SAD-AFAG Somut Başarılar

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK,  YABANIL HABİTATLARIN KORUNMASI ve

BÜTÜNLEŞİK KIYI-DENİZ ALANLARI YÖNETİM PLANLAMASINDA

SOMUT BAŞARILAR

Kuruluş : 1987        Çalışma Alanı : Tüm Türkiye Denizleri ve Kıyıları

1- Çavuş Adası Fok Kıyılarının Petrol Kirliliğinden Temizlenmesi, Bodrum (1997)

 

2- Deniz Ekosisteminin Korunması Amaçlı Gemileri Seyir Rotalarının Önerilmesi ve Kabulü (2001)

 

3- T.C. Orman Bakanlığının Türkiye’de 5 Kıyının Öncelikli Önemli Fok Alanları İlan Edilmesi Önerisi ve Kabulü (Orman Bakanlığı ve SAD-AFAG Ortak Basın Toplantısı) (2004)

 

4- Küdür Yarımadasının Korunan Alan İlan Edilmesi, Bodrum (1999)

 

5- Datça ÖÇK Bölgesi Kuzey Kıyılarında Doğal Habitatın Korunması (2002)

 

6- Çevre ve Orman Bakanlığı Tarafından “Türkiye Korunan Alan En İyi Uygulamaları” Arasında Gösterilmesi – Batı İçel Deniz Koruma Alanı; SAD-AFAG Proje Ortağı (2006)

 

7- Uzun Soluklu Akdeniz Fokunun Türkiye’de Araştırma ve Korunması (1987-2022)

 

8- Foça ÖÇK Bölgesinin Genişletilmesi Çalışması, Önerilmesi ve Kabulü (Çevre ve Orman Bakanlığı ile SAD-AFAG Ortak Çalışması) (2007)

 

9- Akdeniz Fokunun Türkiye’de Korunması; Foça Pilot Projesi, Foça ÖÇK Bölgesi  (1992-2006)

 

10- Akdeniz Fokunun Foça ÖÇK Bölgesinde Korunması ve İzlenmesi, İzmir (Çevre ve Orman Bakanlığı ile SAD-AFAG Ortak Çalışması) (2008)

 

11- Serbest Gezen Akdeniz Foklarının Dalış Süreleri ve Yüzey Fasılasının Belirlenmesi – Bilimsel Araştırma (2001)

 

12- SAD-AFAG Tarafından Yürütülmüş “Akdeniz Fokunun Korunması Foça Pilot Projesi” nin T.C. Çevre Bakanlığı tarafından Johannesburg 2nci Dünya Çevre Zirvesinde Türkiye’nin Örnek Projeleri Arasında Göstermesi (2002)

 

13- Yavru Fok Badem’in Kurtarılması, Bakımı ve Doğaya Geri Salınması (2007)

 

14- Yavru Akdeniz Fokunun Kurtarılması ve Annesiyle Buluşturulması Mersin, Aydıncık (2010)

 

15- 2 Yavru Fok Dilara ve Tina’nın Kurtarılması, Bakımları ve Doğaya Geri Salınmaları Anamur-Gazipaşa (2011)

 

16- Akdeniz Fokunun Türkiye’de Korunması Ulusal Eylem Planı’nın Hazırlanması – Orman Bakanlığı DKMP ve RAC/SPA ve SAD-AFAG Ortak Çalışması (2011-2012)

 

17- Balıkçılığa Kapalı Alanların Türkiye’de İlk Uygulamaları Önerilmesi ve Kabulü

…… Bozyazı (Mersin), Mordoğan (İzmir) ve Gökova Körfezi ÖÇKB (Muğla) (1999, 2002, 2004 ve 2010)

 

18- Karaburun Yarımadası’nda Alternatif Çözüm Önerileri Üretilerek Kıyı Habitat Tahribatının Önlenmesi

 

19- Akdeniz Foklarının Barındıkları Kıyı Mağaralarında Rahatsız Edilmelerinini Önlenmesi  (1991 and 2016)

 

20- Türkiye Kıyılarında Önemli Doğa Alanlarının Korunması ve Savunması

  • Çalışılan 28 kıyı alanından 20 hassas kıyı alanının habitat tahribatlarından korunması sağlandı (2015-2019)
  • https://sadafag.org/en/defence-kba-project-completed/
  • https://sadafag.org/wp-content/uploads/2020/06/oda-savun-tr-defence-kba-tr-sad-web-r3-lr.pdf

 

21- Akdeniz Foku Bilgi ve Kurtarma Ağı – AFBİKA (2003-2021)

 

22- Balıkçılık ve Suürünleri Genel Müdürlüğü – Deniz Memelileri Hedef Dışı Avlanmaları Komite Üyeliği  (BSGM) (2020-2021)

 

23- Çevre ve Şehircilik Bak. Bilimsel Komite Üyesi – Dr. Ozan Veryeri, SAD (TVK Gn.Md.lüğü) (2020-….)

