Karabiga termik santral projeleri ve kıyı koruma çalışmalarına ilişkin bilgilendirme

M-17-Karabiga-HT01 Tandoğan Hukuk Bürosu İtirazı. SAD-AFAG  kuruluş amaçları paralelinde bakir ve hassas deniz ve kıyı alanlarında plan kararları ve gelişmelerin izlenmesi üzerine araştırma ve izleme çalışmaları süregelmektedir.

Bu kapsamda www.sadafag.org web sitesinde “Karabiga Kıyılarının Kaderini Belirleyecek Davada Bilirkişi Çalışması Gerçekleşti” başlıklı çalışma değerlendirme yazısı yayınlanmışır.

Karabiga- Aksaz arasındaki bakir 15 km. lik kıyı ve deniz alanı hattında farklı bağımsız kaynaklarca yapımı planlanan  ve bir tanesi yapım aşamasında, 7 adet termik santralin inşaası söz konusundur. Bu noktadan bakışla ilgili yazımızda herhangi bir kişi ve kurum adı zikredilmeden, bakir doğal yaşam alanlarında inşaası söz konusu  termik santral yatırımlarının tümü, YER VE  ÖLÇEKLERİ açısından eleştiri ve değerlendirmeye açık bir konudur.

Tandoğan Hukuk Bürosu’nu temsilen Avukat Beril Pınar TANDOĞAN imzası ile Ekim 2015’de derneğimize ulaşmış bulunan tekzip metninde, yayınlanan yazı içeriğinde belirtilen

“İlginç olan davalı tarafın avukatları bile bu görüşe sahada yapılan karşılıklı görüşmelerde hakimin önünde mütabık kalması olmuştur” ifadesinin gerçeği yansıtmadığı ve böyle bir mutabık kalma durumunun yaşanmadığı belirtilmekte ve bu itirazlarının web sitemizde yayınlanması talep edilmektedir.

Ülkemizde deniz, kıyı ve sualtı ekosistemlerini ve biyolojik çeşitliliği ulusal mevzuat ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler çerçevesinde koruma ve araştırma çalışmalarımız devam edecektir.

Kamuoyu bilgisine paylaşırız.

Saygılarımızla

Nesimi Ozan Veryeri

SAD Yönetim Kurulu Başkanı