Yeryüzünde 50 Yıllık İlerleme 50 Yıllık Hasar

Akdeniz foku ve habitat koruma-araştırma çalışmaları ülkemizde son 50 yılda etkili doğa koruma çalışmalarından biri olarak “50 Yıllık İlerleme, 50 Yıllık Hasar” makalesi ile National Geographic Nisan 2020 sayısında yer aldı.

National Geographic Türkiye Nisan 2020 sayısında, yeryüzü gezegeninin son 50 yılını kronolojik olarak en önemli gelişmelerle ele aldı. Dünyanın içinde bulunduğu çevresel koşullar ve doğanın korunması yönünde 1970 ile 2020 yılları arasındaki son 50 yılın irdelendiği ilgili makalede bu süreçte yapılan önemli küresel çevre koruma girişimleri ve başarılara da yer verildi. 50 yıllık çevre olayları envanterinde, doğa korumada bir çok olumlu adımların atıldığını ama diğer yandan bir çok gerileme de yaşandığını 50 yıllık tarihçe içinde örneklerle aktarıldı. Makale içeriği görselleri aşağıda verilmekte olup, 1987 yılında Sualtı Araştırmaları Derneği’nin Akdeniz foku konusunda başlattığı çalışmaları Çevre Bakanlığı ile sürdürmesi önemli bir adım olarak yer aldı.

1987 yılında ODTÜ-SAT çatısı altında Gökhan Türe’nin düşünce önderliğinde kurulan ve 1994 senesinden bu yana Sualtı Araştırmaları Derneği çatısında devam eden Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) Türkiye’de ve dünyada Akdeniz fokunu korumak üzere yola çıkan ilk STK. 50’den fazla proje tasarlamış ve başarıyla yürütmüş bir STK olarak SAD-AFAG tüm Türkiye denizlerinde araştırma-koruma-çevre eğitimi üçgeninde etkinliklerini sürdürdü. Akdeniz foku ihtisas kuruluşu olan Sualtı Araştırmaları Derneği – Akdeniz Foku Araştırma Grubu 33 yıldır bu nadir deniz memelisi ve yaşam alanları üzerine aralıksız çalışmalar sonucunda birçok somut başarı elde edildi.

Somut başarılar gerek tür üzerine bilimsel araştırımalar gerekse hasta yaralı ve öksüz fokların kurtarılmaları ve doğaya geri salınmaları alanlarında gerçekleşti. Köklü ve uzun vadeli koruma başarıları ise Akdeniz foklarının vazgeçilmez yaşam alanları olan el değmemiş doğal kıyıların ortaya koyulması ve bunlardan hassas olan kıyıların korunmasına verdiği katkılar oldu. Habitat koruma konusundaki önemli çalışmalardan birine örnek olarak Türkiye Kıyılarında Önemli Doğa Alanlarını Koruma ve Savunma adlı proje gösterilebilir.

 © 2020 SAD-AFAG Özge Kır