 

24- Ulusal Fok Komitesi Kurucu Üyeliği ve Aktif Katılımcısı – İlgili Resmi Birimlere Raporlama (1991-….)

 

25- TVK Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Foça ÖÇK Bölgesinin Yönetim Planlaması 2016-2020” belgesinin tasarlanması ve oluşturulmasında aktif paydaş katkısı sağlandı.

 

 

26- Tanımlı Akdeniz Fokları Kataloğu Oluşturulması (1987-….)

 

27- Akdeniz Foklarının Marmara’da Varlıklarının Somut Belirlenmesi (2014-2018)

 

28- İzmir Körfezi ve Fethiye Körfezi’nde Akdeniz Fokunun Varlığı ve Mağara Kullanım Oranlarının Belirlenmesi  (2019-2020)

 

29- SAD-AFAG Doğa Korumada Son 50 Yılın Kilometre Taşlarından Biri Olarak Gösterildi – National Geographic Türkiye (2020)

 

30- Akdeniz Foku ve Habitatları Üzerine Bilimsel ve Popüler Makaleler ve Kitaplar Yayınlandı (1988-2021)

 

AKDENİZ FOKU ARAŞTIRMA KORUMA ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI SAD-AFAG’a VERİLEN ÖDÜLLER ve TAKDİR BELGELERİ

 1. 1997 “Akdeniz Foku Yaşam Alanları Petrol Kirliliği Temizlik Operasyonu” Gümüşlük, Bodrum / Henry Ford Avrupa Çevre Koruma Ödülleri – Türkiye Ulusal 2.lik Ödülü
 2. 1998 “Foça Pilot Projesi” Foça, İzmir / Henry Ford Avrupa Çevre Koruma Ödülleri – Türkiye Ulusal 1.lik Ödülü
 3. 1998 “Foça Pilot Project” Foça, İzmir / Henry Ford Avrupa Çevre Koruma Ödülleri – Avrupa 1.lik Büyük Ödülü Grand Prix
 4. 2007 “Deniz ve Kıyıları Koruma Çalışmaları”  / Lord Baden Vakfı – Doğa Koruma Ödülü
 5. 2008 “Öksüz Yavru Fok Badem’in Kurtarılması ve Bakımı” / WWF Türkiye – Panda Ödülü
 6. 2008 “Öksüz Yavru Fok Badem’in Kurtarılması ve Bakımı”  / Lloyd’s List ve Türk Denizcilik Sektörü – Lloyd’s List Türk Denizcilik Ödülleri – Özel Takdir Belgesi
 7. 2020 “Türkiye Kıyılarında Önemli Doğa Alanlarını Koruma ve Savunma” / UNDP GEF-SGP – Deniz Kıyı Alanları Koruma Örnek Projesi (International Waters)

 

 

 

 

– Koruma Çalışmaları ve Yasal Uğraşlar

– Kamuoyu Bilgilendirme Çalışmaları

– Ödüller

– Koruma Çalışmaları ve Yasal Uğraşlar 

(1990-2008) Kıyı alanlarında yasadışı veya plansız gelişmelerin takibi, sağlam gerekçelerle bazılarının durduruması.

(1990) Bodrum-Karaada’da (1. derece doğal SİT ve Önemli Fok / Önemli Kuş Alanı) yapılacak olan büyük turistik komplekse karşı kampanya ve yapılaşmanın durdurulması.

(1990-1991) Akdeniz fokunun Türkiye’de korunması için Ulusal Stratejinin hazırlanması, Ulusal Fok Komitesi’nin kurulmasına öncülk edilmesi ve Ulusal Fok Komitesine Kurucu üye olunması.

(1991) Akdeniz foku mağaralarına dalışın yasaklanmasına ilişkin taslak madde önerisi ve bunun Ulusal Fok Komitesi tarafından kabul edilerek Tarım Bakanlığı tarafından 1991’den bu yana sirkülere dahil olması.

(1992-1998) Balık çiftliklerine fok zararlarını önlemeye yönelik eylemler; koruma ağı geliştirilmesi, danışmanlık hizmetleri, sualtında koruma ağı uygulaması ve kontrolü.

