Yeni Yayınımız: “Foça ve Akdeniz Foku”

“Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Akdeniz Foku (Monachus monachus) Koruma ve İzleme Projesi” kapsamında Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından bastırılan ve Sualtı Araştırmaları Danışmanlık Ltd. Şti. adına SAD-AFAG tarafından hazırlanan “Foça ve Akdeniz Foku; Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Akdeniz Fokunun (Monachus monachus) Korunması ve İzlenmesi” adlı kitap Mayıs 2009’da basılmıştır.

Söz konusu proje kapsamında hazırlanan bu kitap, dünyanın en nadir memelilerinden ve Avrupa’nın sayıca en az türü olan Akdeniz fokunun ve kıyı ekosisteminin daha iyi tanınmasına katkı sağladı. Foça ve Akdeniz Foku hakkındaki bu kitap, türün, habitatının ve Foça’daki tehditleri detayları ile değerlendirmektedir. Dahası, yayına giren bu yeni kitap, Foça ÖÇKB’de nesli azalan Akdeniz foklarının geçmiş ve günümüzdeki durumlarını mukayesede önemli bir yere sahip.

Kitap, türü tehlikeye sokan tehditleri, türü ve yaşam alanlarını Foça ÖÇK Bölgesinde korumak için alınacak önlemlerin analizini vermesi bakımından karar vericiler açısında önem arz etmektedir.