Gökova ÖÇK bölgesinde avifauna çalışmaları sürüyor

SAD-AFAG Gökova ICMM Projesi faaliyetleri kapsamında Gökova Körfezinde gerçekleştirilen avifauna çalışmaları tüm hızla devam etmekte.

En son Gökova ÖÇK Bölgesinde kıyılarda ve kıyı sulakalanlarında 13-18 Şubat 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen avifauna saha çalışmalarına SAD’dan Cem Orkun Kıraç, N. Ozan Veryeri, ODTU Kuş Gözlem Topluluğundan Kasım Kırlangıç ve Hacettepe Kuş Gözlem Topluluğundan Ayşegül Dursun katılarak gözlem ve raporlama çalışmaları gerçekleştirdiler. Ayrıca Nisan ayı içerisinde bölgenin üreyen kuşlarını araştırmak üzere 16-17-18 Nisan 2010 tarihlerinde ilaveten üç günlük bir saha çalışması yapıldı.

Gökova ÖÇK Bölgesinin tüm kıyılarını temsil edecek şekilde yapılan kuş gözlem çalışmalarında hem durak yapılarak noktasal, hem de belli bir hat izlenerek transekt gözlemler yapilmistir. Çalışmalar esnasında gözlenen tüm kuslar dürbün yardımıyla görsel olarak tanımlanmış ve tele-objektifle kayıt altına alınmıştır. Gökova Körfezi boyunca gerçekleştirilen gözlem çalışmalarında bugüne kadar alanda ilk defa rastlanan üreme ihtimali kuvetli bir çiftBalık Kartalı (Pandion haliaetus), Hazar Sumrusu (Sterna caspia), Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), Ada martısı (Larus audouinii), Karaboğazlı Ötleğen (Sylvia rueppelli), Tavşancıl (Hieraaetus fasciatus) gözlendi ve fotoğraflandı. Şu ana kadar saha çalışmalarında toplam 90 tür kuş tespit edildi. Bölgede önceden yapılan saha çalışmaları sonucunda elde edilen verilerle Gökova kıyı, deniz ve adalarda yaklaşık olarak toplam 150 kuş türünün yaşadığı belirlenmiş olacak. Alandaki en önemli kuş yaşam alanları arasındaGökova Körfezi’nin en doğu ucundaki kumul alan ve sulak alan ağırlıklı ova, özellikle yapay mendirek ile Çalca tepesindeki kıyı şeridi (Bir çift balık kartalının beslendikleri sırada görüldüğü alan), Gökova ÖÇK Bölgesindeki tüm azmaklar ve denize karıştıkları ağızları, Tepeli karabatkaların görüldüğü bakir ve ıssız kayalık kıyı alanlarıdır.

Çalışmalar tüm Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesini kapsayacak şekilde farklı habitatlarda ve en az 20 farklı noktada gerçekleşmekte. Tüm proje alanı, proje CBS uzmanı tarafından hazırlanan standart 1×1 km.lik gridlere bölündü. Her saha çalışmasında yapılan gözlemler veri tabanına ayrı bir veri olarak ve 1 km2 lik gridlerin kodları ile girildi. Böylece zamana, mekana ve türe göre kapsamlı analizler yapılabilmekte. Bu ise, Gökova’da kıyı ve deniz alanlarının bütünleşik olarak planlanması ve doğal değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasında planlamacılara önemli bir bilimsel altlık oluşturacaktır. Yapılan çalışmalar neticesinde insan faaliyetlerinin kuş üreme alanlarını ve kuşları ne oranda ve hangi alanlarda etkilediği anlaşılacak. Kalıcı inşaat faaliyetleri ve kıyılara açılan yeni yollar doğal alanlara yönelik geri dönüşü olmayan tahribatları oluşturmaktadır.