(1997) Gümüşlük Çavuş Adası Petrol Kirliliği Temizlik Operasyonu sonucu foklar buradaki sağlıklı yaşam alanlarına geri döndüler. http://www.monachus.org/ (back issues Vol.1 No.1 in focus)

(1997-2001) Türkiye kıyılarındaki Akdeniz foku yaşam alanları üzerinde yapılan kanun dışı veya plansız / ÇED siz yapılaşmanın izlenmesi, ilgili resmi kuruluşlarla ilişkiye geçilmesi ve alınacak önlemlerin takibi, devam eden etkinlikler arasında yer almaktadır. Direkt olarak Akdeniz foku yaşam alanlarını bozan veya bozacak olan ve takip altında olan yapılaşma faaliyetleri şunlardır:

1. Sinop Yarımadası kuzey kıyılarında yol yapımı takibi
2. Datça’da kaçak kum alınması ve Mesudiye – Palamut bükü kıyı yolu ve Körmen – Mersincik kıyı yolları takibi. www.monachus.org (back issues Vol.2 No.1 Regional news)
3. Gediz Deltası Tersane ve Liman inşaat projelerine yönelik karşı lobi, araştırma ve bilgi derleme, ilgili Bakanlıklara görüşlerin, iletilmesi çalışmaları. Çevre bakanlığı özellikle SAD-AFAG ve DHKD’nin sağladığı veri ve görüşler doğrultusunda bölgeyi koruma kararı aldı ve yatırımlar reddedildi. Gediz Deltası yeni bir Ramsar alanı oldu.
4. Bodrum, Yalıkavak – Küdür Yarımadası’nın 1. Derece SİT olması için başvurulması ve AFAG önerisinin kabulü.
5. Karaburun Yarımadası’nın ikincil konutlar (kooperatif evleri) tarafından işgal tehlikesi ve bölgenin izlenmesi
6. Göcek koylarına içerden açılması istenen yolun takibi
7. Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın güney kıyılarında açılan plansız kıyı yolunun takibi ve daha ileri boyutlara varmadan yol çalışmalarının durdurulması
8. Sığacık – Kokar koyunun ikincil konutlar tarafından işgal edilmesi ve alanın sahip olduğu 1. derece SİT statüsünün düşme tehlikesine karşı bölgede araştırma yapılması ve kıyı alanlarının takibi.
9. Fethiye -Gemile (Kabak) koyunda Kültür Bakanlığı’nın yanında Özyar Ltd.’e açılan davada müdahil olarak yer alınması ve Kabak koyunda habitat araştırılması. Dava Kültür Bakanlığı ve SAD-AFAG lehine sonuçlanmıştır.
10. Datça yarımadasının kuzey sahillerinde, Mersincik civarında yoğun ağaç kesimleri ile ilgili Orman ve Çevre Bakanlıkları ile Muğla Valiliği’ne fotoğraflı bir rapor gönderildi. Sandal ve çam ağaçları başta olmak üzere büyük bir kıyım şeklinde süregelen ağaç kesimi, ilgili kurumların müdahalesi sonucunda Mayıs ayında sona erdi.
http://www.monachus-guardian.org/mguard10/1016mednew.htm#Turkey
11. 1999 yılında Dalaman’da yapılması planlanan marinayla ilgili olarak Doğal Hayatı Koruma Derneği ile birlikte marinanın yapılması planlanan kumsalda yapılan ortak alan çalışması sonucunda; bu bölgenin su kuşları, ötücüler, yırtıcı kuşlar, Akdeniz fokları (Monachus monachus) ve Deniz kaplumbağaları (Caretta caretta) için halen önemli yaşam alanları olduğu görülmüştür. 2000 yılında bölge, Kültür Bakanlığı tarafından mevcut 2. Derece SİT statüsünden 1. Derece SİT’e yükseltilmiştir. Dalaman marinası yatırımı henüz başlamamakla birlikte, Doğuş Holding Kültür Bakanlığı’nın kararına karşı dava açmış ve derece yükseltilmesine karşı açılan davayı kazanmıştır. Bu durumda, bu hassas ekosistemleri barındıran alanın 2. Derece SİT’e düşmesi ile birlikte, Dalaman doğu kıyıları ve Kocagöl’ün, marina yatırımına açılması tehdidi ciddi şekilde tekrar gündeme gelmiştir.

