Gökova Tekneciler ve Yatçılar Paydaş Grubu Toplantısı Gerçekleşti

 

BBI Matra fonu ile ÖÇKKB, TKB, Eurosite, Rubicon ve SAD-AFAG tarafından ortaklaşa yürütülen Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi kapsamında “Paydaş Sorun Analizi Toplantıları Dizisi” 5 – 8 Aralık 2009 tarihleri  arasında proje alanı dahilinde olan Akyaka ilçesinde düzenlenmektedir.

Proje alanında düzenlenen bu toplantılara yerelden büyük bir ilgi ve geniş katılım sağlandı. Toplantılar dizisi sırasıyla Tekne ve Yatçılar Grubu, Balıkçılar Grubu, Turizmciler Grubu, Yerel Halk ve STK’lar Grubu ve Çiftçiler Grubundan meydana gelecek şekilde sektörel olarak sınıflandırılmış beş adet toplantıdan oluşmaktadır.

Toplantılar dizisi 5 Aralık Cumartesi günü saat 10:00 – 13:00 saatleri arasında ilk paydaş grubu olan Tekneciler ve Yatçılar Grubu’nun toplanmasıyla başlamıştır.

Tekne ve Yatçılar Paydaş Grubu Toplantısı’na, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı temsilcileri, Belediye Meclisi temsilcisi, Marmaris Deniz ve Ticaret Odası temsilcileri, Çamlı Köyü Muhtarı, Kıran Köyü Muhtarı, Akyaka Deniz Taşımacıları Kooperatifi Başkanı ve üyeleri, Çamlı Deniz Taşımacıları Kooperatifi Başkanı ve üyeleri, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı, Gökova Yelken Kulübü Başkanı, Azmak tur tekneleri temsilcisi, işletme tekneleri temsilcileri, Bodrum mavi tur kaptanları temsilcisi, tekne sahipleri, yerel basın, Gökova Akyaka Sevenler Derneği Başkanı ile dünyayı yelkenli tekneleri dolaştıktan sonra Gökova’ya yerleşen ünlü denizcilerimiz Sadun Boro ve Haluk Karamanoğlu ile Okluk koyundan diğer denizciler-yelkenciler katılmıştır. Toplantı GAS-DER Başkanı ve proje danışmanlarından Bahar Suseven ile SAD-AFAG’dan Gökova Proje Müdürü N. Ozan Veryeri tarafından, Proje Asistanı Eren Özden’in desteği ile yönetilmiştir.

“Gökova Paydaş Sorun Analizi Toplantısı” Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması’nın üretilmesinde ve/veya kullanımında pay sahibi değişik paydaş gruplarının bizzat veya temsili katılımlarıyla 33 katılımcıyla gerçekleştirildi. Katılımcıların sadece Akyaka’dan değil, tüm Gökova ÖÇK Bölgesini temsil edecek nitelikte farklı bölgelerden sektör temsilcilerinin katılım ve desteğine büyük önem gösterildi.

Toplantı açılış konuşmasının ardından projeyi tanıtıcı genel bilgi katılımcılara aktarılmış ve Proje Genel Tanıtım Dökümanı paydaşlarla paylaşılmıştır. Toplantıyla ilgili genel hususlar ve izlenecek yöntem olan sorun ağacı tekniğinin açıklanmasından sonra belirlenen yöntem aracılığıyla yerel paydaşlardan eşit ve adil olarak Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan “Tekne ve Tur” sektörüyle bağlantılı sorunların aktarılması sağlanmıştır. Sorunların Analizi kısmında farklı proje paydaşlarından aktarılan sorunlar tüm paydaşlar ile görüşülmüş hep birlikte irdelenerek sorunların ilişkilendirilmesi ve gruplandırılmaları vasıtasıyla sorun analizi oluşturuldu.

Yapılan çalışma sonucunda Gökova Özel Çevre Koruma  Bölgesi Tekneciler ve Yatcıları tarafından sorunların merkezinde olan dört temel başlıkta problemler ifade edilmiştir. Bunlar; Ekolojik Sorunlar ve Kirlilik, Altyapı Sorunu, Yönetim Modeli Eksikliği ve İletişim problemleri olarak sıralandı.

Proje Paydaş Sorun Analizi Toplantıları dizisi 6 Aralık Pazar günü saat 13:30 – 17:30 saatleri arasında “Balıkçılar” paydaş grubunun toplanmasıyla devam edecektir.