Kıyı Kanunu ihlali bu defa Mersin’in Aydıncık ilçesinde

A-33-Aydıncık-HT01 Türkiye doğallığını koruyan ve gerek kültürel gerek doğal varlıklarımızı kucaklayan kıyı alanlarını korumada çok ciddi sorunlar yaşıyor. 20 Haziran 2015’den itibaren, Mersin’in Aydıncık ilçesinde tamamen doğal özelliklerde ve bir kısmı 1. derece tarihi SİT olan kıyılar iş makineleri ile kırılıyor ve parçalanıyor.

Mersin ili, Aydıncık ilçesi, Soguksu Koyu mevki ve civarında Aydıncık Belediyesi tarafından kıyıdaki dogal yapının taş kırma makineleri ile kırıldıgı, kıyının tahrip edildigi, kıyı yapısnın değistirildiği ve ayrıca bu taşlar ve diğer inşaat malzemeleri ile kıyı düzlenerek ve betonlama suretiyle doğal yapının tamamen bozulduğu müşahede edilmiştir. 27 Haziran 2015 itibariyle, kıyı şeridi kıyı kanunu ihlal edilerek yaklaşık 1 km. lik bir tahrip edilmiş olup, öğrenildiği kadarıyla bu çalışma Aydıncık içinden 5 km. kadar batı istikametinde ilerletileceği anlaşılmıştır. 26 Haziran 2015 tarih ve SAD-15/034 sayılı yazısı ile ilgili birimlere İVEDİ olarak ilettiği dilekçesi ve eklerinin ardından, söz konusu yazılar Aydıncık İlçe Jandarma karakol Komutanlığı’na iletilmiş ve durum Aydıncık İlçesi kapsamında bizzat sahada takip edilmesinin ardından Aydıncık Belediyesi, sabah çalışmaya başlamalarına rağmen, 27 Haziran 2015 Cumartesi günü 11:20 itibariyle aniden 4 iş makinesinden üçünü Soğuksu Koyu kıyılarında parçaladıkları kayalık kıyıdan çekildikleri ve aynı gün tekrar sahaya gelmedikleri görülmüştür.

Bölge gerek üreyen deniz kaplumbağaları (Caretta caretta) ve Akdeniz foku (Monachus monachus) yaşam alanlarını ihtiva etmesi gerekse çok yakındaki Saplı Ada ve civarındaki 1. derece tarihi SİT alanı bulunmasından dolayı hem doğal hem de tarihi bakımdan hassas değerlere sahiptir. Aydıncık’ın arkeolojik tarihi Kelenderis bölgesine ev sahipliği yaptığı ve tahrip edilen kıyının da bu bölgeye denk geldiği önemle hatırlatılmaktadır. Söz konusu bölgede 2863 sayılı Kanuna aykırılıkla ARKEOLOJİK alanlar tahrip edildiği gibi 3621 sayılı Kanuna aykırılıkla KIYILAR fiziki olarak bozulmuş ve kıyı habitatları tahrip edilmiştir. Kıyı Kanunu ise, bölgede herhangi bir nesli azalan canlı olsun olmasın, korunan alan olsun olmasın kıyıların kıyı kenar çizgisinden itibaren içeri 50 m.lik kıyı alanlarının her durumda korunmasını ve tüm millete ait olduğunu vurgulayan bir mevzuat.

Aydıncık Belediyesince yapılan bu işlem 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 2863 sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu başta olmak üzere ulusal mevzuata ve ayrıca Bern Sözleşmesi başta olmak üzere taraf oldugumuz ilgili Uluslararası Sözleşmelere aykırılık teşkil etmektedir. 24, 25, 26 ve 27 Haziran 2015 tarihlerinde alanda çalışma yapan dernek üyelerimizin topladığı bilgiler ve alınan görseller de Ek-2 de görülecektir.

Bu konuda benzer tüm kıyı yaşam alanları tahribatlarında yaşanan kanun ve uluslararası sözleşmelere aykırılıklara ilişkin bir makalemiz de Ek-1’de verilen linkten takip edilebilecektir.

Söz konusu kıyı kanunu ihlali hakkında ilgili incelemelerin yapılarak gerekli işlemlerin yapılması ve sonucunda SAD’a bilgi verilmesi hususunda ilgili Bakanlıklar ve Mersin Valiliği’ne resmi yazılarımız iletilmiş olup, ivedi olarak bu geri dönüşü mümkün olmayan doğal ve tarihi alan tahribatının durdurulması hatırlatılmış ve ivedilikle gereğinin yapılması arz edilmiştir. Konuyla doğrudan ilgili ve yetkili kurumlar; Orman ve Suişleri Bakanlığı (DKMP Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (TVK Genel Müdürlüğü) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) ile Mersin Valiliği’dir.

Sualtı Araştırmaları Derneği, 2015 Mayıs ayında başlatmış olduğu “Türkiye Kıyılarında Önemli Doğal Alanların Savunulması” (kısa adı ile ÖDA SAVUN) proje kapsamında olan Mersin’in batı kıyıları, SAD tarafından halihazırda yıllar öncesinden araştırılıyor ve muhafaza edilerek gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılması için izleniyordu. SAD’a hiç de yabancı olmayan bu kıyıların Türkiye’nin kalan el değmemiş ve nispeten bozulmamış kıyılarının korunması için çalışmalarımız devam edecektir.

(c) 27 Haziran 2015 SAD-AFAG 

*

Ek-1: Habitat Korumada Hukuki Dayanaklar

Ek-2: Mersin, Aydıncık, Soğuksu Koyu ve Saplı Ada bölgesinde Haziran 2015’de belgelenen Kıyı Kanunu ihlali ve kıyısal habitat tahribat görselleri (24-27 Haziran 2015 tarihlerinde yapılan saha çalışmalarında görüntülenmiştir)

Aydıncık Soguksu Kıyı Kanunu İhlali Haz 2015

20150627_170408

20150627_165310

20150627_105248

*

Aydıncık Soguksu kıyı tahribat foto (detay) SAD-AFAG M_Sari 20150625_121823 20150625_121817 20150625_121812 20150625_121809 20150521_083229

*