Gökova Balıkçılar Paydaş Grubu Toplantısı Gerçekleşti

 

BBI Matra fonu ile ÖÇKKB, TKB, Eurosite, Rubicon ve SAD-AFAG tarafından ortaklaşa yürütülen Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi kapsamında “Paydaş Sorun Analizi Toplantıları Dizisi” 6 Aralık Pazar günü saat 13:30- 17:30 saatleri arasında ikinci paydaş grubu olan Balıkçılar Grubu’nun toplanmasıyla devam etmiştir.

Balıkçılar Paydaş Grubu Toplantısı’na, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı temsilcileri, Akbük Balıkçılar Kooperatif Başkanı, Akyaka Balıkçılar Kooperatifi Başkanı, Muğla Üniversitesi Suürünleri Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Erdem, SAD-AFAG sektörel uzmanları ve bölgelerini temsilen yöredeki balıkçılar katılmıştır. Toplantı Yrd. Doç. Vahdet Ünal tarafından, AFAG’dan Gökova Proje Müdürü N. Ozan Veryeri ve Proje Asistanı Eren Özden desteği ile yönetilmiştir.

“Gökova Paydaş Sorun Analizi Toplantısı” Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması’nın üretilmesinde ve/veya kullanımında pay sahibi değişik paydaş gruplarının bizzat veya temsili katılımlarıyla 22 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların sadece Akyaka’dan değil, tüm Gökova ÖÇK Bölgesini temsil edecek nitelikte farklı bölgelerden sektör temsilcilerinin katılım ve desteğine büyük önem gösterilmiştir.

Toplantı açılış konuşmasının ardından projeyi tanıtıcı genel bilgi katılımcılara aktarılmış ve Proje Genel Tanıtım Dökümanı paydaşlarla paylaşılmıştır. Bölgede daha önce yürütülen projeler ile mevcut projenin içeriksel ve hedefsel farklılıkları gösterilmiştir. Toplantıyla ilgili genel hususlar ve izlenecek yöntem olan sorun ağacı tekniğinin açıklanarak serbest şekilde sorunların aktarılabileceği, kategorize edilebileceği ve tartışılabileceği bir ortam sağlanmıştır. Belirlenen yöntem aracılığıyla yerel paydaşlardan eşit ve adil olarak Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan “Balıkçılık” sektörüyle bağlantılı sorunların detaylı ve nitelikli paylaşım için paydaşların kim, ne, nasıl, nerede, ne zaman, neden soruları etrafında sorunlarını aktarımı sağlanmıştır. Sorunların Analizi kısmında farklı proje paydaşlarından aktarılan sorunlar tüm paydaşlar ile görüşülmüş hep birlikte irdelenerek sorunların ilişkilendirilmesi ve gruplandırılmaları vasıtasıyla sorun analizi oluşturulmuştur.

Yapılan çalışma sonucunda Gökova Özel Çevre Koruma  Bölgesi Balıkçıları tarafından sorunların merkezinde olan iki temel başlıkta problemler ifade edilmiştir. Bunlar; Sosyo- Kültürel ve Yönetsel sorunlar üst başlıkları altında ele alınmıştır.

Proje Paydaş Sorun Analizi Toplantıları dizisi 7 Aralık Pazartesi günü saat 10:30 – 13:30 saatleri arasında “Turizmciler” paydaş grubunun toplanmasıyla devam edecektir.