Karaburun Eşendere’de yasadışı fok mağarası dalışı

E-35-Karaburun-MR01 Akdeniz foku (Monachus monachus) nesli ileri derecede tehlike altında bir tür ve dolayısıyla Türkiye’de taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereği yaşam alanları ile birlikte ülkemizde sıkı koruma taahhüdü altında. Ancak habitatın korunmasında ciddi sorunlar var.

Akdeniz fokunu tehdit eden faktörlerden en önemlisi yaşam alanlarında habitat kalitesinin bozulması yani kıyı habitatların yok edilmesi var. Öte yandan Akdeniz fokunun yaşam alanlarında rahatsız edilmesi de artık günümüzde tür üzerine büyük baskı yaratmaya başladı. Bu durum, gerek saha çalışmalarımız sırasında gerekse değişik bölgelerde yapılan dalışlarla ilgili derneğimize ulaşan bilgi ve belgelerden bariz olarak anlaşılmakta.

SAD bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) Ocak 1991’de kurulan Ulusal Fok Komitesi’nin kurucu üyesi olarak yine 1991 yılındaki ilk toplantıda Akdeniz fokunun yaşam alanlarında rahatsız edilerek tek üreme alanları olan deniz mağaralarına girilmemesi önerilmiştir. Önerimiz dönemin Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ve 1991 senesinden bu yana Su Ürünleri Sirkülerleri ve sonradan Su Ürünleri Tebliğlerinde “Yer Yasakları” bölümünde yer almıştır. Ancak bu düzenlemeye ve SAD-AFAG’ın yoğun kamuoyu oluşturma ve bilinçlendirme faaliyetlerine rağmen ne yazık ki bazı dalış firmalarınca yasadışı olarak fok mağaralarına dalışlar vuku bulmakta.

Akdeniz fokunun son barınakları olan mağaralarında mutlak korunmaları türün neslinin devamı için hayati derecede önem arz etmektedir. Dünyada sadece 700 civarında, ülkemizde ise 100 kadar nüfusla varlığını sürdüren Akdeniz fokunun son barınakları ve üreme alanları olan kıyı mağaralarına dalış turizm firmaları tarafından kasıtlı olarak “fok mağara dalışları” özellikle son senelerde büyük artış gösterdi. Türkiye kıyılarında birçok yerde yaygın olarak yapılmakla birlikte bu yasadışı dalışların öne çıktığı ve dalış camiasında bilinen bölgelerimiz İzmir’de Foça’da (Foça adaları)Karaburun, Eşendere ve Mordoğan (Ayıbalığı mevki), Muğla’da Bodrum (Karaada) ve Fethiye, Antalya’da Kalkan (Mavi mağaraKaş, Kekova, Kemer, Faselis ve Alanya (Kale altı)’dır. Bu konu muhtelif toplantılarda Türkiye Sualtı ve Su Sporları Federasyonu (TSSF) yetkililerine defaten iletildi.

SAD-AFAG olarak, bu konuda fok mağaralarının olduğu kıyılarda gerekli denetimlerin sıkılaştırılmasının yanısıra, uzun zamandır ve gizlemeden yasadışı fok mağara dalışları yapan ticari dalış merkezlerinin ve sorumlularının tespiti ve gerekli cezai işlemlerin yapılması ile bu şekilde mevzuata aykırı dalış yapan firmaları hakkında uygulanan cezaların ilgili kurumların web sitelerinde yayınlanmasını ivedilikle talep ediyoruz.

Bu haberimizde, Karaburun Yarımadası’nda Eşendere Akburun mevkiinde üstelik “dalışa yasak saha” içinde bulunan ve foklar tarafından kullanılan mağara dalışlarında çekilen fotoğraflar paylaşılmaktadır.

© SAD-AFAG

KB dalışa yasak sahalar

 

1255153_10151660975265897_1324060200_n 1237496_10151660973490897_218156042_n 1175060_10151661262360897_1641361459_n 998968_10151661262395897_1808952379_n