Foça çalışmaları

22-24 Ocak DHKD’ nin düzenlediği Deniz koruma alanları çalıştayına katıldık. Çalıştayın sonucu olarak SAD-AFAG, DHKD-WWF ve TUDAV olarak bir bildiri hazırlanarak Ç.B.’ye sunuldu. 20 Mayısta 2. bir toplantı düzenlendi. Toplantı sonucunda UFK altında bir teknik komite kurulması karalaştırıldı. 14 Haziran’da bu komite toplanarak MPA hakkında teknik rapor hazırlayacak ve Ç.B.’ye sunacak
Çevre botunun yıllık bakımının yapılabilmesi için finans kaynağı aranıyor. İzmir Valiliği Çevre Vakfı 835 milyon verdi
Ankara’daki UNDP-GEF toplantısına katılındı
ÖÇKK’da görüşmeler ve lobi çalışmaları yapıldı
O.B. Milli Parklar dairesinde görüşmeler ve lobi çalışmaları yapıldı
Türkiye’deki Deniz Koruma Alanları hakkında yasal mevzuat derlendi
14 Mayıs İzmir Çevre İl Müdürlüğü Caretta ve Monachus koruma eylem planı toplantısı katılım
Foça Yerel Fok komitesinin bir alt komitei olacak Teknik komite oluşturma girişimleri, komitede AFAG, Çevre Ünitesi, Foça ve Y.Foça Su Ürünleri Koopları olacak
2 Ağustos tarihli resmi gazete: Melleç Ayıbalığı Kumbaralık Alanlar (No Fishing Zones) ve Orfoz ve Lahos avcılığı yasakları ile ilgili karar yayınlandı
Aydıncık NFZ (balıkçılığa tamamen kapalı alanlar) için alınan teknenin donanım ve resmi işlemleri.

Çevre Bakanlığı fok koruma alanı olarak önerilen alanların haritaları Ç.B.’den alınarak koruma alanları ve statüleri haritaların kopyaları üzerinde işlendi ve ÇOB’na verildi. Ayrıca alanlar ile ilgili yönetim planları Türkçe’ye çevrilerek haritalar ile birlikte gönderildi.

Önemli bir Akdeniz foku yaşam alanı olan Datça’daki yasadışı yol yapımı konusunda bir kampanya ve teknik çalışma başlatıldı

UFK bünyesinde bir tüzük oluşturulmasına ilişkin talep yazısı Çevre Bakanlığı’na gönderildi.

Karaburun çalışmaları

2002 yılında da üyesi olduğumuz Ulusal ve yerel Fok Komiteleri’nde katılımcı olarak yer alan Karaburun Ofisi elemanları toplantılarda yürümekte olan projelerimizle ilgili komiteye bilgi verdiler. Karaburun Jandarma Komutanı’na AFAG’ı tanıtan çalışanlarımızın çabaları sonucunda Jandarma komutanı dilekçe verilmesi durumunda soruşturma başlatacakları bilgisini verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü içinde bütün sivil toplum örgütlerinin de bulunacağı ?Karaburun Yarımadası Eğitim Danışma Kurulu’nu oluşturmaya karar vermiştir. AFAG bu komisyonda yer alacaktır. Karaburun Su Ürünleri kooperatif üyeleri ve balıkçılarla yasadışı aktiviteler üzerine görüşmelere devam edildi.Ayrıca bölgedeki jandarma komutanlıklarıyla, yerel halkla bilgi alışverişleri devam etti. Karaburun Ofisinin genel lobi faaliyetleri sonucunda en yüksek ceza tutarı 6 milyar lira ile fok için belirlendi. Belediye Meclis Toplantılarına katılındı. Hırvatistan’dan gelen Sredozemna Medvjedica Grubu burada ağırlandı ve gözlem çalışmalına katıldılar. Yarımada meclis toplantılarına katılımlara devam edildi ve bu toplantılarda AFAG’ın çalışmalarıyla ilgili bilgiler verildi ve balıkçılarla birlikte yapılan eğitim çalışmaları anlatıldı. Mordoğan Ayıbalığı mevkiinin Ardıç Burnu ile Ege Üniversitesi Deneme İstasyonu arasında kıyıdan 20 m derinliğe kadar olan alanda balıkçılık aktivitelerine kapatıldı. Mordoğan Balıkçı Kooperatifi üye sayısı 43, Kaynarpınar 50, Yeniliman 16, Balıklıova 42 ve Karaburun 31’dir. Karaburun halkı için alternatif geçim alanlarının yolları bulunmaktadır.Aynı zamanda Karaburun İlçe Tarım Müdürlüğü’ne destek olmak için projelerde de yer aldı. Ayrıca Karaburun Yarımadası’nda ki mevcut imar planları, sit alanları ve yapılması gereken imar planları revizesine ilişkin yapılan toplantılara da katılındı. WWF programından gelen iki gözlemcinin de izlediği Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21 Yarımada Meclis Toplantısı sırasında yasadışı aşırı balıkçılığın hem körfezi hem de balıkçı ve fokları kötü etkilediği belirtildi. Sivil toplum inisiyatifini ortaya çıkarabilmek için “Halkımıza” başlıklı Akdeniz Foku yaşam alanlarının korunmasına yönelik bildiri hazırlandı ve belediyenin de desteğiyle dağıtıldı. İletişim çalışmaları sonucunda gönüllü olarak çalışmak isteyen öğrenciler oldu.

