Gökova’da Anket Çalışmaları Tamamlandı

Rubicon Vakfı ve SAD-AFAG tarafından ÖÇKKB ve TKB işbirliğinde yürütülen “Gökova Bütünleşik Kıyı ve Deniz Alanları Yönetim Planlaması” projesi kapsamında, 21-24 Mart tarihleri arasında SAD-AFAG dan 5 kişilik bir ekip; N.Ozan Veryeri, Semiha Demirbaş, Denizcan Durgun, Ayhan Tonguç ve Mustafa Ateş tarafından bölgedeki temel paydaşlara yönelik anket çalışması gerçekleştirildi.

 

Anket soruları N. Ozan Veryeri, Yrd. Doç. Dr. Vahdet Ünal, Bahar Suseven, Ayhan Toprak, Gökhan Kaboğlu, Semiha Demirbaş ve Cem O. Kıraç tarafından tasarlandı ve son şeklini aldı. Gökova ÖÇK Bölgesinde hedef alınan meslek grupları balıkçılar, turizmciler, günübirlik tekne turcuları, yatçılar ve turizmciler olmuştur. Anketler,Akyaka başta olmak üzere Gökova, Gökçe, Turnalı, Akbük, Çamlı, Akçapınar, Bucak, Okulyanı, Ovacık, Karaca yerleşim merkezlerinde gerçekleştirdi ve Turizm(38), Turculuk(15), Balıkçılık(28) ve Çiftçilik(35) sektörlerini temsil eden toplam 116 yerel katılımcıya uygulandı. Projede balıkçılık yönetimi başlığı altında bölgedeki tüm kıyı balıkçıları (bölgedeki 3 SÜ kooperatifinden yaklaşık 100 balıkçı) ile öncesinden detaylı anketler yapılarak, balıkçılık sektörünün durumu, sorunları, doğa koruma ve Gökova ÖÇKB ile ilişkisi ve yakalanan balıklar ile azalan ekonomik değeri yüksek balık türleri tespit edilmişti. Bu defa balıkçılar için sadece ilave bazı sorular yöneltildi. İlgi gruplarından özel tekne sahipleri alanda ikamet etmediklerinden ulaşılamayan tek ilgi grubu olmuştur. Bu grupla ilgili ankletler de tekne ve yatçıların bölgeye kullanmaya başlamasına mutakip yaz döneminde tamamlanacaktır. Böylece anket uygulanan katılımcı sayısnın 150 ‘ye yükselmesi hedeflenmektedir.

Anket çalışmasının amacı, ilgi gruplarının sorunlarını kategorize etmek, işletmelerin kapasitelerini ve yoğunluklarını saptamak, Özel Çevre Koruma Bölgesi ile olan ilişkilerini, doğal yaşamı nasıl algıladıkları ve hangi uygulamaları doğaya karşı tehdit olarak gördüklerini belirlemek ve sektörel gelişim için öngörülerini almaktır. Bu elden edilen bilgilerle Gökova kıyı ve deniz alanları bütünleşik yönetim planlaması çok daha sağlıklı yapılabilecektir.

Bütün katılımıcılardan alan kullanım yoğunluk ve dağılımlarını belirlemek için faaliyette bulundukları bölgeleri işaretlemeleri istenmiştir. Bu veri ilişkili verilerle beraber doğrudan coğrafi bilgi sistemlerinde yerini alarak analiz sürecinde kullanılacaktır. Anket sorularından paydaşların ilişkilerini, algılarını ve önerilerini sorgulayan sorular yapılandırılmamış sorular olup katılımcılardan açık uçlu yanıtlar vermeleri istenmiştir.

Bu süreçte değerli vakitlerini bize ayırarak anket çalışmamıza katılan yereldeki bütün katılımcılara ve anket tasarlama ve uygulamada destekleri için Bahar Suseven ve Gas-Der’e teşekkür ediyoruz.