Türkiye Kıyılarında Çoğul Fok Gözlemleri

 

2008-2009 kış/bahar sezonunda, çoğul fok gözlemleri yerel halk, balıkçılar, dalış rehberleri ve gazeteciler tarafından gözlemlenmiş,  fotoğraf ve videoları çekilerek SAD-AFAG’a rapor edilmiştir. Haberdeki fotoğrafta görüldüğü üzere, Gökova Körfezi’nde (Datça Yarımadasının kuzey kıyılarında), biri ergin dişi, biri ergen ve biri genç olmak üzere toplam 4 fok aynı anda bir deniz mağarasına yakın kayalık bir kıyıda (kıyıdan) fotoğraflanmış ve filme alınmıştır. Ayrıca, 2 ergin fok Bodrum yakınlarında limana 100 metre uzaklıkta gözlemlenmiş ve fotoğrafları çekilmiştir.

2 ergin fok ise dalgıçlar tarafından Mersin, Akkuyu civarında sualtında filmlenip fotoğraflanmıştır. Fotoğraf ve video filmden anlaşıldığı üzere sualtında fokun arka yüzgeçlerine takılmış olan “hayalet ağ” parçası tespit edildi. Bu olumsuz olayın ise arka yüzgecine ağ takılan fokun hareket özgürlüğünü ciddi şekilde sınırlandırdığı izlendi.

Bu veriler SAD-AFAG’ın FokData veri tabanında saklanmakta ve elde edilen bu teyitli bilgilerin yetkililerin türün ve ülkemizdeki habitatlarının korunmasına yönelik daha iyi bir planlama yapmalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir.

© 2009 SAD-AFAG