Talep üzerine “Karaburun Kıyılarında Dalış Mevzuatı” hazırlanmış ve halkın katıldığı bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplamda 297 olan fok data kayıtları tamamlanmıştır. İzmir Çevre İl Müdürlüğünde fokların ve kaplumbağaların yaralı ya da öl bulunmaları halinde ne yapılması gerektiği hakkında bilgi verildi.Çevre temizliğinde çalışılan öğrencilerle birlikte daha sonra piknik yapıldı. Ayrıca Karaburun ofisimizde son nüfus sayımındaki verilere göre Karaburun Yarımadasındaki nüfusun eğitim ve yaş gruplarına göre gruplandırma yapıldı. Karaburun Yarımadasında 2001 senesi insan aktiviteleri ve Akdeniz Foku görme kayıtları ilişkilendirilerek grafikler çıkarıldı. İzmir Çevre İl Müdürlüğü ile yakın ilişkiler kuruldu. Ayrıca iskele temizliklerine de yardım edildi.

Bozyazı çalışmaları

Gerekli yerlerde müdahale edebilmek ve önlemler alabilmek için balıkçılardan günlük Avlanma Verileri toplanmaktadır. 2001 yılında başlatılan bu uygulama 2002 yılında da başarıyla devam ettirilmektedir. Ayrıca Kızılliman Burnu’nun birinci dereceden sit alanı olması dışında bölgenin Akdeniz Fokları için çok önemli olduğunu ve fokların korunmasına yönelik yasal mevzuatları içeren bir dosya hazırlanmış ve Bozyazı Orman Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Koruma çalışmaları kapsamında müdahaleler de net yaklaşımlar da bulunmaya Sahil Güvenlik ekipleriyle, daha duyarlı olunması için ziyaretler yapıldı. Aydıncık’da denize kafes atan bir kişiye Sahil Güvenlikle birlikte müdahale edildi ve kafes denizden çıkarıldı. Şubat 2002 yılında oluşturulmaya başlanmış olan Balıkçı istihbarat ağı, yasa dışı ve kaçak avcılığı önlemek ve daha etkin koruma sağlamak amacını gütmekte ve balıkçıların bu ağı desteklemeleri onlarla ortak kaygıları taşımaya başladığımızı göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca AFAG olarak etkinliğimizin artması için sivil halka olduğu kadar diğer kurumlara da yakın duran Bozyazı ofisi Aydıncık Su ürünleri Balıkçı Kooperatifinde denetçi olarak yer almıştır. Balıkçılarla yapılan grup toplantılarında AB fonlu SMAP projesiyle ilgili bilgiler, balıkçıların üzerine düşen görevler anlatılarak destek istenmiştir.

Alan Koruma Çalışmaları

Datça Bozburun Orman İşçileri Kooperatifi inşaatının durdurulması ile ilgili resmi girişimlerde bulunuldu.

– Kamuoyu Bilgilendirme Çalışmaları:

AFAG gibi, doğa koruma çalışmaları gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşu için eğitim ve kamuoyu bilinçlendirme süreci çok önemlidir. 2002 yılında iletişim çalışmalarında daha verimli olabilmek ve iletişim stratejisi uygulama planı süreci öncesi ve sonrasında yapılan değerlendirmelerin daha olumlu sonuçlar doğurması amacıyla bir iç tüzük hazırlandı. Ofislerimizin 2002 yılı eğitim çalışmaları aralıksız olarak devam etti ve çok olumlu geribildirimler alındı. Her yıl olduğu gibi Ankara, İzmir, Mersin ve Muğla illeri için İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nden okullarda yapılacak eğitimlere yönelik resmi izinler alındı ve çalışmalarımız yine İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kendi bölgelerindeki tüm okullara duyuruldu. Gelen talepler üzerine birçok okul ziyaret edildi. Eğitim çalışmalarının amacı yalnızca Akdeniz foku hakkında bilgi vermek değil; çevre ve kıyı alanlarının korunması, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik denge hakkında çocukların, gençlerin ve eğitimcilerin bilinçlenmesini sağlamaktı. Eğitimler, dia ve film gösterileri, broşür ve posterler yardımıyla pekiştirildi ve öğrenciler de küçük hediyelerle motive edildiler. AFAG Karaburun ve Bozyazı ofislerince bölgedeki okullar arasında Akdeniz foku ve kıyı-deniz konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlendi. Eğitim çalışmaları hakkında okul müdürlerinden çok olumlu geribildirimler alındı. Okullara eğitim materyali desteğinde bulunuldu, öğretmenlerle ortak çalışmalar yapıldı. Kamuoyu bilgilendirme ve eğitim çalışmaları, kıyı kullanımı üzerine yapılan toplantı katılımlarıyla da desteklendi. Öğrenciler dönem ödevleri için Karaburun ofisimizde yer alan kitaplıktan faydalanmaya devam ettiler.

