KAY 9. Kongresi Hatay’da düzenleniyor

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, 14-17 Kasım 2012 tarihleri arasında Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliği ile Antakya (Hatay)’da düzenlenecek.

Türkiye Kıyıları kongreler dizini, kıyı ve deniz alanlarının akılcı kullanılması ve korunması için yararlı bilimsel araştırma sonuçlarının, yönetim politikaların, örgütlenmelerin ve etkinliklerin tartışıldığı, uzmanlıklar arası bir ulusal forum niteliği kazanmıştır.

KAY Sekretaryası, kıyı ve deniz alanlarına ilgisi olan bilim insanlarımızı, politikacılarımızı, merkezi ve yerel yöneticilerimizi, özel sektörümüzü, sivil toplum örgütleri temsilcilerini ve tüm diğer ilgilileri, Antakya’da düzenlenecek olan TÜRKİYE KIYILARI’ 12  ye katılmaya ve katkıda bulunmaya çağırmakta.

Kongrenin WEB sayfası  http://www.bkay.org  üzerinden gerekli diğer bilgilere ulaşılabilir.