SAD-AFAG tam zamanlı çalışma arkadaşı arıyor

SAD-AFAG ın Akdeniz foku koruma ve izleme projeleri için Ankara merkezli tam zamanlı Proje Asistanı işe alınacaktır

Görev tanımı:

 • Projeler etkinlik ve zamanlama takibi ile proje yürütücüsüne destek ve bilgilendirme yapılması,
 • Proje ön muhasebesinin takibi, mali müşavirlikle koordinasyon ve proje finansal raporlarının hazırlanması
 • Akdeniz foku bilgi ve kurtarma ağında, yereldeki ilgili kişiler, AFAG temsilcileri ve AFBİKA üyeleri ile iletişim kurulması
 • Gerektiğinde Proje yürütücüsü veya proje ekibi ile belli kıyı yerleşimlerinde ilgili saha çalışmalarına katılım sağlanması
 • Resmi kurumlarla yazışmaların hazırlanması, iletişimin sürdürülmesi ve yazışmaların arşivlenmesi
 • Ankara Dernek merkezi veya sahada ilgili toplantıların düzenlenmesi ve gerektiğinde toplantılara katılım sağlanması
 • Resmi kurumlar, üniversiteler veya STK’ların ilgili toplantılarında yerine göre SAD’ı temsilen katılım sağlanması

İstenen özellikler:

 • Kurumsal ve kişisel düzeyde iyi iletişim kurmak, doğa korumayı benimsemiş ve ekip çalışmasına uyumlu olmak
 • Muhasebe, bütçe takibi ve mali işlerde en az üç yıllık tecrübeye sahip olmak
 • İyi düzeyde word, power point ve excel kullanım becerisine sahip olmak
 • Proje yazışmalarda İngilizce yazışmaları yapabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Ağırlıklı olarak Ankara ofis mesaisi olması yanısıra belli kıyılarda gerçekleşecek çalışmalara katılım sağlayabilmek

İlgilenenler en geç 14 Eylül 2021 tarihine kadar özgeçmişleri ile birlikte [email protected] adresine başvurabilirler. Ön elemeden geçen adaylar ayrıca SAD Dernek merkezinde mülakata davet edilecektir.