Marmara Denizi Karabiga’da Akdeniz Foku Görüntülü Kayıtları

M-17-Karabiga-HT01  Kasım 2015 tarihli son Bilirkişi Raporu’nda “yarım günlük saha çalışmasında civarda kıyıda veya denizde herhangi bir Akdeniz foku görülmediğinden bölgede Akdeniz fokunun yaşamadığı söylenebilir” ifadesi, niteliksiz bilirkişi raporlarına tekrar çarpıcı bir örnek oluşturdu.

Yetkin olmayan bilirkişi üyelerince kaleme alınmış bu raporun yanlış ve yanıltıcı bilgilerle Mahkemeyi yanlış yönlendireceği hususu dikkate alınarak, SAD-AFAG’ın Eylül 2014 tarihinden itibaren Çanakkale Karabiga kıyıları, deniz ve sualtında yaptığı saha çalışmalarından elde edilen Akdeniz foku gözlem kayıtlarını görüntüleri ile birlikte yayınlanmasında fayda görüldü.

Akdeniz fokunun varlığı önceki yıllardan yöre halkı ve balıkçılar tarafından zaten biliniyordu ve defalarca farklı foklar görülmüş ve hatta balıkçılar tarafından uzaktan görüntülenmişti. Ancak bilimsel çalışma gereği SAD-AFAG uzmanları tarafından Karabiga-Aksaz arasındaki yaklaşık 15 km.lik kıyıda karadan ve denizden saha çalışmaları yapıldı. SAD-AFAG uzmanları profesyonel görüntüleme cihazları ile Akdeniz foklarının Karabiga kıyılarındaki varlığını iki şekilde ispat etti;

1- Kıyı mağaralarına yerleştirilen kızıl ötesi özelliğe sahip özel kamera tuzakları

2- Karada özel noktalara konuşlu araştırmacılar tarafından uzun odaklı tele merceklerle beklenerek yapılan doğrudan gözlemler

Bu gözlemlerden yüzlerce görüntü alındı. Karar verici resmi kurumlar ile ilgili Mahkemenin dikkatine bu verileri görüntüleri ile birlikte SAD-AFAG resmi sitesinde yayınlayarak bariz delil niteliğinde ilgililerin ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Farklı tarihlerde toplam 5 gözlem kayıdına ait 6 farklı fotoğraf aşağıda sırasıyla görülmektedir. (c) SAD-AFAG

Yer: Çanakkale, Karabiga-Aksaz arası kıyılar

Tarih aralığı: Eylül 2014 – Nisan 2015

17 Aralık 2014 Karabiga kıyı mağarası içi

M2E1L0-0R336B386

 

07 Şubat 2015 Karabiga kıyı mağarası içi

M2E1L0-0R336B386

 

20 Şubat 2015 Karabiga kıyılarında suüstünde yüzerken 
IMG_7291
20 Şubat 2015 Karabiga kıyılarında suüstünde yüzerken 2A36T1566 M_monachus (c) SAD-AFAG COKIRAC 1 (1)


15 Mart 2015 Karabiga kıyı mağarası içi

M2E1L0-0R336B386

 

03 Nisan 2015 Karabiga kıyı mağarası içi

M2E1L0-0R336B386

(c) 2015 SAD-AFAG Cem Orkun Kıraç & Nesimi Ozan Veryeri

 

Tüm hakları saklıdır. İlgili resmi kurumların ve ilgili Mahkemelerin görevleri gereği hariç, bunun dışında hiçbir şekilde kullanılamaz. Karabiga-Aksaz arası Marmara Denizi kıyılarında kalan bu son ve nadir kıyıların korunması amaçlı yukarıda sayılan kurumlar tarafından gerektiği şekilde kullanılması amaçlı yayınlanmıştır.