Okullardaki eğitim çalışmalarının yanı sıra; SAD-AFAG proje ofisleri kamuoyu bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirdi. Yerel halkla yakın ilişkiler kuran AFAG personeli balıkçıların sıkıntılarını öğrenip, çözüm yaratmak için de çalıştılar. AFAG çalışmalarının en önemli sonuçlarından biri olarak kabul ettiğimiz balıkçı kooperatifleri ile yakın ilişki kurmak, alternatif geçim kaynakları ve doğa koruma bilinci yaratmak için 2002 yılında da yoğun çabalar harcandı. Bu çalışmalar yürütülürken, öğrencilerin ve yerel halkın ofisimizi ziyaret etmeleri çabaların sonuçsuz kalmadığının en güzel göstergesi. 2002 yılında toplam 1800’ün üzerinde öğrenciye AFAG ve Akdeniz fokları ile ilgili eğitim verildi.

Ziyaret edilen okulların listesi ve öğrenci sayısı

Yer

 Tarih

Yer

Öğrenci sayısı

Ankara 28.02.2002 ODTÜ-SAT 50
Ankara 18.03.2002 Aykan Koleji 110
Bolu-Aladağlar 22.04.2002 Sosyal Demokrasi Vakfı Eğitim Kampı 13
Ankara 02.04.2002 Bilkent Üniversitesi
İnsani Bilimler Bölümü
20
Ankara 09.05.2002 Ankara Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi
70
Ankara 17.10.2002 Çankaya Rotary Kulübü 25
Ankara 23.12.2002 Ankara Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi
62
İzmir 16.01.2002 9 Eylül Üniversitesi
Deniz Bilimleri Enstitüsü
30
İzmir 10.05.2002 İzmir Amerikan Lisesi 40
İzmir 17.05.2002 İzmir Amerikan Lisesi 80
Karaburun Yarımadası 18.01.2002 Gülbahçe İlköğretim Okulu 130
Karaburun Yarımadası 30.01.2002 Mordoğan İlköğretim Okulu 130
Karaburun Yarımadası 01.02.2002 Mordoğan İlköğretim Okulu 140
Karaburun Yarımadası 07.02.2002 Mordoğan Lisesi 75
Karaburun Yarımadası 07.03.2002 Balıklıova İlköğretim Okulu 65
Karaburun Yarımadası 26.03.2002 Balıklıova İlköğretim Okulu 65
İzmir 27.04.2002 Özel Deniz Lisesi 25
İzmir 13-17.05.2002 İzmir Çemberlitaş Lisesi
Atakent İlköğretim Okulu
Özel Türk Lisesi
Menderes İlköğretim Okulu
Tevfik Fikret İlköğretim Okulu
400
Karaburun Yarımadası 23.12.2002 Mordoğan Süleyman Nihat Üzümcü İlköğretim Okulu 91
Karaburun Yarımadası 24.12.2002 Mordoğan Süleyman Nihat Üzümcü İlköğretim Okulu 108
Karaburun Yarımadası 25.12.2002 Mordoğan Süleyman Nihat Üzümcü İlköğretim Okulu

 

Foça’da;

 • Yeşil Bayrak Üyeliği’nin devamı için görüşmelerde bulunulan Reha Necla Midilli İlköğretim Okulu’na destek verildi ve yıl boyunca Akdeniz foku, kıyı-deniz koruma çalışmaları ile ilgili eğitim programı hazırlandı.
 • Foça Yerel Gündem 21 ve Belgesel Sinemacılar Birliği ile ortaklaşa ve Foça Belediyesi’nin desteği ile 2. Rastgele Balıkçılık ve Deniz Belgeselleri Festivali Ağustos ayında düzenlendi. Festival sırasında özellikle balıkçıların sorunlarına çözüm arayan çalıştaylar gerçekleştirildi.
 • Foça Balıkçı Kooperatifi sorunlarına çözüm üretmek amacıyla düzenli olarak toplantılar gerçekleştirildi

Karaburun’da;

