Alaçatı-Sığacık Bölgesi Kıyıları Ekolojik Önemi Raporu Yayınlandı

Ülkemizde günümüze kadar doğal yapısını koruyarak gelmiş nadir kıyı alanlarından birisi Alaçatı-Sığacık bölgesi kıyıları. SAD bu kıyı alanının ekolojik önemini geçmiş ve güncel çalışmalarla ortaya koyan bir Teknik Rapor yayınladı.

Türkiye’nin en önemli doğal yaşam alanları ve biyolojik çeşitlilik koruma sorunlarından birisi gerçek bilimsel verilere dayanmadan yapılan imar planları ve kıyıların betonlaşması. 1980 lerden sonra günümüze kadar süregelen doğal kıyı habitatlarının ve biyolojik çeşitliliğin tahrip olması süreci devam ediyor.

  1. 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarında basında ve sosyal medyada Çeşme Yarımadası’nda gerçek anlamda tek doğallığını koruyan Alaçatı-Sığacık kıyılarının ağır bir turizm alanı projesine maruz kalacağından bahisle haberler çıktı.
  2. Şubat 2020’de İzmir BB den Alaçatı Sığacık kıyı alanlarında Akdeniz foklarının varlığı ve varsa görselleri istendi.

Kalan kıyılarımızın sadece tür bazında değil ekosistemlerin bir bütün olarak korunmasını savunan SAD, Alaçatı kıyılarındaki habitat tahribatı tehditinin önlenmesi amacıyla, bu kıyılar için 1990’lı yıllardan günümüze kadar yaptığı çalışmaları derledi. En son Temmuz 2019’da yapılan saha araştırmasında, Çeşme ilçesi Alaçatı ile Urla ilçesi Sığacık arasındaki kıyılarda kapsamlı bir kıyı habitatı incelemeleri ile Akdeniz foku ve kuş gözlem araştırmaları yapıldı.

1998-2004 yılları arasında bölgenin korunan alanların arasına alınması çalışmaları, geçmişteki saha çalışma sonuçları ile Temmuz 2019’da yapılan SAD-AFAG son saha çalışması da dahil edilerek derlenen Teknik Rapor 6 Mart 2020 tarihinde yayınlandı. Raporda sadece Akdeniz foku, kıyı habitatları ve mağaraları değil aynı zamanda avifauna çalışma sonuçları yer aldı.

İzmir İli Alaçatı-Sığacık Bölgesi Kıyıları Ekolojik Önemi SAD Raporuna linkten ulaşılabilir.

 © 2020 SAD-AFAG