Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi Paydaş Toplantıları Başladı

 

GÖKOVA ÖÇKB DENİZ VE KIYI ALANLARI BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM PLANLAMASI

PAYDAŞ TOPLANTILARI DİZİSİ

 

 

Aşağıdaki ilgi grupları ve paydaşlara yönelik mevcut durumun ve sorunların tespiti amacıyla birer toplantı düzenlenecektir.

(PROBLEM ANALİZİ TOPLANTILARI: 5 TOPLANTI)

 

Turizmciler 

Otel, pansiyon ve apart sahipleri

Restoran sahipleri

Yazlıkçılar

Rüzgar sörfçüleri

Eko-turizm, trekçiler, kuş gözlemcileri

 

Balıkçılar 

Büyük balıkçılar

Küçük balıkçılar

Zıpkıncılar

 

Çiftçiler-Tarımcılar  

 

Tekneciler 

Yatçılar

Günübirlik turcular

 

Yerel halk ve STK’lar

 

Toplantı sonuçlarına göre Problem Analizi yapılacaktır.

 

Projede paydaş olan ve yukarıda sıralanan hedef grupları ile birer defa daha toplantı düzenlenecektir. Bu toplantılarda her bir hedef grubun beklentilerinin alınacaktır. Sektörel olarak kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken faaliyetler ve hedefler belirlenecektir. Bu toplantıya paydaşların yanı sıra projede ortak olan kurum ve kuruluşlar da katılım sağlayacaklardır.

(HEDEF ANALİZİ TOPLANTILARI: 5 TOPLANTI)

Gökova ÖÇKB kıyı ve deniz alanı yönetim planı hazırlandıktan sonra paydaşlara ve ortaklara tanıtım yapmak amacıyla bölgede toplantı düzenlenecektir.

(FİNAL TOPLANTISI)

 

 

Toplantılar Tekneciler Balıkçılar Turizmciler Yerel halk-STK Çiftçiler
Problem Analizi Toplantıları 5 Aralık 2009

10:00–13:00

6 Aralık 2009

10:00–13:00

7 Aralık 2009

10:00–13:00

8 Aralık 2009

10:00–12:00

8 Aralık 2009

14:00–17:00

Anket çalışmaları Şubat 2010 a kadar bitip raporunun hazırlanması planlanmaktadır.
Hedef Analizi Toplantıları 12 Nisan  2010 13 Nisan  2010 14 Nisan  2010 15 Nisan  2010 16 Nisan  2010
Yönetim Planı Çalıştayı Haziran 2010
Final Toplantısı Eylül 2010