 • İzmir Özel Türk Koleji ve Kasım 2001’de eğitim çalışması yaptığımız İzmir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, ofisimiz ile temasa geçerek eğitim çalışmalarımıza katılmak istediklerini bildirdiler.
 • Bölgedeki okullara ve resmi devlet kurumlarına Akdeniz Gezgini bülteni düzenli olarak dağıtıldı.
 • Karaburun Yarımadası’nı kapsayan ?Karaburun’da Akdeniz Foku, Doğa ve İnsan” konulu bir resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi; dereceye giren öğrencilere büyük yap-boz oyunlar hediye edildi.
 • Karaburun Yarımadası?nda bulunan balıkçı kooperatifleri ile düzenli olarak iletişimde kalınarak balıkçılığın ve balıkçıların sorunlarına beraberce çözümler üretilmeye çalışıldı.

Bozyazı’da;

 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapıldı.
 • Halk Eğitim El Sanatları öğrencilerinin eserlerini de değerlendirerek, Bozyazı Kaymakamı’nın da onaylayıp destek verdiği Bozyazı Doğa Şenliği’nde etkin çalışmalara imza atıldı.
 • “Ulusal Eğitime Destek” adı altında “Akdeniz Foku ve Akdeniz Ekosistemi” konulu dia gösterisi Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.
 • Bölgedeki okullara ve resmi devlet kurumlarına Akdeniz Gezgini bülteni düzenli olarak dağıtıldı.
 • Halk Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Bozyazı Anadolu Lisesi duvar panolarına foklarla ilgili resim ve yazılardan oluşan birer köşe hazırlandı.
 • Yerel halka yönelik Akdeniz foku ve kıyı alanlarımızın önemini vurgulayan dia gösterileri yapıldı.
 • “Foklarımızı Yaşatalım” ve “Akdeniz Foku” konulu resim yarışmaları her sene olduğu gibi bu yıl da öğrencilere ulaşmak açısından önemli birer araç oldu.
 • Okullarda sürdürülen eğitim çalışmaları kapsamında “Akdeniz Foku ve Akdeniz Fokunu tehdit eden Nedenler” konulu dia gösterileri yapıldı.
 • Aydıncık Belediye Başkanı ve balıkçıların da katılımıyla “Dostluk Toplantısı” yapıldı, balıkçıların sorunları dinlendi ve çözümler arandı.
 • Turizm Haftası etkinlikleri bünyesinde Bozyazı Kaymakamı Akdeniz Fokları ve yaşam alanlarını konu alan bir konuşma yapıldı. Etkinliklerde; üst düzey yöneticiler, öğrenciler ve yerel halk tarafından oldukça ilgi gören bir “Fok Bilgi Standı” açıldı.

AFAG eğitim, kamuoyu bilinçlendirme ve iletişim çalışmaları ağırlıklı olarak Ankara Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülüyor. AFAG iletişim aracı olan “Akdeniz Gezgini” bülteninin yanı sıra tüm diğer materyaller Ankara’da üretiliyor ve dağıtımları da Ankara’dan yapılıyor.

Ankara’da
;

 • 2002 yılında 2001 çalışma raporu 200 adet bastırılarak, Akdenizli VCD’si ile birlikte 38 kuruluşun yöneticilerine gönderildi.
 • 2002 yılında yeniden başlatılan ?Bir Akdeniz foku evlat edinin!..? kampanyası kapsamında 36 kişi Akdeniz foku evlat edinme kampanyasına katıldı. Bu konu basında da geniş yer ve destek buldu.
 • AFAG yılbaşı kartları basıldı ve dağıtıldı.
 • İzmir Çevre İl Müdürlüğü ve İzmir Çevre Koruma Vakfı katkılarıyla bir Akdeniz foku posteri hazırlandı ve basıldı.
  İstanbul Çarşamba Eğitim Parkı’nda kullanılmak üzere bir multivizyon sunumu hazırlandı ve gönderildi.
 • 21-22 Haziran ?STK’lar Yerelleşme ve Yerel Yönetimler? XI. Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu’na katılım sağlandı.
 • 7-8 Haziran TÜBİTAK Buluş Günleri etkinliğinde bir bilgi masası kuruldu.

