Foça ÖÇKA’da Deniz Araçları Taşıma Kapasitesi Projesi Tamamlandı

 

2008 Mayıs ayında, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, SAD-AFAG’ı Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde iki adet araştırma ve analiz projesi için görevlendirmişti. Projeler “Foça ÖÇKA Deniz Araçları Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi” ve “Foça ÖÇKA’da Akdeniz Fokunun ve Yaşam Alanlarının Korunması ve İzlenmesi”.

Her 2 proje de Aralık 2008’de tamamlanmış ve bunların ortaya koyduğu sonuçlar Foça ÖÇK alanının yönetim planlaması için önemli katkılar sağlamıştır. İlk projenin en büyük getirisi, alanın tekne taşıma kapasitesinin dolu olduğunu ortaya koyması ve bu yüzden, demirleme için daha fazla yer bulunmadığı sonucunu ortaya koymasıdır.

Gelecekteki yönetim planlarında, gemilerden kaynaklanan kirlilik ve de tekne trafiğinin Foça ÖÇK Bölgesinde Akdeniz fokları ve yaşam alanlarını olumsuz etkilemelerini önleyecek yaptırımların yer alacağı düşünülmektedir.

ÖÇKKB, SAD-AFAG ve yerel paydaşlar işbirliğinde Foça ÖÇKB’nin yönetim planının 2009 senesi sonunda  bitirilmesi öngörülmektedir.


© 2009 SAD-AFAG