Gökova’da Balıkçılığa Kapalı Alanların Oluşturulma Tarihçesi

Gökova’da birçok STK ve Üniversitenin kıyı ve deniz ekosistemlerini araştırma ve koruma projesi oldu. Bunlardan ikisi, Gökova ÖÇK Bölgesi içinde Balıkçılığa Kapalı Alanların (BKA) oluşturulduğu ve 2009-2010 yıllarında sürdürülen Sualtı Araştırmaları Derneği’nin kurumsal projeleridir.

1. BALIKÇILIĞA KAPALI ALANLAR KONUSU

Bazı STK’ların dünyada ve ülkemizde kamuoyunu uzun zamandan bu yana yanılttığı ve yanlış yönlendirdiği üzere, gerçekte Gökova’da 2010 da ilan edilen Balıkçılığa Kapalı Alanları kendilerine mal etmeleri düşündürücüdür. Gökova’da gerçekleşen Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve balıkçılıkla ilgili girişimler ve sonucunda oluşturulan 6 tane Balıkçılığa Kapalı Alan SAD’ın kurumsal çabaları ve girişimleri ile gerçekleşmiştir.

BBI Matra fonlu SAD-AFAG “Gökova’da Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlaması” ve bu projenin bileşenlerinden olarak UNDP GEF-SGP fonlu Matching Fund şeklinde SAD-EKOG “Gökova’da Denizel Ekosistemin Güçlendirilmesi” adları ile yürütülen proje ve girişimlerle ilan edilen 6 adet Balıkçılığa Kapalı Alanların evveliyatına ilişkin yazışma, bilgi ve belgeler aşağıdadır.

1- Sualtı Araştırmaları Derneği’nin Tarım Bakanlığı ve Özel Çevre Koruma Kurumu’na 25.5.2010 tarihinde başvurduğu Gökova BKA teklif yazısı

2- Gökova Deniz Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlaması Projesi üzerine 2010 KAY Kongre Bildirisi

3- Gökova’da Kıyı Alanları Yönetimi Temelli Projeler üzerine 2012 KAY Kongre Bildirisi

4- Gökova Deniz Kıyı Alanları Ekolojik Bileşenler, Zonlama ve Sosyo Ekonomik Arazi Kullanımı GIS Haritaları

Ayrıca, iddia edildiğinin aksine zaten Gökova ÖÇK Bölgesi ülkemizin ilk balıkçılığa kapalı alanları değildir. Türkiye’de ilk olarak ilan edilen Balıkçılığa Kapalı Alanlardan birisi Mersin Bozyazı (ODTÜ-DBE ve SAD-AFAG ortak çalıştıkları dönemde) ve daha sonra İzmir Karaburun Mordoğan Ardıç (Ayıbalığı) mevkisidir. 

SAD’ın başvuru yazısı ardından 2001’de İzmir Mordoğan Ardıç mevkisi

5- Balıkçılığa Kapalı Alan (BKA) ilan edilmesi SAD girişimi ile Gökova’dan önce Balıkçılığa Kapalı Alanlar ilan edilen yerlerden biridir.

Gökova’dan da önce Türkiye’de ilan edilen balıkçılığa kapalı alanlara ilişkin bilgiler SAD’ın 2010 tarihli 

6- KAY Kongre Bildirisi nde Sayfa 8’de, sarı boyalı paragraflarda görülecektir. 

 

SAD Gökova ICMM ve SAD Balıkçılığa Kapalı Alanlar Projelerine Dayanan Yazışma ve Çıktılar

7- Rubicon & SAD-AFAG Gökova ICMM Proje SAD YK Kararı

8- Gökova ICMM Project 1st Report

9- Gökova ICMM Project 2nd Report

10- Gökova ICMM Project Final Report

11- Gökova ICMM Projesi Paydaş Sorun Analiz Toplantı Sonuç Raporu

12- GÖKOVA ICMM Projesi Balıkçılar Paydaş Toplantı Raporu

13- Gökova ICMM Projesi BKDAY Plan Notu

14- SAD ve Balıkçı Koop. Arasında BKA Mutabakat Zaptı

15- Gökova ICMM Proje Organizasyon Şeması

 

2. BADEM FOKU KURTARMA, BAKIM VE DOĞAYA SALMA KONUSU

Yavru Akdeniz foku Badem Aralık 2006’da 25 kişilik bir ekiple SAD-AFAG tarafından öksüz ve bakıma muhtaç iken kurtarıldı, 5 ay boyunca bakıldı ve yine SAD-AFAG tarafından Sahil Güvenlik ve Orman Bakanlığı DKMP ile birlikte doğaya başarıyla salındı. 2012 Nisan ayına kadar genç fokun izlenmesi süreci de tümüyle SAD-AFAG ekibi tarafından yürütüldü.

16- Çevre ve Orman Bak. DKMP Gn.Md.lüğünden SAD-AFAG’a yazı

 

Bu faaliyetlerin gerçekleştiği ve bahsedilen alanların ilan edildiği yıllarda Akdeniz Koruma Derneği kurulmuş değildi.