Kıyı Habitatlarının Sınıflandırılması saha çalışması tamamlandı

 


12 -15 Haziran 2010 tarihleri arasında Semiha Demirbaş, Eren Özden, Eray Çağlayan ve Murat Ataol’dan oluşan ekip saha çalışmasının ilk günü Özel Çevre Koruma Kurumu uzmanlarından Emrah Manap, Suda Ekici ve Nurhan Şen beraberliğinde Gökova Körfezi’nin Özel Çevre Koruma Alanı sınırlarına giren bütün kıyılarını yaklaşık 78 deniz mili yol alarak  taramışlardır. Çalışmada Barselona Sözleşmesinin Akdeniz’de özel çevre koruma alanları ve denizel çevrenin korunması eylem planı kapsamında geliştirilen Standart Veri Giriş Formunda bulunan kıyısal sınıflama baz alınmıştır. Sınıflandırmada kıyı habitatları; kıyısal sulak alanlar, tuzcul bataklıklar, kumsallar, çakıl sahiller, falezler ve kayalık kıyılar gibi tipolojik sınıfların yanısıra bitki örtüsü de akdeniz biyocoğrafyasının çeşitliliğini göz önünde bulunduran sınıflara ayırılmıştır. Bu temel sınıflama Gökova özelinde uzmanlar tarafından geliştirilerek çizelgeki algoritma oluşturulmuştur.
Araştırma bölgesinin genelinin kayalık kıyı formasyonuna sahip olduğu ancak özellikle kuzey kıyının bir bölümü ve güney kıyılarda Çatı mevki civarındaki oluşumun daha ziyade aşınmış kayalık kıyı olduğu gözlenmiştir. Bu bölgelerde dik yarlar, akarsu deltalarında sulak alanlar  ve karstik su çıkışlarının olduğu bölgelerde de sazlıklar alanın başlıca göstergeleridir.Bunun haricinde kaya süprüntüleri ile de çok sayıda küçük ve dar çakıl birikintileri kıyı çizgisini oluşturan başlıca formasyonlardır.  Çalışmada Gökova körfezinin bakir kıyılarının taranmasının yanısıra, iskele, yatlar ve günürbirlik teknelerin bağlama ve demirleme lokasyonları, kıyı üzerinde bulunan plaj, restoran, kamp yeri, yerleşim yeri vb  antopojenik faaliyetlerde kayıt altına alınmıştır.