Monthly Archives: Eylül 2009

Karaburun Yarımadası Akdeniz Foku Koruma İzleme Projesi Devam Ediyor

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında SAD-AFAG Temmuz 2009 tarihinden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Proje Yürütücüsü ve aynı zamanda SAD-AFAG Karaburun Temsilcisi N. Ozan Veryeri, saha çalışma ve araştırmalarını Dr. Nuray Güven Veryeri, Cem O. Kıraç, Zafer Kızılkaya, Dr. Harun Güçlüsoy ve Erkin Tonguç’la birlikte yürütüyor.

Araştırmaların ilk sonuçlarına göre, Karaburun Yarımadası kıyıları ve önemli fok mağaralarının hala Akdeniz fokları tarafından kullanıldığını ancak alanı tehdit eden insan faaliyetleri kökenli faktörlerin hala etkin olduğu görülmüştür.

Proje faaliyetleri sırasında, fok mağaralarına yapılan düzenli kontrol dalışlarında, mağaralarda Akdeniz foklarının izlerine rastlandığı gibi, yöre halkı ve balıkçılar tarafından fokların Karaburun Yarımadası kıyılarında hala gözlenmekte. Yapılan dalışlarda ayrıca başta Posidonia deniz çayırları olmak üzere, bazı diğer önemli flora ve fauna üyeleri doğal ortamlarında sağlıklı olarak tespit edilmekte ve proje kapsamında görüntülenmektedir.

© 2009 SAD-AFAG

Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi Kapsamında Eğitimcilerin Eğitimi Semineri

Gökova Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi Kapsamında “Eğitimcilerin Eğitimi Semineri” 3-5 Ekim 2009 tarihlerinde Proje alanı olan Muğla’nın Gökova Körfezi Akyaka Beldesi’nde yapılacak.
Sualtı Araştırmaları Derneği – Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) ve Hollanda’da yerleşik Rubicon Vakfı ortaklığında yürütülen, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın da desteklediği proje kapsamında düzenlenecek olan Eğitimcilerin Eğitimi Seminerine aynı paydada bulunan tüm ilgili kurum ve kuruluşlar, yerel yönetim temsilcileri ile ilgili STK’ların katılım sağlaması beklenmektedir.
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin tamamı yasal olarak koruma altında olmasına rağmen, sürdürülebilir bir koruma için bütünleşik bir yönetim planı ne yazık ki bulunmamaktadır. Zaten projenin amacı da ilgili kurum kuruluşlar ile birlikte taslak bütünleşik alan yönetim planlaması hazırlamaktır. Proje çıktısı olarak geliştirilecek taslak yönetim planlaması ekolojik denge ve Gökova Körfezi Özel Çevre Koruma Alanı’nın geleceği ve sürdürülebilir olarak korunması açısından bir gösterge projesi olacaktır. Bu bağlamda seminerin amacı: Bütünleşik yönetim planlamalarının temel prensipleri üzerinde durmak, Bütünleşik yönetim planlaması prensiplerine yenilikçi yeni yaklaşımlar getirerek bunları bütünleştirmek ve Seminer çıktılarını paylaşarak uygulamaya koyulması yönünde yardımcı olmaktır.
Seminerleri verecek olan uzman grubundan Eurosite üyesi Tour du Valat (TdV) Bütünleşik Yönetim Planlaması’nın ana prensiplerine ilişkin 2 gün boyunca birkaç oturumda bilgiler verecek. TdV temsilcisi, bütünleşik yönetim planlaması eğitimi verecek; bu eğitimi özellikle kıyılara bitişik sulak alan yönetimi konusunda bilgi ve deneyimini aktararak yapılandıracak. Bu kapsamlı prensipler Gökova Körfezi ÖÇK Bölgesi için geliştirilecek bütünleşik yönetim planı için oldukça kullanışlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, Eurosite temsilcilerinden, Kıyı ve Deniz Alanları Yönetimi hakkında verilecek kilit noktalarla bu eğitimler desteklenecek. Eurosite ise bu toplantıda EUCC (Kıyı ve Deniz Birliği- Hollanda Ağı Kuruluşu) tarafından temsil edilecek olup EUCC Bütünleşik Kıyı ve Deniz Alanları Yönetiminin neden önemli bir yaklaşım olduğu ve neden Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ile kıyaslanması gerektiği konuları üzerinde duracak.
Eğitimcilerin Eğitimi Semineri 2 gün sürecek ve hava şartları uygun olduğu takdirde 3. gün SAD-AFAG tarafından bir saha gezisi yapılacak.

Detaylı bilgi için,

Semiha Demirbaş – GIS sorumlusu / SAD-AFAG

Elif Tertemiz – Proje Asistanı / SAD-AFAG
Telefon : 0312 440 3520
GSM     : 0533 603 2000