Gökova Çiftçiler Paydaş Grubu Toplantısı Gerçekleşti


BBI Matra fonu ile ÖÇKKB, TKB, Eurosite, Rubicon ve SAD-AFAG tarafından ortaklaşa yürütülen Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi kapsamında “Paydaş Sorun Analizi Toplantıları Dizisi” 8 Aralık Salı günü saat 14:00- 17:00 saatleri arasında beşinci paydaş grubu olan Çiftçiler Grubu’nun toplanmasıyla sona ermiştir. Toplantıların organizasyonu ve davetler konusunda GAS-DER derneği önemli ölçüde yerel destek sağlamaktadır.

Çiftçiler Paydaş Grubu Toplantısı’na, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı temsilcisi Ayhan Toprak, bölge çiftçileri, Gökova Akyaka Sevenler Derneği Başkanı, emekli belediye üyeleri, Gökova Çiftçiler Kooperatif Başkanı ve SAD-AFAG proje ekibi katılmıştır. Toplantı SAD-AFAG’dan Gökova Proje Müdürü N. Ozan Veryeri, Bahar Suseven ve Proje Asistanı Eren Özden tarafından yönetilmiştir.

“Gökova Paydaş Sorun Analizi Toplantısı” Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması’nın üretilmesinde ve/veya kullanımında pay sahibi değişik paydaş gruplarının bizzat veya temsili katılımlarıyla 21 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların sadece Gökova’dan değil, tüm Gökova ÖÇK Bölgesini temsil edecek nitelikte farklı bölgelerden sektör temsilcilerinin katılım ve desteğine büyük önem gösterilmiştir.

Toplantı açılış konuşması katılımcıların kendilerini tanıtmasının ardından projeyi tanıtıcı genel bilgi katılımcılara aktarılmıştır. “Gökova Paydaşlar Sorun Analizi Toplantıları” kapsamında daha önce Akyaka’da düzenlenen paydaş toplantıları sonucunda çıkarılan “Grafiksel Sorun Analizi Tablosu” katılımcılara sunuldu ve projenin çalışma programı aktarılmıştır. Belirlenen yöntem aracılığıyla yerel paydaşlardan eşit ve adil olarak Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan “Çiftçilik” sektörüyle bağlantılı sorunların detaylı ve nitelikli paylaşım için paydaşların kim, ne, nasıl, nerede, ne zaman, neden soruları etrafında sorunlarını aktarımı sağlanmıştır. Sorunların Analizi kısmında farklı proje paydaşlarından aktarılan sorunlar tüm paydaşlar ile görüşülmüş hep birlikte irdelenerek sorunların ilişkilendirilmesi ve gruplandırılmaları vasıtasıyla sorun analizi oluşturulmuştur.

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi kapsamında “Paydaş Sorun Analizi Toplantıları” 8 Aralık Salı günü sona ermiştir.