Gökova projesi kapsamında ilk paydaş toplantısı yapıldı

 

6–7–8 Şubat 2009 tarihleri arasında, Hollanda’da yerleşik Rubicon Vakfı ve Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) ortaklığında yürütülen Gökova Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi Kapsamında ilk saha ziyareti SAD Proje ekibi tarafından Muğla, Akyaka ve Karacasöğüt’e yapıldı. Projede yer alacak ve proje çıktılarından yararlanabilecek tüm paydaşlar ile tanışma ve projeyi anlatma ziyareti gerçekleştirildi. Söz konusu proje Hollanda Tarım Bakanlığı BBI Matra fonlarından karşılanmakta olup, proje Eurosite tarafından da çok büyük destek görmektedir.

6 Şubat tarihinde ilk olarak, Cem O. Kıraç, Dr. Harun Güçlüsoy, Prof. Dr. Bülent Akınoğlu, D. Haluk Camuşcuoğlu, N. Ozan Veryeri ve Elif Tertemiz’den oluşan SAD heyeti, Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şener Oktik, Suürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Tarkan ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurgün Oktik ile görüşerek  projemiz hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Muğla Üniversitesi projemizle ilgili gerek eldeki verilerden faydalanma gerek teknik destek konusunda ellerinden gelen tüm yardımı yapacaklarını belirtti. Aynı gün öğleden sonra, Muğla Valiliği ziyaret edildi. Muğla Vali yardımcısı Ahmet Ali Barış’ın makamında proje bilgilendirme toplantısı yapıldı. Proje anlatımının ardından, Ahmet Bey, Muğla Valiliği olarak ellerinden gelen desteği bizim için kullanmaya hazır olduklarını belirtti. Ahmet Bey, SAD-AFAG’ dan Muğla Valiliği’ne proje hakkinda aciklayici bir yazı göndermelerini, böylelikle bölgedeki yönetim planlaması konusunda işbirliği sağlanabilecegini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Şener Oktik başkanlığında Muğla Üniv heyeti SAD heyeti ile ilk proje değerlendirmesi   (c) SAD-AFAG N. Veryeri

7 Şubat tarihinde, SAD heyetine Yard. Doç. Dr. Vahdet Ünal ve Karaca Suürünleri Çiftliği işletmecisi İrfan Yılmaz da katılım sağlayarak önce Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği ile tanışma ve proje anlatma toplantısı gerçekleşti. Dernek Başkanı Bahar Suseven başkanlığında ilgili dernek YK üyeleri ile Akyaka SÜ Kop. Başkanı katılım sağladı. Önemli bir paydaş olarak Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği’nin projede nasıl destek sağlayacağı ve projede aktif olarak nasıl katkıda bulunabilecekleri üzerine görüşüldü.

Daha sonra, Kıyı Alanları Yönetimi Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. D. Erdal Özhan ziyaret edildi ve proje anlatılarak hocamızın değerli deneyimlerinden faydalanıldı. Özhan her türlü desteği vermek için hazır olduğunu belirtti ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Aynı gün son olarak, Akyaka Belediye Başkanı Ahmet Çalca ile görüşüldü. Sayın Çalca çevre konularına çok duyarlı olduklarını belirterek başkanlığı boyunca yaptığı faaliyetleri ve doğa koruma çalışmalarını aktardıktan sonra projemize her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

SAD heyeti Gökova projesi kapsamında Akdeniz Kıyı Vakfı Başkanı Prof. Dr. Erdal Özhan'ı ziyaret etti.  (c) SAD-AFAG N. Ozan Veryeri

8 Şubat 2009 Pazar günü oncelikle Gökova Yelken Kulübünde, Gökova Yelken Kulübü Başkanı Haluk Karamanoğlu ve daha sonra Karaca Suürünleri yetiştiricisi İrfan Yıldırım ile görüşüldü, yerel paydaş olarak proje ile ilgili fikirleri alındı ve ayrıca bölgede doğal kaynaklar üzerindeki tehditler tartışılarak değerlendirilmek üzere notlara eklendi.

Genel olarak, yapılan toplantılar oldukça olumlu bir havada gerçekleştirildi ve görüşülen paydaşların desteği alındı. Bölgedeki doğal kaynaklara karşı tehditler ön çalışma niteliğinde de olsa taslak olarak çizildi. Sürdürülebilir ve uygulanabilir bir yönetim planlaması için bu desteklerin büyük önem arz ettiği bilinen bir olgu. SAD-AFAG olarak projeye yerel yönetimlerin ve paydaşların destek olması oldukça güzel ancak paydaşlardan özellikle beklenen en büyük destek sürdürülebilir ve uygulanabilir bir yönetim planlaması için kendilerinin bizzat planlama sürecine katılmaları, kendi yetki, sorumluluk veya uzmanlık sahalarına giren konularda planlamaya görüş vermeleri. Yani bir bakıma yönetim planına sahip çıkmalarıdır. Bu konuda da gerek Akyaka Belediye Başkanlığı gerekse Muğla Valiliği ve yanısıra diğer paydaşlar bu ilk saha ziyaretimizde desteklerini çok net olarak ifade ettiler.