Aydıncık kıyıları tahribi durduruldu

A-33-Aydıncık-HT01 Haziran 2015’de görülen kıyı kanunu ihlalinin hemen ardından SAD-AFAG ekibi Aydıncık’ta araştırma ve görüntüleme çalışmalarını tamamladı. Ardından ilgili kurumlara kaleme alınan resmi yazışmalar ve raporlar neticesinde Aydıncık Belediyesi iş makinelerinin önce üçünü, 1 hafta kadar önce de son makineyi kıyıdan çekti.

İlk olarak 20 Haziran 2015 tarihinde görüldüğü ve tarafımıza bildirildiği üzere, ilk saha çalışmalarının ardından 26 Haziran 2015 tarihinde söz konusu alanda meydana gelen kanun ihlallerini SAD hem T.C. Aydıncık Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve hem de konuyla ilgili tüm Bakanlıklara ve ilgili birimlere yasadışı uygulamaları fotoğraflı olarak raporladı. SAD tarafından kaleme alınan resmi yazışmalar 16.06.2015 tarih ve SAD-15/034 sayılı yazılar ile Orman Suişleri Bakanlığı (DKMP), Çevre Şehircilik Bak. (TVK), Kültür Turizm Bak. (KTVK) ve Mersin Valiliği’ne ivedi olarak gönderildi.

Kültür Turizm Bak. ve Çevre Şehircilik Bak. nın Mersin İli taşra teşkilatlarına gönderdiği yazıların ardından ilgili Bakanlık heyetleri yerinde incelemelerde bulundu. Ayrıca T.C. Mersin Valiliği’nden Aydıncık Belediyesi’ne gönderilen uyarıda iş makinelerinin hafriyat, kıyı tahribatı ve kıyı dolgusu yapılan alandan çekilmesi istendi.

Yöre halkının ve Aydıncık’ta ikamet eden bazı duyarlı vatandaşların da büyük tepkisini çeken olayda bireysel başvurular ve dilekçeler de ilgili Bakanlıklara iletilmiş ve bu konuda Derneğimizle oldukça sık bilgi aktarımı olmuştur.

Ayrıca konu hakkında bilgilenen Ankara merkezli Doğa Araştırmaları Derneği (DAD) 1.7.2015’de ve Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) 8.7.2015’de Aydıncık’ta henüz başlangıç safhasında fark edilen kıyı habitatları ve arkeolojik alanın tahribatına ve muhtemel zararlara yol açacak kıyı yolu açılması olayını ayrı ayrı dilekçeler halinde ilgili resmi kurumlara ilettiler.

SAD-AFAG’ın Aydıncık Kıyı Kanunu ihlali üzerine ilgili haberi https://sadafag.org/kiyi-talani-bu-defa-mersinin-aydincik-ilcesinde/ linkinden takip edilebilir. 15 Temmuz 2015 itibariyle Aydıncık’taki kıyı habitatı tahribatı ve arkeolojik alanların yok olmasına ön ayak olacak kıyı hafriyatı ve iş makineleri çalışması halen durmuş vaziyettedir. SAD olarak bu suçu işleyeneler hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve habitatın orijinal haline döndürülmesi çalışmalarının tamamlanmasını teminen çalışmalarımız devam edecektir. Sonuçta bu vakayı yakından takip eden SAD-AFAG Aydıncık kıyılarında başlatılan bu kıyı habitat tahribatını durdurdu.

Ülkemiz tüm Avrupa’da el değmemiş ve korunmaya değer yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip nadir coğrafyayalardan bir tanesidir. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası birçok sözleşme vardır, ki bunlar doğanın ve doğal yaşam alanlarının muhafazasını hükmeder. Türkiye Cumhuriyeti olarak hukuk devletine yaraşır şekilde ahde vefa göstermemiz ülkemiz için ayrıca bir prestij meselesidir. Ayrıca ulusal mevzuatımız gereği doğa nesli azalan türler ve yaşam alanlarını kapsayacak şekilde koruma taahhüdü altındadır. Karar vericiler ve düzenleyici kurumlar ile adli kurumlar geri dönüşü mümkün olmayan bu ihlallere yönelik gereğini yerine getirmeleri beklenmektedir.

(c) Cem O. Kıraç 2015 SAD-AFAG

Ek:  12 Temmuz 2015 tarihinde SAD-AFAG ekibi tarafından Mersin ili, Aydıncık ilçesi batı sahillerinde sahada alınan görüntüler.

IMG-20150713-WA0000 IMG-20150713-WA0002 IMG-20150713-WA0005 IMG-20150713-WA0004 IMG-20150713-WA0007 IMG-20150713-WA0010