Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları; Köyceğiz Dalyan

A-48-Dalyan-HT01  Köyceğiz Dalyan Türkiye’nin 305 ÖDA’dan biri. 1988’de ÖÇK Bölgesi olarak ilan edilen Köyceğiz Dalyan gerek orman ve sulakalan gerekse deniz-kıyı ekosistemlerini birlikte kucaklayan çok nadir doğal alanlardan birisi. Ancak alandaki baskı Aralık 2014’den bu yana tam olarak bertaraf edilemedi.

Doğa Derneği’nin 2005-2007 senelerinde 3 yıl süren uzun ve titiz çalışması sonucunda ortaya çıkan TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ DOĞA ALANLARI eseri doğa korumacılar için önemli bir referans. SAD-AFAG kıyı ÖDA’larının tanımlanmasında bu çalışmaya destek verdi. Ayrıca ODTÜ-SAT döneminde 1985’den başlayan 1987’de en kapsamlısı yapılan “Dalyan kumsalı Caretta caretta deniz kaplumbağaları üreme çalışması” nı yaptı. Bu yüzden alan derneğin ülkemizde yakından bildiği ve takip ettiği alanlardan bir tanesi diyebiliriz.

Köyceğiz Dalyan ÖÇK Bölgesi barındırdığı farklı ekosistemleri bir arada bulundurması bakımından dünyada eşine az rastlanır bir doğal alan. Aşağıda AKD002 kod numaralı Köyceğiz Dalyan bölgesi ÖDA’sı hakkında temel bilgileri aktaran bölümleri paylaşılmaktadır.