Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi Web Sitesi Yayında

 

Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi kapsamında yayın hayatına başlayan www.sadafag.org/gokova  web sitemiz projenin tüm ilgili bileşenleri ve proje gelişim aşamalarını güncel olarak duyuracaktır.

Web sitesinde proje alanı, biyolojik çeşitlilik, alandaki beldeler, proje amacı, kapsamı, yürütücü ortaklar, destekleyenler ve paydaşlar ile fotoğraflar ve güncel haberler bölümü bulunmakta.