Gökova ÖÇK Bölgesinde Akdeniz Foku ve Kıyı Habitatları Saha Çalışmaları Tamamlandı

ÖÇKKB, TKB, Rubicon ve SAD-AFAG ortaklığında BBI Matra maddi desteği ile yürütülen projede, ÖÇKB sınırları dahilinde tüm alanda 4-9 Mayıs 2010 tarihleri arasında Akdeniz foku ve yaşam alanları araştırma çalışmaları tamamlandı. Çalışmalara SAD-AFAG araştırma ekibinden Cem Orkun Kıraç, Proje Yöneticisi Nesimi Ozan Veryeri, serbest dalıcı Erkin Tonguç ile bölgeyi iyi tanıyan Akyaka SÜ Koop. Başkanı Can Görgün katıldı.

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi kuzey sınırından başlanarak 207 km uzunluğundaki tüm Gökova ÖÇK Bölgesi ve adaları kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Saha çalışmaları 8,5 m uzunluğunda bir balıkçı teknesiyle ve düşük süratle yapıldı. Çalışmalar sonucunda  Gökova Körfezi Akdeniz Foku yaşam alanları potansiyeli ortaya konmuş, kıyı ve deniz alanları ile ilgili özgün ve oldukça çarpıcı yeni bilgiler üretilmiştir. Akdeniz foku üreme habitatları tespit edildiği gibi, bir ergin dişi Akdeniz Foku derince bir mağaranın en dibinde rastlandı ve fotoğraflandı. Körfezin kuzey yakasında Akyaka-Ören arasında bir mağarada  tespit edilen dişi ergin bireyin görüntüleri ayrıca video kamerayla kaydedildi.

Proje kapsamında, 2009 Ocak ayından günümüze kadar yapılan literatür derleme, saha gözlem ve habitat araştırma çalışmaları neticesinde, tüm Gökova ÖÇK Bölgesinin Akdeniz foku için oldukça önemli kıyı alanlarını içerdiğini ortaya koymuştur. Bilindiği üzere, Akdeniz foku (Monachus monachus) nesli tüm dünyada tehlike altında olan bir canlı ve IUCN kriterlerine göre CR kategorisinde kritik derecede tehlike altında. Tüm dünyada 600 kadar popülasyonu olan Monachus monachus ülkemizde 100 kadar bireyle temsil ediliyor. Karadeniz’de artık bulunmayan Akdeniz foklarına ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz’in bakir ve el değmemiş kıyılarında rastlamak mümkün. Bu nadir deniz memelisi ve yaşam alanları olan bakir kıyılar, ülkemizin uzun zamandır taraf olduğu Bern, Barselona, CITES ve Peyzaj Sözleşmeleri ile koruma altında.

Bölgede tüm yıl boyunca faaliyet gösteren balıkçılar ile Akdeniz foku varlığı ve bu varlığın yaşam alanlarını tehdit eden faktörler üzerine istihbarat ve birebir görüşmeler yaz döneminde devam edecektir. Akdeniz foku varlığı ve yaşam alanları üzerine tamamlanan çalışmalardan elde edilen ve edilecek veriler, Gökova ÖÇK Bölgesi için ÖÇKKB, TKB, yerel yönetim, yerel STK’lar, diğer mesleki paydaşlar ve SAD-AFAG ile istişare içinde hazırlanacak taslak yönetim planına ışık tutacaktır.

© 2010 SAD-AFAG