(1987-2001) Kıyı Alanlarında Seminerler:

Ankara, İzmir, İstanbul, Bodrum, Finike, Bozyazı, Anamur, Karaburun ve Foça’da özellikle okullar, üniversiteler, köy kahveleri ve kültür merkezlerinde binlerce insana Akdeniz foku ve deniz / kıyı alanları korumasının önemi hakkında seminer, konferans ve dia gösterileri düzenlendi. Kıyı balıkçılarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Akdeniz fokunun korunması ile ilgili bilgilendirici broşür, poster, tişört ve çocuk kitapları üretildi, yöresel ve ulusal düzeyde dağıtımı sağlandı.
(1997-1998) Rehber Dalgıçlara Yönelik Eğitimler:

Akdeniz foklarının biyolojisi ve yaşam alanları ile ilgili bilgilerin verildiği seminerler, “fokların kullandıkları mağaraların dalgıçlar tarafından” kullanılmaması ve kullandırılmaması bilincinin dalgıçlara verilmesinde faydalı oldu. Sualtı, Can kurtarma, Su Kayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu ile işbirliği içinde, AFAG eğitmenleri 1997’de Bodrum’da ve 1998’de Ordu’da yapılan resmi rehber dalgıç eğitim kurslarında deniz memelileri ve özelde Akdeniz foku hakkında rehber balıkadam adaylarına seminerler verdiler ve bu nadir canlı hakkında bilgiler aktardılar.

(2001) RASTGELE Balıkçılık ve Deniz Belgeselleri Festivali (Foça):

SAD-AFAG, Belgesel Sinemacılar Birliği ve Foça Yerel Gündem 21 STK’larınca organize edilen
Rastgele Festivali, Foça Kaymakamlığı, Foça Belediyesi ve Foça Su Ürünleri Kooperatifi tarafından desteklenmiştir. 29 Ağustos-2 Eylül 2001 tarihlerinde Foça’da düzenlenen festival süresince birçok balıkçı ve deniz belgeseli gösterime sunulmuş ayrıca “Balıkçı Teknesi” yarışları ile “Ağ Onarma” ve “Olta Bağlama” yarışmaları düzenlenmiş ve sürdürülebilir balıkçılık hakkında bir forum gerçekleştirilmiştir.
ÜÇÜNCÜ KEZ RASTGELE!

Üçüncü Uluslararası Balıkçı ve Deniz Belgeselleri Festivali Belgesel Sinemacılar Birliği, Sualtı Araştırmaları Derneği, Foça Yerel Gündem 21 ve Foça Su ürünleri Kooperatifi’nin ortak çalışmaları ile 4 – 7 Eylül arasında gerçekleştirildi. Yeni Türkü Konseri ile başlayan festivalde yarışmaların yanı sıra Türkiye’den ve dünyadan balıkçı ve deniz filmleri gösterildi. Dördüncüsü 2 – 5 Eylül 2004 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslar arası Balıkçı ve Deniz Belgeselleri Festivali için şimdiden RASTGELE!

(1991-1993) Foça Festivalleri :
1991-92 ve 93 yıllarında Foça’da düzenlenen Foça Fok Festivalleri’nde standlar açıldı, oyunlar sergilendi ve çeşitli etkinliklerle yöre halkı konu hakkında bilgilendirildi. Tüm çalışmalar sonucu Ege Programı için önemli bir alt yapı hazırlandı. Program ekibinin de katıldığı festivaller 95-98 yıllarında arasında da başka isimlerle düzenlenmeye devam etti.

Ödüller:

 • Henry Ford Avrupa Koruma Ödülleri- 1997, Türkiye Elemeleri İkincilik Ödülü “Gümüşlük, Çavuş Adası Petrol Kirliliği Temizlik Operasyonu” SAD-AFAG
 • Henry Ford Avrupa Koruma Ödülleri- 1998, Türkiye Elemeleri Birincilik Ödülü “Akdeniz Fokunun Türkiye’de Korunması – Foça Pilot Projesi” SAD-AFAG üyeleri ve Foça Halkı
 • Henry Ford Avrupa Koruma Ödülleri- 1998, Avrupa Birincilik Ödülü (Grand Prix) “Akdeniz Fokunun Türkiye’de Korunması-Foça Pilot Projesi” SAD-AFAG üyeleri ve Foça Halkı
 • Dünya Genç Girişimciler – JCI  2000, Çevre Branşında En Başarılı Genç Girişimci. SAD-AFAG.
 • 2002 yılında Johannesburg’da Dünya Çevre 2. Zirvesi’nde Çevre Bakanlığı tarafından SAD-AFAG Foça Pilot Projesi “Türkiye’deki En İyi 6 Uygulama Projesi” arasında gösterilmiş ve dünyaya lanse edilmiştir.
 • Lord Baden Powell Vakfı. Türkiye’de Doğa Koruma Çalışmalarına Destek Ödülü. SAD. 2007
 • Lloyd List 2008 Türkiye Ödülleri SAD AFAG “Fok Badem’in Kurtarılması, Bakımı ve Doğaya Geri Salınması” Özel Ödül.