“Doğaya Güç Ver” çevre eğitiminde yer aldık

Doğa Araştırmaları Derneği’nin “Doğaya Güç Ver” projesinde, deniz ve kıyı alanlarının korunması başlığında proje kursiyerlerine eğitim vermek üzere SAD görev aldı. Eylül 2019’da Antalya’da 2 gün süreyle DAD ve SAD 25 katılımcıya teorik ve pratik eğitimler verdiler.

GEF-SGP (UNDP) destekli “Doğaya Güç Ver” projesi Doğa Araştırmaları Derneği (DAD) yürütücülüğünde Ankara, Eskişehir, Antalya ve Hatay illerinde yapıldı. Antalya’daki eğitimlerde görev yapmak üzere Sualtı Araştırmaları Derneği’nden Cem Kıraç ve Ozan Veryeri kıyı ve deniz ekosistemleri, biyolojik çeşitlilik ve koruma yöntemlerini aktardı.

 

 

Doğa Araştırmaları Derneği “Doğaya Güç Ver” doğa koruma eğitimleri. SAD eğitim ve eğitmen katkısı sağladı. Antalya, 29.9.2019.

TED Antalya Koleji, Muratpaşa Belediyesi ve SAD-AFAG ortak projesi “Akdeniz Fokunun Antalya’da Korunması” sunumu. Antalya Bülent Ecevit Kongre Mer. 30.9.2019