Karabiga Kıyılarında Akdeniz Fokunun Varlığını İspatlayan Bilimsel Makale

M-17-Karabiga-HT01  Akdeniz fokunun Marmara’da yaşadığına ve özellikle Karabiga kıyılarındaki varlığına dair bilimsel yayın ve raporlar kısıtlı sayıda olmakla birlikte mevcut. Ancak üzerinde büyük tartışmalar olan Karabiga kıyıları hakkında dava ve tartışmalarda bu yayınlar özellikle atlanıyor. 

Kamuoyunu ve özellikle konuyla ilgili sorumlu ve yetkili makamların dikkatini çekmek üzere bu yayınları SAD-AFAG web sitesinde tekrar paylaşıyoruz.

Zoology in the Middle East adlı bu yayın Almanya’da uzun yıllar bilimsel makaleler yayınlayan saygın bir bilimsel jurnal olup, hakemli ve SCI kategorisindedir. Tarafsız değerlendirmelerde bu ayrıntının gözden kaçmaması gereklidir.

Orman ve Suişleri Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TVK Genel Müdürlüğü, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve ÇED-Planlama Genel Müdürlüğü yetkililerini bu yayın hakkında önemle dikkatlerini çekmek isteriz. Alınan kararlarda bilime, mevzuata, uluslararası sözleşmelere ve etiğe ters düşülmemesi esastır.

(c) 2015 SAD-AFAG

m1 m2 m3