Defence KBA Book Published

Underwater Research Society has published “Defence and Protection of Key Biodiversity Areas Along Turkish Coasts” as one of the outcomes of the project with the same name, which was cari out between April 2015 and December 2019.

2,5 yıl proje yürütme ve 2 yıl ise kıyılardaki habitat tahribatı riski altında olan alanları izleme olmak üzere toplam 4,5 yıl süren ÖDA Savun projesinde toplam 28 kıyı alanı izlendi. Proje için özel olarak hazırlanan web sitesinde projenin başlangıcından bugüne kadar gelişmeler aktarıldı; https://defence-kba-turkiye.org

Duyarlı oldukları bilinen ve izlenen 28 kıyı alanlarından 19 tanesinde başlamış olan veya başlama riski altında olan kıyı tahribatı vakası durduruldu veya olumlu yöne çevrildi. 4 tanesinde ise durum belirsizliğini korurken, ne yazık ki önem atfedilen 5 kıyı alanında betonlaşma gerçekleşti. Ancak, korunabilen alanların yüzdesi (%68), SAD proje ekibini ve projeye destek olan tüm diğer doğa korumacı birey ve kuruluşları sevindirdi. Projede toplam 58 farklı kurum, kuruluş, STK ve bireysel doğa korumacılar ile iş birliği yapıldı.

Duayen doğa korumacı Tansu Gürpınar’ın Önsöz yazarak değer kattığı kitapta, proje sonucunda kıyı alanlarını koruma ve savunma yöntemleri ile alanlardaki doğa koruma mücadelesinin hikayeleri tek tek aktarıldı. Aralık 2019’da Yayın Koordinatörlüğünü Kübra Ceviz Sanalan ve Yazım Editörlüğünü Özge Kır’ın yaptığı SAD yayını kitabın bir diğer özelliği ise kitap Eklerinde, yapılan ilgili tüm resmi yazışmalara yer verilmesi oldu. Böylece benzer kıyı alanları koruma ve savunma vakalarında sorumlu kurum kuruluşlarla önceki yazışmalar ve dilekçeler doğa korumacılara yardımcı olabileceği düşünüldü.

Kitabı basılı olarak SAD dernek merkezinden elde edebileceğiniz gibi PDF sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.