Fok Mağaralarında Verilen Rahatsızlıklar ve Düzenlemeler Üzerine © SAD-AFAG Bilgi Notu

Akdeniz foku Monachus monachus bir yüzgeçayaklı olarak hem denize hem de kıyıya ve gelgit hattı üzerinde kara parçalarına mutlak gereksinim duyan bir deniz memelisi. Türkiye’de geçmişi 1991 senesine dayanan fok mağaralarına girişleri düzenleyen mevzuat tarihçesi vardır.

1- Akdeniz foku IUCN tarafından dünyada (EN) ve Akdeniz’de (CR) kategorisinde nesli tehlike altında oldukça nadir bir deniz memelisi türüdür. IUCN türün habitatlarını tanımlarken linklerde de görüleceği üzere açık deniz, sığ deniz ve deniz kıyısı ve gelgit dalga düzeyi üstündeki kara parçaları olarak betimlenmiştir.

1.1 https://www.iucnredlist.org/species/13653/4305994

1.2 https://www.iucnredlist.org/species/13653/117647375

2- 1991 Ocak ayında yapılan Ulusal Fok Komitesi 1. Toplantısında, kurucu üyelerden olan Derneğimiz (SAD-AFAG) ilgili resmi kurumların istekleri üzerine bir taslak metin hazırlamış ve bunu toplantıda sunmuştur. Öneri hemen söz konusu toplantıda onay görmüştür. Buna göre 1991 senesinden bu yana  nesli dünya çapında tehlike altında olan Akdeniz foklarını en kritik yaşam alanlarında korunmaları amacıyla rahatsızlıklara karşı her türlü vasıta dalış ve ışık kullanarak fok mağaralarına girilmemesi yönünde düzenleme getirilmiştir.

 

1- Akdeniz Fokunun Türkiye’de Korunması Ulusal Stratejik Eylem Planı

2- Plan Onay Yazısı DKMP Genel Müdürlüğü 31.12.2012

3- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tübitak-MAM’ın davetlisi olarak katıldığımız III. Denizlerde İzleme Sempozyumu’nda, “Akdeniz Foku ve Habitatlarının İzlenmesi ile Tehditler” konulu bildiri türün İzmir, Muğla ve Antalya kıyılarında mağaralarına girilmesi karşı karşıya kalınan tehditler aktarılmıştır. SAD-AFAG Bildiri Özeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCIM100GOPROGOPR0399.JPG