foklarının Kıyı Mağaraları Kullanımları İzleme ve Değerlendirmesi. Poster Sunumu, 1. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu. TÜBİTAK-MAM Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 21-23 Aralık 2016. Ankara. PDF

Kıraç CO (2017) Coastal & Marine Biodiversity of Türkiye (In Eds. Ürker & İlemin, 2017, Nature connects to harmony of civilizations. The Rufford Foundation’s Mediterranean Conference in Turkey) 15th – 16th May, 2017, Köyceğiz, Turkey. Abstract Book. Pages 9-10. Link

Kıraç CO, Savaş Y (2019) Assessments for threats and ecological needs of monk seal populations in Turkish Aegean and the Sea of Marmara. 5th International Conference on Marine Mammal Protected Areas, ICMMPA5, Costa Navarino, Messinia, Greece. 8-12 April 2019. PDF

Kıraç CO (2019) Doğayı Korumanın 4 Gerekçesi (4 Pillars for Conserving Nature). Kendine Yeten Kentine Yeter Konuşmaları. UNDP Türkiye Konferansı / UNDP Turkey Conference. 5-6 Ekim 2019, Cer Modern, Ankara. Link Türkçe w/English Subtitle

NEWS and POPULAR ARTICLES

Kıraç CO (2004) Turkish Government Pledges 5 New Protected Areas for Monk Seals. (In Ed. William M. Johnson). The Monachus Guardian. Vol. 7 (1): June 2004. https://www.monachus-guardian.org/mguard13/1316mednew.htm#Turkishgovernment

Kıraç CO (1998) Deniz Kirliliğinde Ders Alınacak Bir Olay; Çavuş Adası Petrol Kirliliği. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi. Ankara. Nisan 1998. s.18-19 PDF

Kiraç CO (1998) Oil Spill at Çavuş Island; A Clean Up Operation to Save Monk Seal Habitats at Gümüşlük, SW Turkey. (Ed: W.M. Johnson) In Focus; Monachus Guardian 1 (1): May 1998  PDF  Link

Kıraç CO (1998) Akdeniz Foku; Monachus’un Trajedisi. ATLAS Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi. Sayı: 58 Ocak 1998. s.104-115  PDF

Savaş Y (1999) How Tourism Has Ruined the Coastal Habitats of the Monk Seal on the Bodrum Peninsula, Turkey. The Monachus Guardian, Cover Story, Vol 2 No:2 November 1999 Link

Kıraç CO and Baş İD (1999) Obituary: Bahtiye Mursaloğlu 1918-1999; The Monk Seal Loses a Tireless Campaigner and an Influental Friend. The Monachus Guardian (In Ed: W.M. Johnson) Guest Editorial. The Monachus Guardian, Vol 2 No 1: May 1999. Link

Kıraç CO (2000) Açık Sular ve Kıyılar; Deniz Dibe Vurdu. Atlas Magazin – Yeşil Atlas Sayı : 3 Çevre Özel Sayısı. Ekim 2000. İstanbul. Sayfa: 92-98 PDF

Veryeri NO, Güçlüsoy H and Savaş Y (2001) Snared and Drowned; Are fishing nets killing off a new generation of monk seals in Turkey’s protected areas? The Monachus Guardian, Cover Story. Vol 4(1), May 2001 Link

Kıraç CO (2001) Witnessing the Monk Seal’s Extinction in the Black Sea. The Monachus Guardian (In Ed: W.M. Johnson) Guest Editorial. The Monachus Guardian, Vol 4(2): November 2001. PDF Link

Savaş Y and Kıraç CO (2002) Endgame: The Fight for Marine Protected Areas. The Monachus Guardian (In Ed: W.M. Johnson) Cover Story. The Monachus Guardian, Vol 5(1): May 2002. Link

Kıraç CO, Savaş Y and Güçlüsoy H (2004) 40 Years of Monk Seal Conservation in Turkey. (In: Ed. W.M. Johnson) The Monachus Guardian. Vol. 7(2): November 2004. Link

Güçlüsoy H ve Kıraç CO (2007) Badem Ender Ziyaretçi. Atlas Aylık Coğrafya ve Keşif  Dergisi. Sayı 171, Haziran 2007. İstanbul. S. 40-44 PDF

Kıraç CO (2008) Marmara denizi ve kıyıları hala yaşıyor. YeşilİZ dergisi. No 12 Kasım-Aralık 2008. TEMA Vakfı Yayını. İstanbul. S.42-45 PDF

Kıraç CO (2010) Yunus Gösteri Merkezleri Değil, Yunus İşkence Merkezleri. Sualtı Dünyası. Temmuz 2010. Sayfa: 44-46 PDF

Kıraç CO (2010) Alaçatı Rüzgarsızlaştırma. Atlas Raporu. ATLAS Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi. Sayı: 203 Şubat 2010. NO: 2010/02. s.28-30  PDF

Kıraç CO (2013) Türkiye’nin Zengin Biyolojik Çeşitliliği ve Korunması. Sahil Güvenlik Dergisi. Sahil Güvenlik Komutanlığı Yayını. Ağustos 2013. s.44-47  PDF

Kıraç CO (2014) Akdeniz’in hakiki elçisi Akdeniz foku. Ornitofoto Kuş ve Yaban Hayatı Fotoğraf Dergisi. 2014/1 Sayı: 2. s.128-136  PDF

Kıraç CO and Veryeri NO (2016) Amendment of the regulation on disturbance of monk seals in sea caves in Turkey. The Monachus Guardian. http://www.monachus-guardian.org 26 August 2016. Link English

Kıraç CO ve Veryeri NO (2016) Umut Kararı; Akdeniz foku, Orfoz ve Lagos. MAGMA Aylık Coğrafya Dergisi. Sayı 16, Eylül 2016. İstanbul  PDF Türkçe

Kıraç CO and Veryeri NO (2018) The Sea of Marmara is home to more monk seals than expected. The Monachus Guardian. https://monachus-guardian.org 16 September 2018.  Link English

Kıraç CO (2019) Kıyıların kullanımı üzerine; Kıyılarda doğa ve vatandaş hakları. http://www.dogadaima.wordpress.com  2.4.2019  Link Türkçe

Kıraç CO (2019) Kıyıların kullanımı üzerine; Kıyılarda doğa ve vatandaş hakları. Türkiye Barolar Birliği-Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Bülteni. Sayı 1 Ekim 2019. Ankara PDF Türkçe