Gökova Paydaş Çözüm Analizi Toplantıları tamamlandı

Sualtı Araştırmaları Derneği –Akdeniz Foku Araştırma Grubu ve Rubicon Vakfı ortaklığında yürütülen “Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi” (Gökova ICMM Projesi) kapsamında 9-10-11 Haziran 2010 tarihlerinde Muğla İli- Gökova Beldesi- Akyaka Beldesinde Gökova Paydaş Çözüm Analizi Toplantıları düzenlenmiştir.

Gökova Bölgesi’nde aktif olarak hizmet veren/alanı kullanan sırasıyla Turizmciler, Günübirlik Tur Tekneleri,  Yelkenciler ve Balıkçılar sektör grupları ile toplantılar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen toplantılara Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Sürdürülebilirliğinin Kolaylaştırılması Projesi, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı– Çevre Koruma, Araştırma, İnceleme Dairesi, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı – Muğla Özel Çevre Koruma Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve yerel sivil toplum kuruluşlarından GAS-DER ve Akyaka Kent Konseyi ve yerel paydaşlar katılım sağlamıştır. Gökova ICMM Projesi – Paydaş Çözüm Analizi Toplantılarına toplamda 63 kişi ile gerçekleştirilmiştir.

Bölgeyi kullanan Turizmciler, Yatçılar, , Balıkçılar ve Çiftçiler gruplarıyla 2009 yılı Aralık ayında bölgede gerçekleştirilen Sorun Analizi toplantılarının devamı niteliğinde olan bu toplantılarda yerel paydaşlarımızın aktardığı sorunların sentezlenmesi ile ortaya çıkan temel sorunlar görüşülmüş ve bu sorunların çözüm analizleri gerçekleştirilmiştir. Turizmciler, Günübirlik Tur tekneleri, Yelkenciler ve Balıkçılar grupları ile yapılan toplantıda paydaşlar tarafından teklif edilen temel çözümler kullanım ve hizmet standartlarının oluşturulması, denetimlerin düzenli olarak yapılması, kalite ve kapasite artırımı, tekne bakım, onarım ve çekek yerlerinin düzenlenmesi, çevre düzeni planının revize edilmesi, su sporları konusunda halkın bilinçlendirilmesi, turistik aktiviteler için zamansal ve mekansal düzenlemeler yapılması, yasal boşlukların giderilmesi, yasadışı balık avcılığı ve satışına karşı kampanya yürütülmesi ve egzotik türlere yönelik çalışmalar yapılması olarak sıralanmıştır.