Gökova “Turizmciler Paydaş Grubu” Toplantısı Gerçekleşti

 

BBI Matra fonu ile ÖÇKKB, TKB, Eurosite, Rubicon ve SAD-AFAG tarafından ortaklaşa yürütülen Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi kapsamında “Paydaş Sorun Analizi Toplantıları Dizisi” 7 Aralık Pazartesi günü saat 10:30- 13:30 saatleri arasında dördüncü paydaş grubu olan Turizmciler Grubu’nun toplanmasıyla devam etti. Toplantıların organizasyonu ve katılımların sağlanması konusunda GAS-DER derneği ile Akyaka Belediyesi Başkanlığı ve Akyaka Kent Konseyi önemli ölçüde yerel destek sağladı.

Turizmciler Paydaş Grubu Toplantısı’na, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Muğla Md.lüğünden Uzman Ayhan Toprak, Akyaka Belediye Meclisi Başkanı, Akyaka Kent Konseyi Başkanı Serdar Denktaş, Akyaka Muhtarı, Akyaka’dan otel işletmecileri, Akbük’ten pansiyon işletmecileri, yerel basın ve SAD-AFAG sektörel uzmanları katılmıştır. Toplantı ÖÇKKB’den Sezer Göktan tarafından, SAD-AFAG’dan Gökova Proje Müdürü N. Ozan Veryeri ve Proje Asistanı Eren Özden desteği ile yönetilmiştir.

“Gökova Paydaş Sorun Analizi Toplantısı” Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması’nın üretilmesinde ve/veya kullanımında pay sahibi değişik paydaş gruplarının bizzat veya temsili katılımlarıyla 13 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların sadece Akyaka’dan değil, Gökova ÖÇK Bölgesini temsil edecek nitelikte farklı bölgelerden sektör temsilcilerinin katılım ve desteğine önem gösterilmiştir.

Toplantı açılış konuşmasının ardından projeyi tanıtıcı genel bilgi katılımcılara aktarılmış ve Proje Genel Tanıtım Dökümanı paydaşlarla paylaşılmıştır. Yörede daha önce yürütülen projeler ve mevcut projenin içeriksel ve hedefsel farklılıkları gösterilmiştir. Toplantı düzeni toplantıyla ilgili genel hususlar ve izlenecek yöntem olan sorun ağacı tekniğinin açıklanmasından sonra serbest şekilde sorunların dökümlenmesi, kategorize edilmesi ve bulunması sağlanacağı belirtilmiştir. Belirlenen yöntem aracılığıyla yerel paydaşlardan eşit ve adil olarak Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan “Turizmcilik” sektörüyle bağlantılı sorunların detaylı ve nitelikli paylaşım için paydaşların kim, ne, nasıl, nerede, ne zaman, neden soruları etrafında sorunlarını aktarımı sağlanmıştır. Sorunların Analizi kısmında farklı proje paydaşlarından aktarılan sorunlar tüm paydaşlar ile görüşülmüş hep birlikte irdelenerek sorunların ilişkilendirilmesi ve gruplandırılmaları vasıtasıyla sorun analizi oluşturulmuştur.

Yapılan çalışma sonucunda Gökova Özel Çevre Koruma  Bölgesi Turizmcileri tarafından sorunların merkezinde olan üç temel başlıkta problemler ifade edilmiştir. Bunlar; Kirlilik, Yönetsel Sorunlar ve Sosyo- Kültürel İletişim sorunları olarak sıralanmıştır.

Proje Paydaş Sorun Analizi Toplantıları dizisi 8 Aralık Salı günü Akyaka’da saat 10:00 – 12:00 saatleri arasında “Yerel Halk ve STK’lar” ve 14:00 – 17:00 saatleri arasında Gökova’da “Çiftçiler” paydaş grublarının toplanmasıyla tamamlanacaktır.